Fikri Mülkiyet Hukuku

//Fikri Mülkiyet Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukuku2019-04-12T12:01:52+03:00

Fikri mülkiyet hukuku bir diğer tanım adı ile fikri ve sınaî hukuk olarak da bilinmektedir. Hukuk büromuz tarafından sadece bilgilendirme amaçlı (Reklamsız) hazırlanan makalemizde, bu hukuk dalı hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

Fikri mülkiyet hakkı; gerek sınaî, gerekse bilimsel, edebi ve sanatsal alanlarda yaratıcılık sonucu ortaya çıkan faaliyetlerinden dolayı oluşan, yaratıcılığı ile proje oluşturan kişi ya da kişilere yasal haklar sağlamaktadır. Bir diğer bakış açısı ile eseri oluşturanın özgünlüğünü taşıyan, bilimsel, edebi, musiki, güzel sanatlar alanındaki öğeler, sinema eseri olarak sayılan her türlü ürün ile bilgisayar programları ve veri tabanlarını da içeren fikir ve sanat ürünlerini, patentleri, markaları, faydalı modelleri, tasarımları, coğrafi adlarla işaretleri, yarı iletken topografyası veya bütünleşmiş devrelerin yerleşim düzeni olarak bilinen çipleri ve dijital iletişimleri içermekte olan, tüm bu kavramları aynı anda ifade etmekte kullanılan kavrama fikri mülkiyet hukuku diyoruz.

Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı

Fikri mülkiyet hukuku avukatı, size konu hakkında birçok alanda yön belirleyen hukuk kişisidir. Hukuk alanı oldukça geniş kapsamlı olmaktadır ve bölümlere ayrılmaktadır. Fikri mülkiyet hukuku da oldukça geniş alana sahip olmaktadır. Bu alanla ilgili olan işlemlerin bazılarını maddeler halinde belirtecek olursak;

 • Fikri mülkiyet haklarını oluşturan marka, endüstriyel tasarım, patent ve telif hakları tecavüzünden kaynaklanan her türlü hukuk ve ceza davalarının takibi
 • Fikri mülkiyet haklarının korunması adına arama/el koyma ve baskın işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gümrüklerde taklit ürünlere el konulması, mahkemelerden ihtiyati tedbirlerin alınması
 • Korsan, taklit ya da izinsiz kullanım araştırmalarının yapılması
 • Ulusal ve uluslararası alan adı itirazlarının yapılması ve uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulması
 • Hükümsüzlük ve iptal davalarının takibi
 • Fikri Mülkiyet Hukuku Haklarına ilişkin temlik ve lisans sözleşmeleri hazırlanması ve
 • Telif Hakları Genel Müdürlüğü nezdinde zorunlu tescil ve ihtiyari tescil başvurularının yapılması
 • Şirketlerin isim hakkı, dağıtım, tedarik ve bilumum sözleşmelerinin fikri haklarının korunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi, avukatların yükümlülükleri arasında yer almaktadır.

Makalemize devam ederken, konu hakkında sıklıkla soru aldığımız marka ve markaya dair bilinmesi gerekenler ile ilgili bilgi vereceğiz.

Marka Nedir

Marka nedir ve marka nasıl tescil edilir? Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması için hazırlanan çizimle görülebilen işaretlerden oluşmaktadır. Burada marka logosunun amacı, ürünün diğer markadaki ürünlerden ayırt edilmesidir.

Marka üzerinde olabilecek olan özel koruma hükümlerinden yararlanılabilmesi için TPE nezdinde tescil işlemi yapılması gerekmektedir. Fakat bundan tescilsiz olarak kullanılan bir markanın tamamen korumasız bırakıldığı sonucu çıkarılmamalıdır. Tescilsiz olarak kullanılan markalar; nispi ret nedenleri, hükümsüzlük davası ve haksız rekabet hükümleri gereğince korunabilecektir.

Fikri mülkiyet hukuku başlıklı makalemize tescil dâhilinde kullanılabilecek işaretler hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Marka Tescili Yapılabilecek İşaretler

Marka tescili yapılabilecek işaretler kurallara uygun olmazsa reddedilecektir. Markanın temel özelliği ayırt edici olmasıdır. KHK’da yer alan maddelerden yola çıkarak “marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir” diyebiliriz. Bu durumda mal veya ambalajın tescil marka sahibine mal veya ambalaj için tekelci bir hak sağlamaz.

KHK’nın 7 ve 8. Maddelerinde tescil için mutlak ve nispi ret nedenlerine yer verilmiştir. Mutlak ret nedenleri TPE ve mahkemece re’sen dikkate alınacak unsurlardandır.

Tescilde Mutlak Ret Nedenleri

Fikri mülkiyet hukuku başlıklı makalemize devam ederken, tescilde mutlak ret nedenleri ile ilgili olarak birkaç madde belirtecek olursak;

 • KHK 5. Madde kapsamına girmeyen işaretler
 • Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar
 • Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar
 • Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konular haklı yanıltacağı için bu tarz olanlar
 • Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar
 • Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler

Yukarıda belirttiğimiz maddeler ret durumunun nedenlerinden sadece birkaç tanesi olmaktadır. Konu hakkında farklı makale okumak için, internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Fikri mülkiyet hukuku davalarınız için, hukuk büromuzla iletişim sağlayabilirsiniz.