Hapis Cezasının Ertelenmesi

Anasayfa » Tüm Yazılar » Hapis Cezasının Ertelenmesi

Hapis Cezasının Ertelenmesi

Hapis Cezasının Ertelenmesi

Hapis cezasının ertelenmesi Türk Ceza Kanunları Maddelerine uygun olan kapsamlarda geçerli olabilmektedir. Mahkemenin, kural olarak ilk defa suç işleyip de, bu suçtan ötürü hapis cezasına mahkûm olan kimsenin, yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla, ileride tekrar suç işlemeyeceği kanısına vardığında infazı kanunda öngörülen belli sürelerde geri bırakılmasına erteleme adı verilir.

TCK 51/8’e göre cezası ertelenen kimse, denetim süresi içerisinde 51. Maddede açıklanan şartlar içinde yeniden bir suç işlememiş olursa, ertelenen ceza infaz edilmiş sayılır. Böylece erteleme koşullu af olmaktan çıkarılıp, ceza infaz kurumu haline getirilmiştir. Erteleme mahkûm için bir hak değildir. Keza mahkûmun hapis cezasının ertelenmesi durumunu istememe hakkı da bulunmamaktadır.

Erteleme Kararının Verilmesi İşlemleri

Erteleme kararının verilmesi işlemleri için özel bir uygulama olmamaktadır. Yani erteleme kararının verilmesi için talepte bulunulmasına gerek yoktur. Mahkeme ertelemeye re’sen karar verebilir. Yargıtay kararlarına göre belirtebiliriz ki; Sanık veya savcı tarafından cezanın ertelenmesi istenirse, hâkim bu durumda olumlu ya da olumsuz olarak mutlak bir karar vermekle yükümlüdür.

Erteleme kararının süre belirtilmeksizin salt ertelenmesine denilmek suretiyle verilmesi gerekir. Örneğin; “Verilen cezanın takdirden 2 yıl süre ile ertelenmesine” biçiminde karar verilmesi yasaya aykırı olmaktadır” şeklinde birçok Yargıtay kararı vardır. Verilen hüküm temyiz edilir ve Yargıtay tarafından bozulursa, yeniden yapılacak ceza muhakemesi bakımından daha önce verilmiş erteleme kararı saklı kalır, zira erteleme failin kişiliği ile ilgili bir karardır.

Hapis cezasının ertelenmesi konumuza devam ederken, denetim süresi hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Denetim Süresi

Denetim süresi; Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak üzere belirlenen süredir. Bu sürenin alt sınır, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.

5237 sayılı TCK 51/3 uyarınca, cezası ertelenen hükümlü hakkındaki denetim süresi mahkûm olunan ceza süresinden az olamayacağı gözetilmeden 2 yıl mahkûmiyete hükmedip, 2 yıl yerine 1 yıl denetime tabi tutulmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirme hakkına da sahip olmaktadır.

Hapis cezasının ertelenmesi ve diğer ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Ceza Avukatı ile iletişim kurarak, danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan İş Kazası Sigortasından Yararlanma makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2020-08-21T10:45:46+00:00Aralık 17th, 2019|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment