Bileşik Suçta Manevi Unsur

Anasayfa » Tüm Yazılar » Bileşik Suçta Manevi Unsur

Bileşik Suçta Manevi Unsur

Bileşik Suçta Manevi Unsur

Bileşik suçta manevi unsur ne demektir? Bir kimsenin başkasının evine girerek, evden zorla bir şeyler çalması, esasen iki ayrı suçu oluşturur. Konut dokunulmazlığının ihlali ve yağma. Ancak kanunumuza bakıldığı zaman TCK 149’da bu husus düzenlenmiş ve yağma suçunun ağırlaştırıcı sebebi olarak kabul edilmiştir.

Bileşik suçu oluşturan suçlar, farklı hukuki menfaatleri de korumaktadır. Dolayısı ile her bir suçta farklı kast bulunmaktadır. Bileşik suçta, her bir suç için farklı bir kasıt bulunsa da, sonuç suç yani bileşik suçun oluşumunu tamamlayan suç için ortak amaç bulunmalıdır. Örneğin; konut dokunulmazlığını ihlal edilerek gerçekleştirilen yağma suçunda, konut dokunulmazlığını ihlal suçu, yağma suçunu işlemek için gerçekleştirilmelidir.

Bileşik suçta manevi unsurları açıkladıktan sonra, bu suç hakkında biraz daha detaylı bilgi vereceğiz.

Bileşik Suç Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bileşik suç hakkında bilinmesi gerekenler kapsamını incelerken, konuyu her açıdan değerlendirmek gerekir. Buradaki ayrım başlıkları şu şekilde olmaktadır;

  • Maddi unsur
  • Manevi unsur
  • Suça teşebbüs
  • Suçtan vazgeçme
  • İştirak hali
  • Şikâyet
  • Uzlaşma

Kanunumuzun özel hükümler kısmında, bazı suç tiplerinde bileşik suç kabulünü engellemeye yönelik hükümlerin sevk edildiği görülmektedir. Örneğin, özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma başlığını taşıyan 264. Maddenin 2. Fıkrasına göre; Elbisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanarak bir suç işlenirse, yalnız bu fiilden ötürü maddede belirtilen ceza üçte bir oranında arttırılarak hükmolunur.

Bileşik suçta manevi unsur başlıklı makalemizin son kısmında, bu suçun oluşum şeklinden bahsedeceğiz.

Bileşik Suçun Oluşma Unsurları

Bileşik suçun oluşma unsurları kapsamını iki kısma ayırabiliriz. Bunlar;

1-) Burada biri diğerinin unsurunu oluşturan iki suç vardır. Bu takdirde, her iki suçun niteliği değişmekte ve kanun bu iki suçu bir arada nitelendirmek üzere başka bir isim kullanmaktadır.

2-) Burada bir suç diğerinin ağırlaştırıcı sebebi olarak ön görülmüştür. Bu takdirde ise, kendisinde ağırlatıcı sebep bulunan suçun niteliği değişmez, kanuni adı yine aynı kalır. Sadece suçun basit şekli değil, nitelikli şekli söz konusu olur.

 Bileşik suçta manevi unsur ve diğer ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Esenyurt Ceza Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız Haysiyetsiz Hayat Sürmenin Unsurları makalemizi inceleyiniz.

By |2020-08-19T15:16:28+00:00Şubat 12th, 2020|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment