Zincirleme Suçun Cezası

Anasayfa » Tüm Yazılar » Zincirleme Suçun Cezası

Zincirleme Suçun Cezası

Zincirleme Suçun Cezası

Zincirleme suçun cezası neye göre belirlenir? Zincirleme suç, diğer terimiyle müteselsil suç olmaktadır. Suçun bu şekilde işlenmesi durumunda, faile tek ceza verilir. Fakat hükmolunan ceza 4/1 oranında artırılır.

  • Bir kişiye karşı farklı zamanlarda aynı suçun işlenmesi, TCK madde 43/1’de yer almaktadır. Bu maddeye göre, zincirleme suç oranına göre cezada ½ oranında artış olmaktadır
  • Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek fiille işlenmesi TCK madde 43/2’de yer almaktadır. 5237 sayılı TCK, kural olarak failin icra ettiği fiil kadar suç meydana geldiğini, işlenen suç sayısı kadar da ceza verilmesi gerektiğini kabul etmektedir. Fakat ceza kanununda zincirleme suç uygulaması bu kuralın istisnalarından biridir.

Zincirleme suçun cezası konusuna farklı açılardan bakarak, yazımıza devam edeceğiz.

Zincirleme Suç Kabulünün Sonuçları

Zincirleme suç kabulünün sonuçları, TCK maddelerinde geniş olarak belirtilmiştir. Zincirleme suçun en önemli sonucu, ceza tayini bakımından suçun tek suç sayılmasıdır. Zincirleme suç dolayısıyla ceza verilirken temel cezanın tespitinden sonra olası kast ya da bilinçli taksire göre cezada yapılacak indirim veya artırımdan sonra, nitelikli hallere göre cezada indirim veya artırım yapılacak ve bundan sonra teşebbüs ve iştirake ilişkin hükümler uygulanacak, daha sonra da zincirleme suç dolayısıyla cezada artırım yapılacaktır.

Zincirleme suç çerçevesindeki suçlardan birisinin teşebbüs aşamasında kalması durumunda teşebbüs aşamasında kalan suçtan verilen cezanın değil, tamamlanmış suçtan tayin olunan cezanın arttırılması gerekmektedir. Zincirleme suçun cezası, suçun teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı da farklılık gösterir.

Zincirleme Suçta Teşebbüs

Zincirleme suçta teşebbüs derecesinde kalınmış olması, bu suçun zincirleme suç olduğu gerçeğini değiştirmez. Birçok Yargıtay kararı bu şekilde olmaktadır. Verilen emsal kararlar ve Kanun maddelerinden yola çıkarak belirtmeliyiz ki; İşlenen birden çok suçtan birinin tamamlanıp diğerinin veya diğerlerinin teşebbüs aşamasında kalması halinde, zincirleme suçun tamamlandığı kabul edilmelidir. Böylece, zincire dâhil suçlardan teşebbüs aşamasında kalanların olması durumunda ortaya çıkan cezada artırımda neyin esas alınacağı sorunu, suçların çoğunluğu teşebbüs halinde kalmış olsa bile, bir tek suç bile tamamlanmış ise, cezanın arttırılmasının, tamamlanmış suça göre yapılması suretiyle çözülecektir.

Zincirleme suçun cezası ve diğer ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Ceza Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Cinsel Şiddette Tehdit makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2020-03-27T11:06:13+00:00Mart 26th, 2020|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment