Haysiyetsiz Hayat Sürmenin Unsurları

Anasayfa » Tüm Yazılar » Haysiyetsiz Hayat Sürmenin Unsurları

Haysiyetsiz Hayat Sürmenin Unsurları

Haysiyetsiz Hayat Sürmenin Unsurları

Haysiyetsiz hayat sürmenin unsurları konusunu iki kısma ayırmak gerekmektedir. Bunlardan ilki, şerefe ve namusa yakışmayacak şekilde davranışlarda bulunma, diğeri de bu davranışların sürekliliği olmaktadır. Bu konudaki en büyük detay, yaşanılan durumun sürekliliği olmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, bir durumun şeref ve namustan yoksun olmasından kasıtla, toplumun değer yargılarıyla bağdaşmayan ve ayıp olarak nitelendirilen durum olmasından bahsedilmektedir.

Eşin, evlenmeden önce yaşadığı haysiyetsiz hayat için bu sebeple dava açılamaz. Eğer ki, yaşanılan haysiyetsiz hayat, karşı tarafa açıklanmadıysa bu durumda, evliliğin iptali talep edilebilir. Sadece bu durum, evlilik öncesinde diğer tarafa açıklandıysa, boşanma davası bu sebeple açılamaz. TMK Kanunları gerekliliğince, akıl hastası olan eşe haysiyetsiz hayat sürme gerçekleşse bile, bu sebepten dolayı dava açılamaz.

Haysiyetsiz Hayatta Çocuğun Velayeti

Haysiyetsiz hayatta çocuğun velayeti hangi unsurlara göre belirlenir? Velayette asıl olan, çocuğun çıkarları ve doğru şekilde hayat yaşamasıdır. Yani velayet hakkını alan tarafın çocuğun bütün menfaatlerini iyi şekilde koruması gerekir. Burada çocuğun menfaatleri kapsamında yer alan durumlar; çocuğun güvenliği, sağlıklı yetiştirilmesi, kaliteli bir eğitim hayatı, öz bakım ihtiyaçları ve benzeri diğer unsurlar olmaktadır.

Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanmaya karar verilirse bu eylemi gerçekleştiren kişiye çocuğun velayeti verilemez. Haysiyetsiz hayat sürme, çocuğun velayetinin onun güvenliğine uygun biçimde kullanılması ile bağdaşmayan kusurlu bir davranıştır. Yani belirtmek gerekir ki, haysiyetsiz hayat sürmenin unsurları ispatlandığı takdirde, kusurlu olan taraf velayet hakkından yoksun bırakılır.

Haysiyetsiz Hayat Sebebiyle Anlaşmalı Boşanma

Haysiyetsiz hayat sebebiyle anlaşmalı boşanma davası açılabilir mi? Hemen belirtmek gerekir ki; TMK hükümlerine göre, çekişmeli boşanma davası açılırken geçerli bir sebep sunulmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında bu hüküm geçerli değildir. Buradaki durumda yapılması gereken unsurlar daha farklı bir prosedürde olmaktadır.

Haysiyetsiz hayat sürmeden dolayı açılacak olan dava, yukarıda da anlattığımız sebeplerden dolayı anlaşmalı boşanma davası olarak ilerletilemez. Ancak usulüne uygun şekilde yapılacak olan ıslah halinde anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesine olanak vardır. Eşler sadece 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 166 hükmüne göre açılmış bir davanın herhangi bir safhasında anlaşmalı boşanma gerçekleştirebilir.

Haysiyetsiz hayat sürmenin unsurları ve diğer boşanma davası sebepleri hakkında, detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Boşanma Avukatı ile görüşebilirsiniz.

By |2020-02-13T15:34:55+00:00Şubat 13th, 2020|Aile Hukuku, Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment