Avcılar Miras Hukuku Avukatı

Anasayfa » Faaliyet Alanları » Avcılar Miras Hukuku Avukatı
Avcılar Miras Hukuku Avukatı2019-04-12T11:30:20+00:00

Avcılar Miras Hukuku Avukatı

İstanbul lokasyonun da hizmet veren Avcılar miras hukuku avukatı, deneyimi ve azmiyle birçok başarıya imza atmıştır. Miras hukuku kapsamının her konusuna hakim olan Avcılar miras hukuku avukatı ile iletişime geçerek, yardım alabilirsiniz.

Avcılar miras hukuku avukatı olarak en fazla danışılan konu “Mirastan Feragat” konusudur.

Mirastan Feragat

Mirasçı olan kişinin, miras bırakana karşı ileride doğacak olan miras hakkından vazgeçmesi, mirastan feragat olarak tanımlanmaktadır. Mirastan feragat edenin vazgeçtiği beklenen bir haktır. Bu hak miras hakkı değildir. Çünkü miras hakkı, miras bırakan kişinin ölümü ile doğan bir haktır. Ölüm zamanına kadar feragat eden kişi, miras hakkından değil, beklenen bir haktan vazgeçmiş olur.

Avcılar miras hukuku avukatı olarak şunu belirtmeliyiz ki; mirastan feragat sözleşmesi mirasçı ve miras bırakan kişi arasında yapılmaktadır.

Mirastan feragat sözleşmesi, kural olarak her tür mirasçı olarak yapılmaktadır. Mirasçını, miras bırakana, ölüm anında en yakın sırada veya ilk derece olması gerekmez. Uzak bir mirasçı ile de mirastan feragat sözleşmesi yapılabilir.     Örneğin, hasta olduğu için kendisinden önce ölme ihtimali bulunan bir oğlu olan miras bırakanın kardeşi ile mirastan feragat sözleşmesi yapılabilir. Böylece oğlunun kendisinden önce ölmesi durumunda, kardeşinin mirasçılığını engelleyerek tasarruf serbestisini genişletebilir.

Mirastan feragat sözleşmesi, saklı paylı mirasçılar açısından değişiklik göstermektedir. Miras bırakan kişinin, mirastan çıkarma nedeni olmadıkça, mirastan feragat sözleşmesi yapmadığı sürece, saklı paylı olan mirasçılarını, mirastan uzaklaştıramaz. Yani onların saklı payları üzerinde tasarrufta bulunamaz.

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragat sözleşmesi ikiye ayrılır. Bunlar; ivazlı ve ivazsız olmak üzere iki türlü yapılabilir. Avcılar miras hukuku avukatı olarak, bunları sırası ile açıklayacağız.

İvazsız mirastan feragat sözleşmesinde mirasçı, miras bırakan kişiden, onun sağlığında hiçbir bedel almadan, müstakbel ve muhtemel mirasçılık sıfatından yani saklı payından vazgeçer. Miras bırakan kişi, yalnızca karşı tarafın feragat isteğini kabul edip, ayrıca sağlar arası herhangi bir borç altına girmez.

İvazlı mirastan feragat sözleşmesinde mirasçı, miras bırakan kişiden sağlığında aldığı veya alacağı bir bedel karşılığında feragat eder. Bu tür sözleşmelerde, miras bırakan kişi sadece feragat isteğini kabul etmemekte, feragat edene karşı sağlığında bir ivaz ödeme borcu altına da girmektedir. Daha fazla bilgi için iletişim bölümünden avukatımıza ulaşabilirsiniz.