Cezanın Ertelenmesi

Anasayfa » Tüm Yazılar » Cezanın Ertelenmesi

Cezanın Ertelenmesi

Cezanın Ertelenmesi

Cezanın ertelenmesi ne demektir ve bu sürede neler yapılmalıdır? Türk Ceza Kanunu madde 51’de yer alan bu konu, mahkeme tarafından karar verilen cezanın belirli şartlar doğrultusunda, cezaevinde geçirilmesinin ertelenmesi durumudur.

TCK Kanun maddelerine göre, başkalarının mağdur olmasına sebep olan eylemleri gerçekleştiren kişiler için, belli başlı cezai uygulama yapılmaktadır. Kanunlara göre bu cezalar hapis kararı ve Adli para cezası olur. Mahkeme tarafından verilen hapis cezasının ertelenebilmesi için;

  • Hükmedilen ceza miktarının da erteleme kurumu için uygun olması gerekir
  • Hakkında ceza ertelemesi kararı verilecek olan kişinin, daha önceden kasten olarak işlemiş olduğu bir suçunun bulunmaması gerekir
  • Sanığa verilen ceza ertelenmesi için yargılama sırasında tekrar suç işlemeyeceğine dair mahkemeye karşı kanaat vermesi gerekmektedir

Mahkûmiyet Sayılmayan Haller

Mahkûmiyet sayılmayan haller nelerdir sorusunun yanıtını yazımızın bu kısmında bulabilirsiniz. Bu durumlar;

  • Adli sicil ve arşiv bilgileri silinirse, artık erteleme engeli ortadan kalkar, mahkûmiyete ilişkin olarak ancak bu kayıtlar esas alınabilir
  • Askeri suçlardan ötürü verilen mahkûmiyetler adli sicile kaydedilmediğinden, engellemeye engel oluşturmaz
  • Dava zamanaşımı ortada bir mahkûmiyet bulunmadığından tecile engel olmadığı halde, ceza zamanaşımı tecile engel olur. Ortada kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyeti vardır.
  • Şikâyetten vazgeçmenin sanık tarafından kabul edilerek, düşme kararı verildiği durumlarda kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyeti bulunmadığından erteleme mümkündür

Cezanın ertelenmesi başlıklı makalemizin son kısmında, bu kararın verilmesindeki koşullardan bahsedeceğiz.

Cezanın Erteleme Kararı

Cezanın erteleme kararı verilebilmesi için talepte bulunulmasına gerek yoktur. Mahkeme ertelemeye re’sen karar verir. Ne var ki, yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre sanık veya savcı tarafından cezanın ertelenmesi istenirse, hâkim olumlu ya da olumsuz bir karar vermek zorundadır.

Kararı verecek olan makam, esas hakkında karar veren mahkeme olmaktadır. Erteleme kararı hükümle birlikte verilir. Denetim süresi içinde veya dışında yeni bir suç işlenmesi durumunda, erteleme kararına rağmen, TCK 58 gereğince tekerrür hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca bilinmesi gerekir ki, Ertelemeye karar verilmesi için erteleme sebebinin, gerekçesinin gösterilmesi gerekmektedir.

Cezanın ertelenmesi ve diğer ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Beylikdüzü Ceza Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Miras Davası Açma makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2020-08-20T14:02:11+00:00Ocak 22nd, 2020|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment