Akıl Hastalığının Koşulları

Anasayfa » Tüm Yazılar » Akıl Hastalığının Koşulları

Akıl Hastalığının Koşulları

Akıl Hastalığının Koşulları

Akıl hastalığının koşulları var olduğu müddetçe, evlilik birliğinde verilebilecek belli başlı kararlar olmaktadır. Boşanma kararı da bunlardan birisi olmaktadır. Türk Medeni Hukuku kapsamı kurallarına göre, boşanma geçerli bir sebebe dayanmalıdır. Akıl hastalığı da, Kanun maddelerine göre geçerli bir boşanma sebebidir. TMK hükümlerine bu sebepten dolayı boşanmayı talep etmek, hem mutlak hem de nisbi boşanma sebebi olmaktadır.

5237 sayılı TCK ile de akıl hastaları korunmuştur. Bu kanun hükmünden yola çıkarak belirtebiliriz ki; Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal eden kişi, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Akıl hastalığının koşulları ise, iyileşemezlik koşulu ve çekilmezlik koşuludur.

Akıl Hastalığında İyileşemezlik Koşulu

Akıl hastalığında iyileşemezlik koşulu, 4721 sayılı TMK maddelerine göre boşanma sebebidir. Şizofreni v eparanoya iyileşemez hastalıklardan sayılmaktadır. Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlarda bu yönde olmaktadır.

743 sayılı TMK Medenisine göre akıl hastalığının iyileşme olanağı olup olmadığının belirlenmesi tıbbi bir konu olduğundan hâkim mutlaka bilirkişi raporu almak zorundadır. Bilirkişi raporunda davalıda var olan akıl hastalığının iyileşemez olduğu kesin olarak açıklanmalıdır. Kanununda açık şekilde istemiş olduğu bu rapor, resmi sağlık kurulundan alınmak zorundadır. Aksi şekilde alınan raporlar, mahkeme tarafından reddedilir. Kanun koyucunun verdiği kararlar, tamamen bu şekilde olmaktadır.

Akıl Hastalığında Çekilmezlik

Akıl hastalığının koşulları kapsamının bir diğer alanı da, akıl hastalığında çekilmezlik olmaktadır. 4721 sayılı TMK madde 165 hükmü ile çekilmezlik koşulu da düzenlenmek suretiyle bir yandan eşi akıl hastalığına tutulmuş olanın diğer taraftan da akıl hastası eşin yararı gözetilmiştir. Kuşkusuz ki özellikle çekilmezlik koşulunun belirlenmesinde takdir ve tasvip yetkisinin hâkime ait olduğu unutulmamalıdır.

Çekilmezlik koşulu ile akıl hastalığı nisbi bir boşanma sebebi olarak karşımıza çıkar. Bilinmelidir ki, çekilmezlik koşulunu ispat yükü davacı tarafa ait olmaktadır. Çekilmezlik koşulu ispatlanamamışsa akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasının reddedilmesi kaçınılmaz bir durumdur. Dava sebebinin ispatında pek çok çeşitte belge ve şahit kullanılabilmektedir.

Akıl hastalığının koşulları ve diğer boşanma sebepleri hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Esenyurt Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız Anlaşmalı Boşanma Davası Süresi başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2020-01-10T12:00:14+00:00Ocak 9th, 2020|Aile Hukuku, Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment