Avcılar Avukat

//Avcılar Avukat
Avcılar Avukat2019-04-12T11:19:56+03:00

Avcılar Avukat

Avcılar Avukat olarak ceza davaları için önemli bir detayı makalemize başlarken belirtmek isteriz. Ülkemizdeki hukuk sisteminde zorunlu avukatlık belirli yasalarla tanımlanmıştır. Bu durma göre; yaşı küçük olanlar, kendini savunamayacak ölçüde sağır ve dilsiz olan şüpheli, sanık ya da müştekiler ile alt sınırı 5 yıldan fazla olan bir suçtan yargılanan şüpheli ya da sanık ceza avukatı ile davasını ilerletmek zorundadır. Fakat avukat ile dava yürütmeye maddi olanağı olmayan kimseler için Devlet tarafından Baroda görevlendirilen avukatlar ücretsiz olarak davaları ilerletirler.

Avcılar Avukat olarak bu makalemizde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesi ve devamında yer alan hakaret suçu için bilgiler vereceğiz.

Hakaret Suçu

Hakaret suçu Türk Ceza Kanun’u 125 ve devamı olan maddelerde belirtilmiştir.  Türk Ceza Kanunu 765 sayılı madde ile memura hakaret suçu ayrı bir suç olarak hükmedilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu durum nitelikli vaziyet olarak düzenlenmiş fakat kamu görevlisine karşı görevinden dolayı suç işlenmesi durumuna yer verilerek, görev sırasında işlenmesi hususu adi hakaret suçu kapsamında değerlendirilmiştir.

İstanbul’da bulunan hukuk büromuzda ceza davalarına ilişkin olarak, başta Ağır Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Hâkimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde Avcılar avukat olarak görev yapmaktayız.

Kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle olmayan bir hususta hakarette bulunulması YTCK’nın 125/1. maddesinde düzenlenen şikâyete bağlı ve uzlaşma kapsamı dâhilinde adi hakaret suçu olarak değerlendirilmektedir.

Hakaret suçları nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği, yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz, Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması vb. ceza davaları süreçleri Avcılar avukat tarafından yapılan görevler arasında yer almaktadır.

Hakaret Suçu Zamanaşımı

Hakaret suçu zaman aşımı yapılan hakaretin öğrenilmesi tarihinden başlayarak 6 ay olmaktadır. Kanun koyucunun belirlediği bu süre içerisinde dava talebi olmayan tarafın sonrasında dava açma hakkı bulunmamaktadır.

Ceza Kanunu kapsamında görülen mahkemelerde Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalar çok önemli ve zor davalardır. Bu kişilerin ağır ceza mahkemelerinde daha kuvvetli bir savunma ile desteklenmesi ve daha düşük bir ceza ile karşılaşması için iyi bir ceza avukatına ihtiyaç duyulur. Bu süreç için iyi bir ceza avukatı ile çalışmak istiyorsanız Avcılar avukat ile iletişim kurabilirsiniz.