Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunda Adli Para Cezası

Anasayfa » Tüm Yazılar » Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunda Adli Para Cezası

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunda Adli Para Cezası

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunda Adli Para Cezası

Cumhurbaşkanına hakaret suçunda adli para cezası uygulaması yapılır mı? Sitemizde yer alan diğer makalelerimizde, bu suçun hapis cezaları hakkında bilgilendirme yapmıştık. Bu makalemizin içeriğinde ise, suçun adli para cezası, hagb, ertelenmesi gibi faktörlerinden bahsedeceğiz. Konu hakkında birkaç madde belirtmek gerekirse;

  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması yani hagb kapsamı, sanık hakkında verilmiş olan kararın hukuk içerisinde sonuç doğurmaması ve denetim süresinin iyi halli olmasıyla, davanın düşmesine karar verilen bir aşamadır. Hakaret suçuyla hükmedilen hapis cezası hakkında uygulanabilen bir sistem olmaktadır
  • Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesi durumudur. Cumhurbaşkanına hakarette cezanın ertelenmesi koşulları da uygulanabilir
  • Cumhurbaşkanına Hakaret suçunda adli para cezası uygulaması da yapılabilir.

Cumhurbaşkanlığı Suçları

Cumhurbaşkanlığı suçları oluştuğu zaman, TCK maddeleri uyarınca belirtilen düzenlemeler uygulanır. Cumhurbaşkanının sorumlu tutulabileceği suçlar, şahsi suçlar olmaktadır. Örneğin; Tatil yaparken birine hakaret ederse ya ad öldürürse, bu suçlardan dolayı sorumlu tutulur. Bununla beraber, cumhurbaşkanının sorumlu tutulabilmesinin, hemen de hakkında kamu davası açılarak, yargılama yapılması anlamına gelmeyeceği bazı öğretilerde belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanı görev suçlarından, yani görevinden dolayı işlediği suçlardan dolayı ise sorumlu değildir. Fakat hemen belirtelim ki; Cumhurbaşkanı vatana ihanet suçlarından sorumlu tutulur. Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı TBMM üye tamsayısının en az 1/3’ünün teklifi üzerine ¾’ünün kararı ile suçlandırılır. Ceza muhakemesi yüce divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yapılır.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu başlıklı makalemize devam ederken, yasama dokunulmazlıkları hakkında bilgi vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Yasama Dokunulmazlığı

Cumhurbaşkanı yasama dokunulmazlığı kapsamında yer almaktadır. Bu dokunulmazlığın tanınmasının nedeni, bu dokunulmazlığa sahip olanların yani TBMM üyelerinin ve meclis dışından atanan bakanların herhangi bir soruşturma ve kovuşturma korkusu olmaksızın işlerini rahat bir şekilde yapabilmelerinin sağlanmasıdır.

Anayasanın 83. Maddesi iki çeşit dokunulmazlık kabul etmiştir. Sorumsuzluk (mutlak dokunulmazlık/ yasama dokunulmazlığı) ve kovuşturma yasağı (muvakkat dokunulmazlığı) . Sorumsuzlukta, sorumsuzluktan faydalanan hiçbir şekilde ve hiçbir zaman sorumlu tutulamazken; kovuşturma yasağı, yasak devam ettiği müddetçe geçerli olup, bu yasaktan o an için faydalanan kimsenin bilahare yargılanması olanaklıdır.

Cumhurbaşkanına hakaret suçunda adli para cezası ve ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Büyükçekmece Ceza Avukatları ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Eşin Zümredeki Pay Dağılımı makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2020-08-21T13:10:23+00:00Kasım 18th, 2019|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment