Hakaret Suçuna Teşebbüs

/, Ceza Hukuku/Hakaret Suçuna Teşebbüs

Hakaret Suçuna Teşebbüs

Hakaret Suçuna Teşebbüs

Hakaret suçuna teşebbüs edildiği zaman, Türk Ceza Kanunu uygulamaları üzerinden gerekli değerlendirme yapılır ve ceza oranı o şekilde belirlenir. Hakaret suçunu incelerken, TCK belli başlı kısımları ayrı tutmaktadır. Bu incelemeler yapılırken hakaret;

  • Kişiye
  • Devlet ve Kamu çalışanına
  • Cumhurbaşkanına
  • Ölmüş kişiye
  • Görevi başındaki memura hakaret kapsamında değerlendirilerek inceleme yapılmaktadır.

Hakaret suçu, TCK madde 125 kapsamında açıklanmıştır. Bu maddeden yola çıkarak belirtebiliriz ki; Bir kimsenin onur, şeref ve kişiliğini rencide edecek şekilde yapılan bütün eylemler hakaret sayılmaktadır. Suçun ispatlanması durumunda 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebileceği gibi, adli para ceza uygulaması da hakaret suçuna teşebbüs ve uygulanmasında geçerli olmaktadır.

Hakaret Suçunun Faili Ve Mağduru

Hakaret suçunun faili ve mağduru kim olmaktadır? Bu suç kapsamında fail, hakareti yapan gerçek kişi olmaktadır. Burada belirtilen gerçek kişi var olan kişi olarak tanımlanmaktadır. Yani tüzel kişilerin hakaret olasılığı olmamaktadır.

Hakarette mağdur olan kişi ise, suçun yapılan kişisidir. Yani hakarete uğrayan kişidir. Bu suçun kapsamında mağdurların, kişisel haklarının korunması amaç edinilmiştir. Mağdur olan kişi gerekli şikâyetlerini yaptıktan sonra, belirlenen hak düşürücü süre içerisinde başvurularını yapma hakkına sahiptir. B işlemlerden sonra geçerli olan dava sürecine başlanır ve ceza belirlenir. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; hakaret suçunun yapılması ve hakaret suçuna teşebbüs kurallarında yapılan eylemin cezai yaptırımları birbirinden farklı olmaktadır.

Hakaret Suçunun İşlenme Şekilleri

Hakaret suçunun işlenme şekilleri neler olmaktadır? Hakaret; Kişinin onurunu, saygınlığını ve diğer özelliklerini zedeleyici yapılan eylemlerdir. Bu suçun işlenmesi pek çok farklı şekilde gerçekleşebilir. Bunlara birkaç örnek verecek olursak;

  • Kişinin yüzüne karşı hakaret edilmesi
  • Telefon, mektup vb. diğer iletişim araçlarıyla yapılması
  • İnternet aracılığıyla yapılması (Facebook, instagram, twitter)
  • Gazete, dergi vb. araçlarla hakaret edilmesi

Hakaret suçu da zamanaşımı kuralları dâhilinde olmaktadır. Suçun işlendiği günden itibaren ya da suçun öğrenildiği günden itibaren 6 ay içerisinde gerekli şikâyet yapılmalıdır. Aksi olan durumlarda hak düşürücü süre dolduğu için, mağdur olan kişi hak kaybı yaşar.

Hakaret suçuna teşebbüs ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

İsitinaf Mahkemesi hakkında bilgi için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

By |2020-08-18T14:04:54+03:00Mayıs 21st, 2020|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment