Usulden Dolayı Davanın Reddi

Anasayfa » Tüm Yazılar » Usulden Dolayı Davanın Reddi

Usulden Dolayı Davanın Reddi

Usulden Dolayı Davanın Reddi

Usulden dolayı davanın reddi ne demek ve bu şekilde reddedilen davalar için ne yapılmalıdır? Bilindiği gibi her davanın görevli mahkemesi farklı olmaktadır. Dava açılırken görevli olan mahkeme değil de farklı bir mahkemede dava açılırsa, mahkeme dava başladığı zaman bunu belirleyecek ve davayı usulen yapılan yanlışlıktan dolayı reddedecektir.

Görevsizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin söz konusu kararın kesinleştiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekmektedir. Aksi olan durumlarda, bu kararın verilmesiyle ve daha sonrasında işlem yapılamamasından dolayı, iş bu mahkemenin açılmamış sayılması gerekmektedir. Ayrıca, davanın görevsiz mahkemede açıldığına dair olan itirazı, davalı taraf ta yapabilir. Bu şekilde de davanın reddi gerçekleşebilir.

Mahkeme Usul İşlemleri

Mahkeme usul işlemleri hakkında birkaç bilgi verecek olursak;

  • Avukat, mahkemede müvekkilini savunan kişi olduğu için salondan çıkarma, yakalama ve disiplin hapsi uygulanamaz
  • Kişi, ihtara rağmen mahkemenin huzurunu bozarsa, mahkemeye uygun davranmazsa yakalanır ve hakkında 4 güne kadar disiplin hapsi uygulanır
  • Mahkemenin düzenini bozan eylem veya mahkeme huzurunda söylenen uygun olmayan söz ve davranış, ayrıca bir suç oluşturuyorsa tutanak tutularak, Cumhuriyet Savcılığına gönderilir
  • Taraflar dışında, duruşmaya katılan kişiler bilirkişi ve hatta tanık hakkında da hakim gerekli disiplin hapsini uygulayabilir
  • Yargılamanın mümkün olduğu kadar makul sürede, gereksiz masraf yapılmaksızın ve basit şekilde sonuçlandırılması da hâkimin yükümlülüğündedir

Usulden dolayı davanın reddi başlıklı makalemizin son kısmında, kanuni sürelerin neler olduğunu belirteceğiz.

Kanuni Süreler

Kanuni süreler, Kanun tarafından belirlenmiştir. Kanunda belirtilen sürelerin bir kısmı mahkeme için, bir kısmı ise taraflar için öngörülmüştür. Sürenin kimin için düzenlendiği önemlidir. Çünkü buna göre doğurdukları sonuçlar farklılık gösterir. Mahkeme için öngörülmüş süreler hak düşürücü nitelikte olmayıp düzenleyici niteliktedir ve mahkemenin bir işlemi hangi süre içinde yapması gerektiğini belirler. Kural olarak mahkeme, o işlemi kanunda gösterilen süre içinde yapmak zorundadır. Ancak o işlem süresinden sonra yapılsa da verilen karar, yapılan işlem geçerlidir. Ancak, süresinden sonra işlem yapılmasında hâkim kusurluysa disiplin sorumluluğu yoluna gidilebilir.

Usulden dolayı davanın reddi ve yapılması gerekenler hakkında detaylı görüşme yapmak için, Esenyurt Avukat ile iletişime geçiniz.

Vasiyetname Hazırlanması hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

By |2020-08-21T14:09:58+00:00Ekim 31st, 2019|Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment