Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi

Anasayfa » Tüm Yazılar » Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi

Türk Medeni Hukukuna göre, eşler boşanma davasından sonra birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar. Boşanan eş, diğer tarafın yinede miras hakkından faydalanmasını istiyorsa eğer bu kişiye daha sonradan mirasına eklemelidir. Bunun için yapması gereken işlemleri usulüne uygun yapmazsa, miras hakkından pay alınamaz.

Boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesinin, sağ kalan eşin yasal mirasçılığının ya da birbirleri lehine yaptıkları ölüme bağlı tasarrufun akıbetinin ne olacağına MK  181/II’ de yer verilmektedir. Söz konusu hükme göre, “Boşanma davası devam ederken ölen davacının mirasçılarından birinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun saptanması halinde de, miras kanunlarına göre, mirastan hak alamaz.

Boşanma davasında eşin mirasçılığına etkisi konusunda bilgilendirme yaptıktan sonra, evliliğin butlanında olabilecekleri anlatacağız.

Evliliğin Butlanında Eşin Mirasçılığı

Evliliğin butlanında eşin mirasçılığı nasıl olmaktadır? Evliliğin butlanı kararının, sağ kalan eşin miras hukukundan doğan haklarına etkisinin ne olacağı, MK 159’da açıklanmıştır. Buna göre, “Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler. Dava sonucunda evlenme sırasında iyi niyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, mutlak butlanla batıl olan evlenmelerde, mutlak butlan davası açma hakkının, kanuni halef sıfatıyla mirasçılara geçemez.

Boşanma davasının eşin mirasçılığına etkisi başlıklı makalemizin son kısmında, evlilik dışı doğan çocuğun miras hakkından bahsedeceğiz.

Evlilik Dışında Doğan Çocuğun Mirasçılığı

Evlilik dışında doğan çocuğun mirasçılığı nasıl olur ve miras hakkından faydalanabilir mi? Bu konu, Miras Kanunu madde 498’de açıklanmıştır. Belirtilen maddeden yola çıkarak açıklayabiliriz ki; Evlilik dışında doğan çocuk için baba yönünden olabilecek mirasçılığı, soy bağının kurulmasına bağlı olmaktadır. Soy bağının kurulması içinde, babanın çocuğu resmi evrak üzerinde tanıması gerekir.

Evlilik harici doğan çocukların mirasçı olabilmeleri için, soy bağının tanıma ya da hâkim kararıyla kurulmuş olması şarttır. BU bağ kurulmuşsa, evlilik dışı hısımlar, baba yönünden tıpkı evlilik içi hısımlar gibi miras payı alırlar, aksi olan durumlarda yasal mirasçı olamazlar.

Boşanma davasının eşin mirasçılığına etkisi ve diğer miras hukuku konularınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Beylikdüzü Boşanma Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Doğum İle Soyadı Kazanılması hakkında bilgi almak için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

By |2019-11-21T14:39:53+00:00Kasım 20th, 2019|Aile Hukuku, Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment