Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanmada Nafaka

Anasayfa » Tüm Yazılar » Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanmada Nafaka

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanmada Nafaka

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanmada Nafaka

Akıl hastalığı sebebiyle boşanmada nafaka ödemesi yapılabilir mi? Bilindiği gibi Türk Medeni Kanunu boşanmak için belli başlı sebepler belirtmiştir. Fakat bu boşanma sebepleri içerisinde herhangi bir hastalık yer almamaktadır. Sadece akıl hastalığı haricinde. Bu hastalığın içerisinde yer alan düşünme eksikliği ve bilinmeyen davranışlar, aile birliğini temelinden sarsacak unsurlardan kabul edilmektedir.

Türk Medeni Kanunu yeni düzenleme öncesinde, bu koşulda boşanma talebi olsa bile bir şart belirtmekteydi. Bu şart; Evlilik birliği içerisinde 3 yıllık zorunlu zamanın doldurulmasıydı. Yeni düzenlemeler sonrasında, bu durumun kişilik hak ve özlüklerine aykırı olduğu kanısına varıldı ve bu kural kaldırıldı. Akıl hastalığı sebebiyle nafaka konusu hakkında da bir takım düzenlemeler, TMK tarafından belirlenmiştir. Yazımıza devam ederken bunlara yer vereceğiz.

Akıl Hastalığı İle Boşanmada Nafaka Hakkı

Akıl hastalığı ile boşanmada nafaka hakkı nasıl olabilir? Böylesi bir sebebi olan boşanma davasında, düşünme eksikliği olan tarafın vasisi ya da yetkilisi olmalıdır. Akıl hastalığı iradi bir durum olmamaktadır. Bu sebeple de hastanın kusuru söz konusu olamaz. Ayrıca belirtmek gerekir ki; Nafaka ve tazminat alınması içinde belli başlı şartlar vardır. Normal seyrinde olan durumlarda akıl hastası olan kişiden, nafaka talep edilemez ve alınamaz. Fakat tarafların maddi yoksunlukları ve diğer hususları göz önüne alındığı zaman, bazı nadir durumlarda akıl hastalığı sebebiyle boşanmada nafaka alınmasına veya verilmesine hükmedilebilir.

Akıl Hastalığından Dolayı Boşanma Dilekçesi

Akıl hastalığından dolayı boşanma dilekçesi taleplerinizi kendiniz yapabileceğiniz gibi, konu hakkında bir avukattan da destek alabilirsiniz. Kanun koyucu bu konu hakkında sınırlama getiren bir madde belirtmemiştir.

Dilekçenin içerisinde yer alması gereken bilgiler vardır. Bunlar;

  • Kişilerin ikametgâh adresi
  • Kişilerin T.C. Kimlik Numarası
  • Evlilik birliğini çekilmez hale getiren durumların beyan edilmesi
  • Delil ve şahitler
  • Talep ve istekler
  • Akıl hastalığının olduğuna dair, yetkili makamlardan alınmış doktor raporu
  • Evlilik birliği içerisinde müşterek çocuk varsa, velayeti ve diğer unsurları hakkındaki talepler
  • Mal paylaşımı olabilecek eşyalar hakkında talepler
  • Ziynet alacağı varsa, konu hakkındaki talepler

Akıl hastalığı sebebiyle boşanmada nafaka ve diğer boşanma davalarına dair olan konularınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Esenyurt Boşanma Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Gasp Suçu Oluşmasının Şartları yayınımıza göz atınız.

By |2020-08-24T15:44:35+00:00Eylül 18th, 2019|Aile Hukuku, Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment