Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Anasayfa » Tüm Yazılar » Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına hakaret suçu Türk Ceza Kanunlarında özel hazırlanmış maddeler ile belirtilmiştir. Maddenin özel olarak tasarlanma biçiminden de anlaşılacağı üzere, Cumhurbaşkanına hakaret suçu ile Cumhurbaşkanlığı makamının fonksiyonları, işlevi, yerine getirdiği görevi değil, hukuksal bir kavram olarak Cumhurbaşkanının “şerefi ve saygınlığı” korunmak istenmektedir.

Hakaret suçu, bu mevkiinde özelliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Cumhurbaşkanı, bir Ülkenin resmi temsilcisi olmaktadır. Bu sebeple de kişisel hiçbir durum, hakarete sebep olamaz.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun cezası şu şekildedir Türk Ceza Kanunu madde 299’da belirtilmiştir. Hazırlanan bu yasa maddesine göre;

  • Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.299/1).
  • Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır (TCK m.299/2).
  • Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır (TCK m.299/3).

Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla makalemize, Cumhurbaşkanının ceza mahkemesindeki durumu hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunda Aleniyet Nedir?

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun alenen işlenmesi durumunda verilecek ceza 1/6 oranında ayrıca arttırılmaktadır. Örnek verecek olursak, sosyal medya üzerinden, bir televizyon programında ya da bir caddede bağırarak hakaret etmek suçun aleni bir şekilde işlenmesi anlamına gelmektedir. Yani Cumhurbaşkanına hakaret suçunda aleniyet, suçun alenen işlenmesi anlamını taşımaktadır.

Aleniyetin gerçekleşmesi için suçun işlendiği yerde başkalarının bulunması yeterli değildir. Hakaret konusu söz ya da davranışın belirlenemeyen sayıda kişi tarafından görülme, duyulma ve algılanabilme olasılığının bulunması durumunda alenen hakaret suçu işlenmiş demektir. Hakaret suçunda aleniyetin gerçekleşmesi için herhangi bir sınırlama olmaksızın herkese açık olan yerlerde işlenme koşulu gerekmektedir.

Ceza Mahkemesi Kurallarında Cumhurbaşkanı

Ceza mahkemesi kurallarında Cumhurbaşkanı nasıl anlatılmıştır ve suç unsuru sayılabilecek olan etkenler nelerdir?

Cumhurbaşkanı, vatana ihanet dışında, göreviyle ilgili işlemlerden dolayı sorumlu değildir. Vatana ihanetten dolayı muhakeme usulü ise Anayasada özel olarak düzenlenmiştir.

Kişisel suçlarından dolayı Cumhurbaşkanının muhakeme edilip edilmeyeceği konusunda Anayasada bir açıklık bulunmamakla birlikte, hukuk devleti ilkesi gereği, bu tür eylemlerinden dolayı Cumhurbaşkanının da herkes gibi sorumlu olması ve muhakeme edilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Bu yorum şekli, Cumhurbaşkanının sorumlu olmaması ile ilgili düzenlemenin istisnai hüküm olduğu, istisnai hükümlerin dar olarak yorumlanacağı ve kıyas yoluyla genişletilemeyeceği kuralı ile de uyumludur.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu ve Cumhurbaşkanı hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, konumuza Milletvekilleri hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Milletvekilleri için sorumsuzluk ve dokunulmazlık söz konusudur. Milletvekillerinin Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden ve kural olarak bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan dolayı sorumlu tutulmaları, milletvekili sorumsuzluğudur. Sorumsuzluk kapsamına giren fiillerden dolayı milletvekilleri hakkında muhakeme yapılamaz. Milletvekili olmayan bakanlar da aynı sorumsuzluktan yararlanmaktadır.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu ve Ceza Davaları hakkında bilgi almak için, Beylikdüzü Ceza Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Devletin mirasçılığı nasıl olur sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

By |2019-09-06T10:42:27+00:00Nisan 15th, 2019|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment