Beylikdüzü Boşanma Avukatı

Anasayfa » Faaliyet Alanları » Beylikdüzü Boşanma Avukatı
Beylikdüzü Boşanma Avukatı2019-10-23T14:35:26+00:00

Beylikdüzü Boşanma Avukatı

Beylikdüzü boşanma avukatı ile iletişime geçerek Aile hukuku kapsamında yer alan bütün dava konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz. Boşanma, ortak hayatın sonlandırılması için başvurulan kanuni yoldur. Bunun yapılabilmesi için, ortada geçerli bir evliliğin olması gerekmektedir. Şöyle ki; Günümüzde halen imam nikâhı kavramı ile evliliğin geçerli olacağı gibi yanlış bir düşünce vardır. Hemen belirtelim ki; imam nikâhı asla resmi nikâh olamaz ve hukuken bir geçerliliği olmadığı içinde tarafların hak iddia etme olanağı da yoktur.

Boşanmanın gerçekleşmesi için iki seçenek vardır. Bunlar; Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmadır. Eğer taraflar maddi ve manevi olarak boşanmanın sonuçlarında uzlaşmaya varabilirse, evlilik birliği 1 yılı doldurmuşsa anlaşmalı boşanma davası açabilir. Diğer etkenlerin olduğu durumda da çekişmeli boşanma davası açılabilir. Beylikdüzü boşanma avukatı olarak hemen söyleyelim ki; bu şekilde boşanma davasının açılabilmesi içinde, Kanun koyucunun belirlemiş olduğu geçerli bir sebebinizin olması gerekmektedir. Aksi olan durumlarda davanız reddedilir. Konu hakkında bir diğer reddedilme sebebi de şöyle olmaktadır; Dava açma sebebinizi affettiyseniz eğer, davanız reddedilir. Böylesi bir reddedilme durumunda 3 yıl süreyle aynı sebepten dolayı dava açmanız mümkün olmaz. Fakat ret kararından sonra, farklı bir sebeple dava açma olanağınız vardır. Türk medeni hukuku kapsamında, aile hukuku davalarınız avukat ile ilerletme zorunluluğunuz yoktur. Fakat dava sürecinizde mağduriyet yaşamamanızı sağlayan kişi de avukattır. Hem tecrübesi hem de edinmiş olduğu deneyimlerle davanızı usulüne uygun şekilde açarak, ilerletebilecek olan kanun insanıdır. Beylikdüzü boşanma avukatı, müvekkillerinden aldığı vekâlet sonrası hemen hukuki sürecin başlamasını sağlar.

Beylikdüzü Avukat

Beylikdüzü avukat olarak görev yapan hukuk büromuz aile hukukunun yanı sıra, ceza davaları ile ilgili de görev almaktadır. Bazı yaşanılan eylemler sonucunda, bu iki dava birlikte ilerletilebilir veya biri bittikten sonra bir diğeri başlayabilir. Evlilik birliği içerisinde yaşanılan şiddet durumları vb. eylemler bu duruma en iyi örnektir.

Türk ceza kanunlarında, kadına şiddet pek çok şekilde değerlendirilerek sonuca ulaşılır. Kadına yönelik uygulanan bu eylemde; kadının gördüğü zarar, gebelik durumu varsa çocuğun gördüğü zarar, eylemin boyutu ve niteliği gibi pek çok unsur birleştirilerek karar verilir. Belirttiğimiz bütün unsurlar ise, cezanın artmasına sebep olmaktadır.

Şiddete maruz kalan kadınlar 6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair olan kanun maddelerinden faydalanır. Hakaret, tehdit, yaralama, taciz, tecavüz vb. şiddet türleri ise ayrı bir vakıa olduğu için, bu durumların failleri 5237 sayılı Türk ceza kanununa göre yargılanır. Evlenme, boşanma, çocukların velayeti, miras hakları gibi alanlarda yaşanılan baskı ve şiddete karşı ise, 4721 sayılı Türk medeni kanununa göre cezai işlem uygulaması yapılır. Beylikdüzü boşanma avukatı olarak belirtebiliriz ki; “Kanun tasarılarından da anlaşıldığı gibi, yaşatılan her mağduriyetin bir cezası vardır”. Eğer sizde böyle bir mağduriyetle karşılaştıysanız, Beylikdüzü avukat olarak hukuk büromuzdan destek alabilirsiniz.

Beylikdüzü Ceza Avukatı

Beylikdüzü ceza avukatı, ceza davalarının sürecine başlarken müvekkilinden detaylı bilgi alarak, konuya en uygun çözüm sürecini başlatır. Aile hayatının içerisinde anne ve baba, çocuğun suç işlemesine sebebiyet verirse veya çocuğun suç işlemesi için teşvik, zorlama gibi unsurları gerçekleştirirse, velayet hakları Devlet tarafından aileden alınır. Bunun için açılacak olan dava, velayetin kaldırılması davasıdır. İş bu davayı 3. Şahıslarda açabilirler.

Aile hukuku içerisinde, ceza alınmasını gerektiren bir diğer eylemler ise, TCK madde 233’de “Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” başlığı altında belirtilmiştir. Beylikdüzü boşanma avukat olarak belirtebiliriz ki; Bu suç kapsamında yer alan eylemlerin birçoğu için hapis cezası ile yargılama yapılmaktadır. Madde içerisinde yer alan suçların başlıklarını belirtecek olursak;

  1. Bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünün ihlali suçu: Bu suçta şikâyet gerçekleştiği zaman, suçun cezası 1 yıla kadar hapis cezası olmaktadır.
  2. Hamile kişiyi terk etme suçu: Gebelik döneminde çaresiz şekilde terk edilen kadının şikâyeti üzerine, suçluya 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir.
  3. Anne ve babanın çocuğa zarar verecek şekilde davranması: Velayet hakları kendilerinden alınmış olsa bile çocuğun ahlak, güvenlik ve sağlık gibi faktörlerini tehlikeye sokan anne ve baba için, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir.

Beylikdüzü ceza avukatı ve Beylikdüzü boşanma avukatı olarak, hukuk büromuzla iletişime geçerek dava konunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.