Boşanma Davasında Yetki İtirazı

Anasayfa » Tüm Yazılar » Boşanma Davasında Yetki İtirazı

Boşanma Davasında Yetki İtirazı

Boşanma Davasında Yetki İtirazı

Boşanma davasında yetki itirazı yani itiraz hakkı var mıdır? Türk Medeni Hukuku kapsamında yer alan bütün davalarda, verilen kararlara itiraz edilebilmektedir. Yapılan bu itirazlar ya verilen karara yönelik olur ya da mahkemenin usulen yanlış açıldığına veya yanlış işlem dair olur. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, itirazın belirli bir süresinin olduğudur. İtiraz süresi tebligatın yani kararın ilamından itibaren 2 hafta olmaktadır.

Boşanma davalarında yer olarak hangi mahkemenin yetkili olduğu, Hukuk Usulleri Muhakemesi Kanunu madde 9’da belirtilmiştir. Fakat Türk Medeni Kanunu madde 118’de dava yetkilerine ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre boşanma davasında yetkili mahkeme son 6 ay oturulan yerdeki mahkeme olmaktadır. Aksi uygulanan durumlarda boşanma davasında yetki itirazı, karşı tarafa hak olan bir durumdur.

Boşanma Davasında İtirazın Usulü

Boşanma davasında itirazın usulü HUMK madde 187/1’de belirtilmiştir. Bu maddeden yola çıkarak belirtebiliriz ki; İlk itiraz davanın başlangıcından ve esasa cevap için verilen süre içerisinde yapılmalıdır. Yetki itirazı belirlenen süre içerisinde yapılmamışsa eğer bir daha yapılamaz. Yapılsa bile hukuki olarak bir sonuç oluşturmaz.

Yetki itirazının kabulü halinde ise davası, her durumda da kararın kesinleşmesinden itibaren verilen süre içerisinde davalıya karşı yetkili mahkemede yeniden dava dilekçesi vermelidir. Yani davalıya tebliğ ettirmelidir. Bu işlemler yapılmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilmelidir.

Boşanmada yetki itirazı başlıklı makalemize devam ederken, dava için yetkili olan mahkeme hakkında bilgi vereceğiz.

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

Boşanma davasında yetkili mahkeme neresi olmaktadır? Türk Medeni Kanunu maddeleri içerisinde her davanın yetkili ve görevli mahkemesi açıklanmıştır. Açılan ve ilerletilmesi istenilen tüm davalar bu doğrultuda olmalıdır. Aksi olan durumlarda, makalemizin içerisinde anlattığımız gibi karşı taraf ya da mahkeme bu duruma itiraz edebilir.

Hukuk Mahkemeleri madde 9’a göre; Her dava açıldığı tarihte davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılmalıdır. Türk Medeni Kanunu madde 168’e göre; Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili olan mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan önce son 6 ay birlikte ikamet edilen yerdeki mahkeme olmaktadır.

Boşanma davasında yetki itirazı ve boşanma davalarına dair olan tüm konular hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Boşanma Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Esastan Dolayı Davanın Reddi makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2019-10-09T12:39:38+00:00Ekim 8th, 2019|Aile Hukuku, Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment