Cinsel Suçun Faili

Anasayfa » Tüm Yazılar » Cinsel Suçun Faili

Cinsel Suçun Faili

Cinsel Suçun Faili

Cinsel suçun faili nasıl bir ceza almaktadır? Mahkemenin karar vermede yetkili kişisi olan hâkim, bu suçun cezasını belirlerken suçun nitelik hallerini de göz önünde bulundurmaktadır. TCK madde 102 uyarınca gerek suçun temel biçimi gerekse nitelikli hali bakımından suçun faili erkek olabileceği gibi, kadın da olabilir.

Eşlerin birbirine yönelik cinsel saldırılarının bu suçu oluşturup oluşturmayacağı konusunu da inceleyecek olursak. TCK madde 102’den yola çıkarak belirtebiliriz ki; Fiilin vücuda organ ya da sair bir cisim sokulması halinde işlenmesi durumunda, yedi yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Ayrıca bu fiilin gerçekleşmesi durumunda soruşturma ve kovuşturmanın yapılabilmesi, tamamen eşin şikâyetçi olma durumuna bağlıdır. Buradaki cinsel suçun faili eş olan tarafta olabilmektedir.

Vücut Dokunulmazlığının İhlali

Vücut dokunulmazlığının ihlali konusu, TCK maddelerinde oldukça geniş bir yere sahip olmaktadır. Buradaki en temel esas canlı olan kişiye karşı bu suçun işlenmesidir. Cinsel saldırı suçunun oluşması için cinsel davranış tek başına yeterli olmayıp, aynı zamanda vücut dokunulmazlığının ihlal edilmiş olması d gerekmektedir. Bunun için de failin mağdurla bedensel olarak teması şart olmaktadır. Fakat bu temasın çıplak olması ya da cinsel organla olması şart olmamaktadır.

Cinsel şehvet duygularını kısmen ve kısa süreli olarak tahrik etmeye elverişli hareketler de bu suçu oluşturabilir. Önemli olan, müdahalenin şiddet derecesi değil, objektif olarak mağdurun cinsel özerkliğini zedelemeye elverişli bir nitelik taşımasıdır.

Cinsel suçun faili başlıklı yazımızın son kısmında ise, kamu görevlisinin bu suçu işlemesinden bahsedeceğiz.

Cinsel Suçu Kamu Görevlisinin İşlemesi

Cinsel suçu kamu görevlisinin işlemesi nedir? Bu konuda iki nitelikli hale aynı bent içinde yer verilmiştir. Hem kamu görevlisi olmak, hem de bulunduğu konumun nüfuzunu böylesi bir suç için kullanmak.

Yapılan bu eylemde failin yerine getirdiği kamu görevinin suçun işlenmesinde özel bir kolaylık sağlaması ve kamu görevi nedeniyle mağdur üzerinde egemenlik kurabilecek durumda olması zorunludur. Örneğin; yatılı okul müdürünün öğrencileri kendisi ile cinsel ilişkiye zorlaması bu konuyu oluşturmaktadır.

Cinsel suçun faili ve diğer ceza davaları konularınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, Esenyurt Ceza Avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan İş Kazasının Şartları makalemizi inceleyiniz.

By |2020-08-19T13:21:20+00:00Mart 6th, 2020|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment