Gayrimenkul Hukuku

//Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku2019-04-12T12:03:29+03:00

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku taşınmaz malların yasadışı yapılan işlemlerini konu alan hukuk dalı olmaktadır. Bu hukuk alanı içerisinde açılan davalar için, Kanun koyucu avukat tutma zorunluluğu belirtmemiştir. Fakat bu davalar, uzun süreli ve oldukça teferruatlı davalar olduğu için, avukatın haklarınız koruyabilmesi, sizin için avantaj sağlayan bir durum olacaktır.

Gayrimenkul hukuku davaları, kapsamlı ve geniş dava türlerinden olmaktadır. Ayrıca bu dava türünde yapılacak, usule ya da esasa aykırı işlemler davanın reddedilmesine ve hak kaybı yaşamanıza sebep olmaktadır.

Gayrimenkul Davaları Nelerdir

Gayrimenkul davaları nelerdir sorusunun yanıtı hakkında makalemizin bu kısmında bilgiler edinebilirsiniz. Bu dava türleri, taşınmazlar hakkında olan konuları kapsadığı gibi, bazı durumlarda da Devletin yetkisi altında, kişilerden talep edebileceği davaları bünyesinde barındırmaktadır. Konut, arazi, tarla, bina gibi birçok taşınmaz hakkında dava türleri vardır. Gayrimenkul hukuku kapsamında yer alan davaları, başlıklar halinde belirtecek olursak;

 • Şufa davası
 • Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar için dava
 • Tapu iptal davası
 • Tapu tescil davası
 • Tapu kayıtlarındaki yanlışlıkların düzeltilmesi davası
 • Tahliye davası
 • İrtifak hakkının kurulması davası
 • İpotek işlemleri davası
 • İpotek ihtilaflarından oluşan davalar
 • İstihkak davaları
 • Kamulaştırma davaları

Gayrimenkul hukuku davalarınız hakkında daha farklı makale içeriğine ulaşmak için, internet sayfamızdaki diğer makalelere bakabilirsiniz.

Kamulaştırma Davası

Kamulaştırma davası konusunda açacağınız dava Devlete olmaktadır. Devlet, kamu yararını değerlendirerek, özel mülkiyet gibi bazı alanları, mülkiyetin ederi karşılığında kamulaştırabilir. Bu durumda ise, özel mülk sahibi bu durumu kabul etmek istemezse dava açma hakkına sahiptir. Arazi ve arsalarda sıklıkla karşılaşılan kamulaştırma işlemleri, ev ve apartman gibi özel mülkiyete de uygulanabilir.

Karayolları, belediyeler gibi alanların kamulaştırılma işleminde ise;

 • Acele kamulaştırma
 • Kısmi kamulaştırma
 • Trampa yolu ile kamulaştırma gibi daha farklı işlemler yapılabilmektedir.

Gayrimenkul hukuku konularının tamamına bu makalemizde yer vermek zor olacağı için, hukuk büromuz tarafından hazırlanan bu yazımızda sadece iki konuya yer vermekteyiz. Diğer konular hakkında bilgi almak için, bizimle iletişime geçebilir ya da bilgilendirme amaçlı hazırlanan makalelerimizden faydalanabilirsiniz. Önemli bir ayrıntıyı belirtmemiz gerekir ki; makalelerimizin içeriğinde bazı durumlarda Kanun maddeleri yer almaktadır. Fakat Kanun koyucunun, yayınlanmış maddeler üzerinde yapabileceği değişiklikler bu konuda esas alınmalıdır.

Tahliye Davası

Tahliye davası, kiracıya karşı açılan bir dava türü olmaktadır. Fakat her davada olduğu gibi, bu dava içerisinde de haklı sebepleriniz yoksa davanız Mahkeme tarafından kabul görmeyecektir. Dava açılması için gerçekleşmesi gereken eylemleri belirtecek olursak;

 • Mal sahibinin ihtiyacı sebebi ile dava açılabilir
 • Yeni malikin ihtiyacı sebebi ile dava açma hakkı vardır
 • İmar ve inşa nedeni ile dava açılabilir

Gayrimenkul hukuku kapsamında, bu davanın içerik sebebi olarak yukarıda belirttiğimiz sebeplerin yanı sıra birde kiracıdan kaynaklanan sebepler bulunmaktadır. Bunları belirtecek olursak;

 • Kiracının taahhüdüne sebeple dava açılma hakkı vardır
 • Haklı sebeplerden dolayı kiracıya verilen ihtar nedeni ile dava açılma hakkı vardır
 • Kiracının kendi konutunun bulunması sebebi ile dava açılma hakkı vardır

Kiracı ve mal sahibinin arasında yapılan kira sözleşmesi sonrasında, kiracının mal sahibine karşı belli başlı yükümlülükleri oluşmaktadır. Kiracı, bu yükümlülükleri yerine getiremezse, mal sahibinin de belli başlı hakları Kanun kapsamında oluşur.

İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin kaldırılması davası için ilk olarak doğru olan görevli ve yetkili Mahkeme bilinmelidir. Bu davada görevli Mahkeme Sulh Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise, taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemedir.  İpotek, mevcut alacağının alınamaması durumunda yapılan önlem alınması işlemidir. İpoteğin kaldırılması içinde karşı tarafa olan borcun tamamının ödenmiş olması gerekir. Bu konuda bilinmesi gereken bir detayda; borç ödendikten sonra yapılması gereken yasal işlemlerdir. Bu işlemler bazen “ben borcumu ödedim tapu kaldırır ipoteği” düşüncesiyle yapılmamaktadır. Burada oluşan yükümlülük borç ödemesi yapan kişiye aittir. Yani borcun tamamı ödendikten sonra tapu dairesinde işlem yapılması gerekir.

Yukarıda belirttiğimiz işlem yapılmamışsa; ipotek borcu ödenmişse ya da ödenmiş fakat ödeme yapıldığına dair belge ilgili yerden alınamamışsa ipoteğin karşılığı olan bedelin mahkemeye yatırılması gerekir. Aksi olan durumlarda dava açmak mümkün olmaz.

Gayrimenkul hukuku davalarınız hakkında detaylı bilgi almak için, Beylikdüzü Avukat ile iletişim sağlayabilirsiniz.