Tapu İptali Ve Tescil Davası

Anasayfa » Tüm Yazılar » Tapu İptali Ve Tescil Davası

Tapu İptali Ve Tescil Davası

Tapu iptali ve tescil davası mülkiyet hakkına ilişkin olan bir dava türü olmaktadır. Kanuna aykırı, usulsüz ya da yolsuz olarak düzenlendiği varsayılan tapu kaydının, hukuki kurallar çerçevesinde düzenlenmesi için bu dava açılır.

Taşınmaz mülkiyetinde yer alan bütün davalar, tapu iptali davası, tapu tescil davası, tapu kaydında taşınmazın mülk sahibi olan kişiye karşı açılır. Burada belirttiğimiz mülk sahibinin ölmüş olması durumunda da, dava mirasçılarına karşı açılır. Açılan bu dava ile birlikte tapu kaydında yer alan 3. Kişiye ait olan aynı ya da şahsi bir hakkın ortadan kaldırılması talep ediliyorsa, tapu kaydındaki hak sahibine de ayrı olarak dava açılması gerekmektedir. Tapu iptali ve tescil davası, eşya hukukunun en önemli ve en sık rastlanan davalarından olmaktadır.

Tapu İptali Ve Tescil Davası Açılma Sebepleri

Tescil davası açılma sebepleri, Kanun koyucu tarafından belirlenmiştir. Belirlenen bu unsurlar içerisinde yer almayan konular ile dava açılması usulsüz dava istemi olmaktadır. Konu hakkında birkaç madde belirtecek olursak;

 • Genel muvazaaya bağlı olan sebepler
 • Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen verilmesini amaçlayan davalar
 • Batıl ve geçerli olmayan nedenlerle yok hükmünde olduğu ileri sürülen temliki tasarruflar hakkında açılan davalar
 • Yararlanma, yanılma, aldatma veya korkutma gibi iradeyi yaralayan sebeplerle açılmış olan tapu iptali
 • Ölünceye kadar bakma kuralı ile anlaşılarak, sonrasında kurala uymama durumunda açılan davalar
 • Tapu dairesinde vekil ile gerçekleştirilen işlemler hakkında, vekâletin hile ile alındığı aynı zamanda kötüye kullanıldığı iddiası ile açılan davalar
 • Hazine tarafından şahıslara açılan davalar
 • Tapu ve kadastro çalışması yapılmayan bölgelerde, tapusuz olan taşınmazlar hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak açılan davalar
 • Toprak komisyonlarınca yapılan belirlemeye göre, kesinleşmiş sicillere karşı açılan davalar
 • Satış vaadi sözleşmelerine dayalı olarak açılan davalar
 • Tahsis kararlarının sonucunda açılan davalar
 • Mükerrer kadastrodan kaynaklanan sebeplerle açılan dava
 • Orman idaresi veya hazinenin taraf olup orman iddiasında bulunmaları nedeniyle orman yönünden araştırması yapılması gerekli olan sebeplere dayanarak açılan davalar

Tapu iptali ve tescil davası ve diğer taşınmazlarla ilgili olan davalarınız için, avukatlık görüşmesi yapma taleplerinize yönelik olarak, Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi hakkında bilgi almak için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

By |2019-07-09T12:41:51+00:00Temmuz 8th, 2019|Bilgilendirme, Gayrimenkul Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment