Şufa Hakkını Kullanma Şartları

Anasayfa » Tüm Yazılar » Şufa Hakkını Kullanma Şartları

Şufa Hakkını Kullanma Şartları

Şufa Hakkını Kullanma Şartları

Şufa hakkını kullanma şartları hakkında, internet sitemizde yer alan diğer makalemizde başlıklar belirtmiştir. Bu makalemizin içeriğinde, daha önce de belirttiğimiz başlıkların açıklamasına yer vereceğiz.

Paylı Mülkiyette Kullanılan Şufa Hakkı: Kat irtifakı ya da kat mülkiyeti var olan taşınmazlarda bu hak kullanılamaz. Paylı mülkiyete tabi olan taşınmazlar şufa hakkından faydalanabilir.

Paydaşlar Tarafından Kullanılan Şufa Hakkı: Şufa hakkının sadece paydaşlar tarafından kullanılabileceği Medeni Kanun madde 732’de açıklanmıştır.

Bölünmemiş Taşınmazlarda Kullanılan Şufa Hakkı: Şufa davası olarak belirtilen dava, sadece sözleşme vb. bir teknik ile paylaşılmamış gayrimenkullerde geçerlidir. Türk Medeni Hukuku Kanunları belirtmiş olduğu bu hüküm içeriği ile pay sahibi olanların karar vermiş olduğu kullanım tarzının, bir pay sahibi tarafından kötüye kullanımını engellemiştir.

Şufa hakkını kullanma şartları hakkında bilgi verdikten sonra, birde bu durumun tam aksi olan unsurlarını inceleyelim.

Şufa Hakkının Kullanılamaması

Şufa hakkının kullanılamaması konusunun kapsamı, Kanun koyucu tarafından belirlenmiştir. Bu hakkın kullanılamaması ile ilgili Yargıtay birçok emsal karar vermiştir. Bunlarla ilgili birkaç madde belirtecek olursak;

  • Paydaşa karşı şufa hakkı kullanılamaz kararı (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2012/198, Karar No: 2012/702, Tarih: 10.10.2012)
  • Paylaştırılmayan taşınmazın şufa hakkı olamaz kararı (YHGK E: 2012/5928, K: 2012/91212, T: 18.06.2012)
  • Akrabalar arasında satışta şufa hakkı kullanılamaz kararı (Y. 14HD. K: 2016/10426)
  • Trampa halinde şufa hakkı kullanılamaz kararı (Y. 14 HD. K:2014/727)

Şufa hakkını kullanma şartları başlıklı makalemizin son kısmında, bu davada görevli ve yetkili mahkeme hakkında bilgi vereceğiz.

Şufa Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Şufa davasında görevli ve yetkili mahkeme neresi olmalıdır? Her dava da olduğu gibi önalım yani şufa davasında da mahkeme bilgisi kesinlikle bilinmesi gereken bir durumdur. Aksi olan unsurlarda davanın reddi ve hak kaybı yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Ön alım yani şufa davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Yetkili mahkeme ise, taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemedir. Dava Kanunen belirtilen sürede açılmışsa, tapuya beyan edilen satışın bedeli ve masrafları mahkemenin belirttiği mevkilere yatırılmışsa alıcı adına tescil edilen payın tapuda terkine karar verilir. Yani davacı adına tescil olmasına karar verilir.

Şufa hakkını kullanma şartları ve davası hakkında bilgi almak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Şufa Hakkı Ne Demek sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

By |2019-07-03T08:27:59+00:00Temmuz 2nd, 2019|Bilgilendirme, Gayrimenkul Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment