Beylikdüzü Avukat

Anasayfa » Faaliyet Alanları » Beylikdüzü Avukat
Beylikdüzü Avukat2020-08-31T09:39:01+00:00

Beylikdüzü Avukat

Beylikdüzü avukat olarak görev yapan hukuk büromuz, müvekkillerine Kanun Koyucunun belirlemiş olduğu haklar doğrultusunda en uygun şekilde dava süreci ilerletmeyi ilke edinmiştir. Disiplinli ve istikrarlı olan çalışmalarımız sonucunda, müvekkillerimizin hak kaybı yaşamasına engel olmaktayız. Beylikdüzü ilçesinde yer alan ofisimizde, danışanlarımızla bire bir görüşmeler yaparak dava süreci hakkında görüşme sağlamaktayız. Bunun yanı sıra şehir dışında ya da yurt dışında yaşayan danışanlarımızla da iletişim araçları ile iletişime geçerek süreç hakkında bilgi vermekteyiz.

Herhangi sebepten kaynaklı olarak dava süreci başlatılmadan önce yapılması gereken en temel husus, avukat görüşmesidir. Çünkü bu görüşmenin içerisinde süreç hakkında ve sürecin sonucu hakkında detaylı bilgi edinilir. Kanun koyucu kişiye dava açma hakkı vermiştir. Fakat istenilen her sebebe dayalı olarak dava açma hakkı tanımamıştır. Bu sebeple de dava açma hakkı kullanılmadan önce yapılması gerekenler ve talebin geçerlilik derecesi hakkında bilgi edinilmesi gerekir. Aksi olan durumlarda açılan dava, mahkeme tarafından reddedilir, bu durumda kişiye hem zaman kaybı hem de maddi kayıp yaşatır.

Avukat seçimi yapmadan önce dikkat edilmesi gereken belli başlı etkenler vardır. Son yıllarda en sık yapılan hatalardan biride internette, en iyi avukat vb. cümleler yazılarak avukat aramasının yapılması. Hukuk büromuzun bu konudaki tavsiyesi şu şekilde olmaktadır; “Avukat görüşmenizi gerek telefonla, gerekse yüz yüze olarak mutlaka yapınız ve size verilen bilgilerin değerlendirmesini yapın”. İnternette yapılan bir diğer araştırma konusu da, uygun fiyatlı avukat aramasıdır. Tabii ki hiçbirimiz bütçemizi aşacak derecede, avukata ödeme yapmak istemeyiz. Fakat size çıkartılan çok uygun fiyatlar sonucunda kaybedecek bir dava ile karşılaşma olasılığınız da olabilmektedir. Ücret konusunda, Baronun belirlemiş olduğu fiyat aralığında çalışma yapan avukatlarla dava ilerletmeniz size fayda sağlayacaktır.

Beylikdüzü Boşanma Avukatı

Boşanma davasının istemi, gerçek ve resmi olan evliliğin sonlandırılması ile ortaya çıkar. Devlet tarafından onaylanmamış evlilikler resmi değildir. Örnek olarak, imam nikâhlı evliliği belirtebiliriz. Evlilik, Devlet Kurumu tarafından onaylanmamış ise, ayrılık isteminde taraflar birbirinden hak iddia edemez. Bu sebeple de resmi nikâh tarafların, evlilik birliği içinde ve evlilik birliğinin sonlandırılmasında, hem maddi hem de manevi haklarını korumaktadır.

Boşanma davasının açılabilmesi için, Kanun koyucu 2 şekil belirlemiştir. Bunlar; Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davasıdır. Her iki dava türünde de uygulanması gereken farklı işlemler olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasının olabilmesi için; Taraflar 1 yıl evli kalmalı, her iki tarafta boşanmayı kabul etmeli ve boşanmanın hem maddi hem de manevi olan bütün sonuçlarında uzlaşma sağlamalıdır. Beylikdüzü avukat olarak belirtmek isteriz ki; Çekişmeli boşanma davası açılırken pek çok dikkat edilmesi gereken husus olmaktadır. Bunlardan biride, boşanma davasının açılma sebebidir. Çünkü geçerli olmayan bir sebeple dava açılırsa eğer, mahkeme davayı kabul etmez yani reddeder.

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davasının arasındaki en büyük farklardan biri, davanın geçerli sebebe dayandırılmasıdır. Çekişmeli dava sebebe dayandırılırken, anlaşmalı davada geçerli sebep beyan edilmez. Süre hakkında da büyük farklılık olmaktadır. Örneğin; Anlaşmalı boşanma davası tek celsede son bulurken, çekişmeli boşanma davasında bu süreç çok daha fazladır. Avukatlı ilerletilen, anlaşmalı boşanmalar 1 ay içerisinde sonlanırken, çekişmeli davalar ortalama 1,5 yıl sürmektedir. Bu süre avukatsız ilerletildiği zaman çok daha fazla sürebilmektedir. Ayrıca vekil avukatsız ilerletilen boşanma davalarında hak kaybı yaşanması, sıklıkla karşılaşılan bir durum olmaktadır. Boşanma davalarında sıklıkla yaşanılan hak kayıpları şu şekilde olmaktadır; Müşterek çocuğun velayet hakkı, müşterek çocukla kişisel ilişki kurulma zamanı, nafaka ödemesi, maddi tazminat, manevi tazminat, mal paylaşımı vb. diğer haklar.

Esenyurt Boşanma Avukatı

Taraflar anlaşmalı boşanmanın bütün şartlarında uzlaşma sağlayamazsa eğer, dava çekişmeli olarak açılır. Bu şekilde davanın açılabilmesi içinde, ispatlanabilir şekilde geçerli sebep olmalıdır. Yazımızda da belirttiğimiz geçerli sebepler kısmını, Kanun koyucu belirlemektedir. Kanunlarımızda boşanma sebepleri 2 kısma ayrılır. Bunlar; Özel sebepler ve genel sebepler şeklindedir.  Ayrıca bilinmesi gerekir ki, bazı geçeli sebeplere dayanılarak dava açılmadan önce yapılması gereken farklı işlemler olmaktadır. Maddeler halinde geçerli olabilen sebepleri belirtecek olursak;

 • Zina
 • Hayata kast edilmesi
 • Pek kötü davranış
 • Onur kırıcı davranış
 • Suç işleme
 • Haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk sebebiyle
 • Akıl hastalığı
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

Yukarıda belirttiğimiz bütün maddelerin ispat yükümlülüğü, davacı tarafa yani davanın açılmasını talep eden tarafa ait olmaktadır. Maddelerde belirttiğimiz sebepler hakkında birkaç açıklama yapacak olursak;

Zina: Taraf kendi isteği ile bir başkasıyla cinsel birliktelik yaşamlıdır. Taciz, tecavüz gibi durumlar zina sayılamaz.

Hayata kast edilmesi: Kişinin can güvenliğini sarsacak olguların meydana gelmesi gerekmektedir.

Pek kötü davranış: Burada yapılan davranış eşin vücut bütünlüğüne saldırı şeklinde olabileceği gibi, sağlığına saldırı sayılabilecek unsurlardan da oluşabilir.

Onur kırıcı davranış: Ruhen saldırıya uğramış olan taraf, zamanaşımı süresi dolmadan ve af eylemini gerçekleştirmeden dava açma hakkını kullanabilir.

Suç işleme: Yapılan suç, yüz kızartıcı şekilde olmalıdır ve hüküm kesinleşmelidir.

Haysiyetsiz hayat sürme: Burada taraf, birden fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşamış olabileceği gibi, evlilik birliğinin sorumluluklarına aksi olan bir hayat tarzının da içerisinde yer alabilir.

Terk: Beylikdüzü avukatı olarak belirtmek isteriz ki; Evi terk eden kişinin geçerli sebebi varsa (Şiddet, kovulma vb.) bu sebebe dayanılarak dava açılamaz. Ayrıca dava açılmadan önce eş, eve davet edilmeli ve uygun koşullar düzenlenmelidir.

Akıl hastalığı: Doktor raporu ile kesinleşen bir akıl hastalığı söz konusu olmalıdır. Kanunlarımıza göre, başka bir hastalık boşanma sebebi olamaz.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması: Bu konunun içeriğinde oldukça fazla madde yer alır. Yazımıza devam ederken bu maddelerin bir kısmını belirteceğiz.

Büyükçekmece Boşanma Avukatı

Evlilik birliği içerisinde yaşanılan bazı vakıalar, ortak hayatın çekilmez hale gelmesine sebep olur ve boşanma davasının açılması kaçınılmaz bir durum olur. Türk Medeni Hukuku Kanunları tarafında kabul gören, bu vakıaları belirtmek gerekirse;

 • Küçültücü davranmak
 • Suçlayıcı davranışlar gerçekleştirmek
 • Hakaret etmek
 • Sevgisiz bırakmak
 • Baskıcı davranmak
 • İlgisiz davranmak
 • Dışlayıcı davranışlarda bulunmak
 • Güven sarsıcı davranışlar sergilemek
 • Ekonomik şiddet yaşanmasına sebep olmak
 • Aşırı borçlandırma
 • Eşin çalışmasına müsaade etmemek
 • Zorla istemediği bir işyerinde çalışması için baskı kurmak
 • Bağımsız bir konut sağlanmaması
 • Cinsel ilişki kurulamaması
 • Aşırı cinsel istekte bulunmak
 • Doğal olmayan yollardan cinsel ilişkiye zorlamak
 • Cinsel ilişkiden kaçınmak
 • Cinsel sapkınlık derecesinde olan davranışlar
 • Eşle yaşanılan cinselliğin başkalarına anlatılması
 • Fiziksel şiddet uygulanması
 • Dolaylı şekilde fiziksel şiddete maruz bırakmak
 • Evde kilitli tutmak
 • İşyerine, aracına vb. etkenlerine zarar vermek
 • Aşırı alkol kullanmak
 • Kumar oynamak
 • Dini baskı uygulamak
 • Eşe kıyafetleri konusunda baskı uygulamak
 • Tıbbi tedavisi mümkün olan durumlardan kaçınmak
 • Uyuşturucu kullanmak
 • Giyim konusunda aykırı davranışlarda bulunmak
 • Yasa dışı toplantılara katılmak
 • Çocuk yapma isteğine karşı çıkmak
 • Muska, büyü vb. eylemlerin yapılmasında yer almak
 • Görsel görünüşü ile memnun olmamak ve bunu beyan etmek
 • Ev eşyalarını bilerek ve isteyerek zarar vermek
 • Eşi kısıtlamak
 • Eşini değil, bir başkasını sevdiğini eşine söylemek
 • Hobilere aşırı düşkün olması
 • Eşi içki kullanmaya zorlamak
 • Çocuğa kötü örnek olacak davranışlarda bulunmak
 • Eşe tükürmek, ısırmak, tekmelemek, saçını çekmek, itmek vb. davranışlarda bulunmak
 • Hastalığının tedavisinden kaçınmak
 • Eşin tedavi sürecinde ilgilenmemek
 • Horlamak ve bunun tedavisinden kaçınmak
 • Dedikodu yapmak
 • Eşin ailesi ile görüşmesine müsaade etmemek
 • Eşin kıyafetlerine ailesinin müdahale etmesine bir şey dememek
 • Eşini sürekli yalnız bırakmak

Beylikdüzü avukat olarak görev yapan hukuk büromuz, boşanma davasını açmadan önce müvekkil ile detaylı görüşmeyi yapar ve bu görüşmenin sonucunda ispatlanması en doğru şekilde olacak, uygun boşanma sebebine göre dava sürecini başlatır.

Bayan Avukat Numaraları

Yapılan istatistik rakamlarına göre, taraflar avukat görüşmelerini yaparken, daha çok bayan avukat ile görüşmeyi tercih ediyor. Bayan avukat olarak görev yapan kişilerin daha düzenli ve disiplinli olarak çalıştıklarını yapılan araştırmalarda beyan ediyorlar. İlk olarak belirtmemiz gerekir ki; Kişileri cinsiyetlerine göre değerlendirme yapmakta, mesleki değerlendirme açısından pek uygun bir davranış olmamaktadır. Avukat ile çalışma yapmadan önce bakmanız gereken daha farklı kriterler olmalıdır. Örneğin; Mesleki tecrübe, edinilmiş bilgiler, davanız hakkında verilen bilgiler vb.

Bayan müvekkiller sıklıkla boşanma davası süreçlerinde bayan avukat ile çalışmayı tercih etmektedirler. Buradaki en temel amaç, kadınların kadınları daha iyi anlayacağı ve isteklerine daha iyi tercüman olacağıdır. Yapılan araştırmalara göre, birçoğu davada da bu şekilde olan davranış şekli olumlu sonuçlar vermiştir.

Beylikdüzü İş Davası Avukatı

İş davaları, işçi ve işveren arasında yaşanan anlaşmazlıkların sonucunda başvurulan davalardır. Hukuk sistemimiz, iş mahkemelerindeki yoğunluğun azaltılması ve tarafların daha kısa sürede sonuca ulaşabilmesi için, arabuluculuk sistemini geliştirmiştir. Günümüzde pek çok iş davası konusu, dava yoluna başvurulmadan önce, bu sistem içerisinde kısa sürede sonuca ulaşmaktadır.

İşçi ve işveren anlaşmazlığa düştükten sonra iş akdi sonlanmışsa, taraflardan birinin başvurması ile arabuluculuk süreci başlar. Arabulucu, her iki tarafa da davet tebligatı yollayarak, ilk toplantının yapılacağı gün ve saati belirler. Taraflar kendileri bu toplantıya katılabileceği gibi, vekil ataması yapılmış avukatları varsa avukat eşliğinde de bu toplantıya katılabilirler. Arabulucu sisteminde dört toplantı gerçekleşebilir. Taraflar bu toplantı da uzlaşma sağlayabilir veya uzlaşma sağlanmasını istemeyebilir. Bu tamamen karşılıklı olarak talep edilenlerle ilgili olmaktadır. Arabulucu sisteminde anlaşma sağlanamazsa, vakit kaybı yaşanmadan iş davasının açılması için gerekli başvurular yapılmalıdır.

İşçi ve işveren, arabulucu toplantısında aralarında anlaşma sağlarsa eğer, arabulucu görevinde yetkili olan avukat taraflar için bir tutanak hazırlar. Hazırlanan bu tutanağın içerisinde tarafların sözleşme kapsamında anlaştıkları bütün maddeler yer alır. Eğer ki, ilerleyen günlerde yapılacak ödeme vb. bir durum bu tutanakta yer alıyorsa, mutlaka belirlenen tarih geçirilmeden ödeme yapılması gerekir. Anlaşma şartlarına uyum sağlamayan taraf hakkında, anlaşmanın bozulmasından kaynaklı olarak dava açılması mümkündür. Arabulucu olarak görev yapan avukatın hazırlamış olduğu tutanak resmi bir evrak niteliğinde olmaktadır. Bu sebeple de içeriğinde yer alan bütün maddeler tam olarak kurallara uygun şekilde yapılmalıdır. Aksi olan durumlarda sözleşme fesih edilmiş olarak kabul edilir.

Beylikdüzü avukat olarak görev yapan hukuk büromuz, Arabuluculuk yapma iznine de sahip olmaktadır. Arabuluculuk sistemine dair olan bütün dava konularınız hakkında, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Esenyurt İş Davası Avukatı

İşçi bazı koşularda iş akdini haklı olarak fesih edebilmektedir. 4857 Sayılı Kanunun 24 Maddesi gerekliliğince; Süresi belirli olsun ya da olmasın işçi, bazı oluşan durumlarda iş sözleşmesinin bitmesini beklemeden veya bildirim süresini beklemeden iş akdini sonlandırabilir. Bu duruma örnek teşkil edebilecek unsurları belirtmek gerekirse;

 • İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşamı tehlikeye düşerse
 • İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren veya başka bir işçi bulaşıcı ya da işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa
 • İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar gösterirse
 • İşveren işçinin ya da aile üyelerinden birine karşı ahlak dışı konuşmalarda bulunursa, tehdit ederse vb. davranışlar yaparsa
 • İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması
 • İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse
 • İşçinin çalıştığı yerde bir haftadan fazla süreyle işin durdurulmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler oluşursa

İşçi, iş akdini haklı sebeplere dayanarak fesih ederse maddi olan bütün tazminat haklarını da almaya hak kazanır. Bunlardan biri de kıdem tazminatı olmaktadır. Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yani son alınan maaş üzerinden yapılmalıdır. Parça başı, akort götürü ya da yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.

Son bir yıl içerisinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ayrıca bilinmesi gerekir ki; Kıdem tazminatından oluşan sorumluluğu işveren, şahıslara ya da sigorta şirketlerine sigorta ettiremez. İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak suretiyle Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda %50 hisseden fazlası Devlete ait bir bankada fon tesis edilebilir.

Beylikdüzü avukat olarak görev yapan hukuk büromuz iş davaları konularında ve arabuluculuk sistemi konularında çalışmalar ilerletmektedir.

Büyükçekmece İş Davası Avukatı

İşçinin haklı fesih sebepleri olduğu gibi, işvereninde işçinin iş akdini sonlandırmak için haklı sebepleri vardır. İş kanunlarınca düzenlenen işverenin haklı iş akdi sonlandırması sebepleri hakkında birkaç madde belirtecek olursak;

 • İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması ya da engelli hale gelmesi durumunda. Bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü ya da bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi
 • İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda
 • İş sözleşmesinin yapıldığı sürede, işçinin yeteneği olmayan konularda yanlış bilgiler vermesi durumunda
 • İşçinin, işveren veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna karşı sözler söylemesi
 • İşçinin, işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması
 • İşçinin, işyerine sarhoş şekilde ya da uyuşturucu madde kullanmış halde gelmesi
 • İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanması durumunda (Hırsızlık, işyerine ait bilgileri başkalarına anlatma vb.)
 • İşçinin, 7 günden fazla hapis cezası alması ve cezası ertelenmeyen bir ceza alması durumunda
 • İşçinin, işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içerisinde iki defa herhangi tatil gününden sonraki iş günü işine devam etmemesi
 • İşçinin yapmakla görevli olduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması
 • İşçinin kendi isteği veya umursamaz davranması sebebiyle işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi. İşyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı ya da başka maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödenmeyecek derecede hasara uğratması

Beylikdüzü Ceza Davası Avukatı

Beylikdüzünde yer alan ofisimiz, ceza davası konuları hakkında da danışanlarına ve müvekkillerine yardımcı olarak, dava süreçlerini ilerletmektedir. Ceza davaları oldukça hassas konu başlıkları içermektedir. Bunun en başlıca sebebi ise, bu davaların sonucunda yaşanabilecek olan mağduriyetlerin insan hayatında olan etkileridir. Dava süreci içerisinde haklı olduğunu iddia eden taraf, yaşanılan mağduriyeti ispatlamakla yükümlüdür. Fakat bu ispatı nasıl ve ne şekilde yapacağını bilmiyorsa, hak kaybı yaşaması muhtemel bir sonuç olacak. Ceza davalarının sonucunda yer alan mağduriyetler arasında kişinin haksızlığa uğraması ve kendisine yaşanılan mağduriyetinin giderilmemesi olabileceği gibi, ispatsızlık sonucu haksız şekilde ceza alması da gerçekleşebilir.

İşkence suçu, faili bakımından özgü suç niteliğinde olup, sadece kamu görevlileri bu suçun faili olabilirler. Bu suçun faili olabilmek için mutlaka ifade almaya ya da sorgulamaya yetkili olması gibi bir zorunluluk aranmaz. Herhangi bir kamu görevlisi bu suçun faili olabilir. Bununla birlikte kamu görevlisinin ancak görevi gereği işlediği fiiller bu suçu oluşturur. Bu nedenle, işlenen fiille yerine getirilen görev arasında mantık bağı yoksa bu suç oluşamaz. Nitekim madde gerekçesinde işkencenin “Kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle” işlenebileceği belirtilmiştir.

Ceza Hukuku kapsamı içerisinde yer alan suç unsurları arasında işkence ve eziyet kapsamları olmaktadır. Kişilere karşı işlenen suçlar arasında yer alan bu kapsamlar, TCK Madde 94 ve Madde 96’da açıklanmıştır. Kanunlarımıza göre; Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan, bedensel ya da ruhsal olarak acı çekmesine, aşağılanmasına vb. davranışlara maruz kalmasına sebep olan davranışlar cezalandırılır. Toplum huzurunun bozulmasına sebep olan bu suçu işleyen kişinin kamu görevlisi olması ve işinin kendisine getirmiş olduğu belli başlı ayrıcalıkları kullanarak bu suçu işlemesi halinde cezası, 3 yıldan 12 yıla kadar hapis olmaktadır.

Esenyurt Ceza Davası Avukatı

Beylikdüzü avukat olarak belirtmek isteriz ki; Yapılan istatistik çalışmalarına bakıldığı zaman İstanbul’da Esenyurt ilçesinde pek çok suç oranının olduğu görülmektedir. Bu semtin kalabalığı sebebiyle gerek mağduriyet olayları, gerekse suça karışma oranları da yüksektir. Esenyurt avukat olarak görev yapan hukuk büromuz, danışan ile detaylı şekilde yapacağı görüşme sonrasında kişiye yaşanılacak olan süreç hakkında detaylı bilgi verir. Ayrıca sürecin en uygun şekilde ilerleyebilmesi için, gerekli incelemeleri de yapar. Ceza davalarında yapılması gereken en temel unsurlardan biride, geçerli olabilecek olan delillerin elde edilmesidir. Hukuk büromuz bütün müvekkillerine bu yönde doğru şekilde bilgilendirme yapar ve bu şekilde en doğru delillerin toparlanarak dosyaya sunulmasını sağlar.

TCK Madde 102’de cinsel saldırı suçundan bahsedilmektedir. İnsan vücudunun dokunulmazlığının ihlal edilmesi Kanunlarımız tarafından yasaklanmıştır. Bu eyleme teşebbüs eden ya da bu eylemi gerçekleştiren kişiler için, cezai işlem uygulaması yapılmaktadır. Cinsel saldırı suçunun mağduru, kadın ya da erkek olabilmektedir yani herhangi bir insan buradaki mağdur olabilir. BU nedenle ölülere yönelik cinsel saldırılar, bu suçu değil ölülere saygı duygusuna aykırılık suçunu oluşturur. Hayvanlara yönelik saldırılar ise, Hayvanları Koruma Kanununa aykırılık suçunu oluşturur.

Mağdurun evli, bekâr ya da dul olmasının, suçun oluşması bakımından önemi olmamaktadır. Mağdurun sıfatı, suçun oluşması bakımından değil, mağdurla fail arasındaki ilişkinin niteliğine göre cezanın ağırlaştırılmasını gerektirir. Ayrıca cinsel saldırı suçunda mağdur olan kişinin yaşı çok önemlidir. Mağdur 18 yaşından küçükse, cinsel saldırı suçu değil, çocukların cinsel istismarı suçu işlenmiş olur.

Büyükçekmece Ceza Davası Avukatı

TCK Madde 104, reşit olmayanla cinsel ilişki kurulması suçundan bahsetmektedir. Bu maddeye göre; Cebir, tehdit ve hile olmaksızın on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi cezalandırılır. Bu konuda suça teşebbüs mümkündür. Teşebbüs nedeniyle cezada yapılacak indirim bakımından failin o ana kadar yapmış olduğu hareketlerin suçun konusu olan cinsel özgürlük üzerinde meydana getirmiş olduğu tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurulur. Failin cinsel ilişki suçunun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçmesi durumunda, o ana kadar yapmış olduğu hareketler ayrı bir suç oluşturmuyorsa ceza verilmeyebilir.

Aynı kişiye yönelik olarak değişik aralıklarla gerçekleştirilen her bir cinsel ilişki ayrı bir suç oluşturur. Bunlar aynı suç işlemem kararına bağlı ise, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması yapılır. Ancak zincirleme suç hükümlerinin uygulanması için, suçların aynı kişiye karşı işlenmesi zorunluluğuna bağlı olarak değişik kişilere karşı işlenen suçlar aynı suç işleme kararına bağlı olsa bile, zincirleme suç kuralları uygulanmaz. Bu durumda her bir kişiye karşı işlenen suçtan dolayı fail ayrı ayrı olarak cezalandırılır.

TCK Maddelerine göre, vücut dokunulmazlığının ihlali söz konusu olduğunda, teşebbüs halinde cezada indirim uygulaması yapılabilir. Fakat işlenen suçun içerisinde nitelikli haller söz konusu olursa eğer suçun karşılığında verilecek olan cezada artış meydana gelir. TCK Madde 104/2 uyarınca; Failin mağdurdan beş yaştan daha büyük olmasının suçun nitelikli halini oluşturacağı öngörülmüş olmaktadır. Böyle bir durumda ceza ağırlaştırılacağı gibi, aynı zamanda kovuşturma da şikâyete bağlı olarak değil, re’sen yapılacaktır.

Beylikdüzü avukat ile aile hukuku davaları, iş hukuku davaları, ceza hukuku davaları veya miras hukuku davaları hakkında görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak iletişime geçebilir ve Beylikdüzü Avukattan randevusu talep edebilirsiniz.