Cinsel Şiddet Kavramı

Anasayfa » Tüm Yazılar » Cinsel Şiddet Kavramı

Cinsel Şiddet Kavramı

Cinsel Şiddet Kavramı

Cinsel şiddet kavramı Türk Ceza Kanununda oldukça geniş bir yere sahiptir. Suçun nitelikli hali, işlenme şekli ve mağdurun çocuk oluşu suçun cezasının artmasına sebep olan en önemli faktörlerden olmaktadır. Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alır. Fiilin vücuda organ veya her hangi bir cisim sokulması suretiyle gerçekleşmesi durumunda, 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilir.

Cinsel saldırı suçu ile korunmak istenilen hukuksal yarar, genel adap ve aile düzeni olmayıp, suçun düzenlendiği kısım ve bölüm başlıklarından da anlaşıldığı üzere kişilerin cinsel tercih hak ve özgürlüğü yani cinsel dokunulmazlığıdır. Cinsel şiddet kavramı, Ülkemizde de genel olarak rastlanan cezai işlem gerektiren durumlar arasındadır.

Cinsel Suçun Faili

Cinsel suçun faili, cinsel saldırıya uğrayan kişidir. Bu durumda fail kadın veya erkek olabilir. Bu itibarla, bir kadının veya pasif eşcinsel erkeğin, bir erkeği kendisiyle cebir veya tehditle cinsel ilişkiye zorlaması halinde, kadın veya pasif eşcinsel erkek bu suçun faili olabilir.

Türk Ceza Kanunu 102/2 maddesine göre belirtebiliriz ki; “Nitelikli cinsel saldırı suçunun evlilik birliği içerisinde işlenmesi halinde şikâyet koşuluna bağlı olarak eşlerin de bu suçun faili olabileceği kabul edilmiştir”. Yani bu durumda mağduriyet yaşayan eş, şikâyet hakkını kullanırsa eğer karşı taraf için soruşturma evresi başlatılır. Kanun maddelerimizden de anlaşılacağı gibi, cinsel şiddet kavramı her açıdan değerlendirilerek cezai işlem görmektedir.

Cinsel Suçun Mağduru

Cinsel suçun mağduru kadın ya da erkek olabilir. Nitekim madde gerekçesinde de “söz konusu suç, farklı cinsten kişiye karşı işlenebileceği gibi, aynı cinsten kişiye karşıda işlenebilir” diye belirtilir. Mağdurun ergin kişi, yani 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Aksi takdirde mağdur 18 yaşını doldurmamış ise bu durumda, 102. Maddedeki suç değil, 103. Maddede tanımlanan “Çocukların cinsel istismarı suçu” oluşur. Çocuk deyimi olarak anlatılan durum 18 yaşını doldurmamış kişidir.

Cinsel şiddet suçu yaşayan bir kimseye karşı işlenen suçtur. Ölülere yönelik cinsel saldırılar bu suçu değil 130/2 maddesine uygun olarak “Ölülere saygı duygusuna aykırılık suçu” olur.

Cinsel şiddet kavramı ve diğer cinsel suçlar hakkında avukatlık görüşmesi yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden Beylikdüzü Ceza Avukatı ile görüşebilirsiniz.

İhbar Tazminatı Hesaplama yayınımıza göz atabilirsiniz.

By |2019-09-12T16:48:39+00:00Eylül 11th, 2019|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment