Esenyurt Boşanma Avukatı

Anasayfa » Faaliyet Alanları » Esenyurt Boşanma Avukatı
Esenyurt Boşanma Avukatı2019-04-12T11:54:25+00:00

Esenyurt Boşanma Avukatı

Esenyurt boşanma avukatı kendisine danışan olarak boşanma talebi ile gelen kişilere belli başlı sorular yöneltir. Bu soruların yanıtları doğrultusunda kişiler boşanma konusunda kararlı ise boşanma davası işlemleri başlatılır. Boşanma davanızı bir avukat ile yürütmeye karar verdiyseniz vekâletname hazırlamalısınız. Noter huzurunda hazırlanan vekâletname evrakından sonra avukat sizin adınıza boşanma davanızın işlemlerini yürütebilir.

Boşanma davanızın başlatılması için Adliyede yapılması gereken işlemler ve ödenmesi gereken harçlar vardır. Bunları vekâletname ile boşanma davanız için yetki vermiş olduğunuz avukat sizin adınıza yapabilir.

Boşanma sebeplerinden birisi de terk olmaktadır.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Terk nedeniyle boşanma davası TMK m. 164’te düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre;

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Esenyurt boşanma avukatı müvekkilleri ile ilgili olarak ilk önce durum tespiti yapar ve ona göre dava süreci için yol haritası belirler.

Türk Medeni Kanunu madde 186’da anlatılanlar gereğince eşler oturacakları konutu birlikte seçme hakkına sahiptirler. Evi terk eden eşe mahkeme yolu ile davet yapılacaksa eğer, davet için eşlerin birlikte seçtikleri konut uygundur.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Terk nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği olarak sizlerle bir taslak paylaşacağız.

…  MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                  :

 

DAVALI                                               :

 –

KONU                                  : Terk nedeni ile boşanma isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 : Bu kısımda haklı sebebinizi Anayasanın belirlediği şekilde maddeler halinde yazmalısınız.

  1. NEDENLER : TMK. 164. md. ve diğer yasal nedenler.

H.DELİLLER                         : Nüfus Kaydı, tanıklar ve diğer yasal deliller.

 –

SONUÇ VE İSTEM            : Açıklanan nedenler ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetlerinin davacıya verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık  …-TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık …-TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

Esenyurt boşanma avukatı olarak makalemizin içerisinde size örnek bir dilekçe tablosu hazırladık. Dilekçe isteminizi avukatlarımıza danışarak da hazırlanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için iletişim bölümünden avukatımıza ulaşabilirsiniz.