Bileşik Suçta Maddi Unsur

Anasayfa » Tüm Yazılar » Bileşik Suçta Maddi Unsur

Bileşik Suçta Maddi Unsur

Bileşik Suçta Maddi Unsur

Bileşik suçta maddi unsur gerekçelerinin yerine getirilmesi için, mutlaka belirli bir zaman sırası takip edilerek gerçekleştirilme zorunlulukları bulunmamaktadır. Bileşik suçu meydana getiren her bir hareket, kanundaki düzenlenmiş şekli itibariyle, bileşik suçun sadece belli bir kısmını oluşturmaktadır. Bir bileşik suçta, birden çok hareketin birlikte bulunması ve bu hareketler arasında bir bağlantının bulunması gerekir. Bu bağlantıyı kısaca özetleyecek olursak;

  • Birbirini takip eden birden çok hareketin bulunması
  • Daha önce yapılan hareketlerin, sonra yapılacak hareketlerin daha kolay işlenebilmesi için kolaylık sağlanması
  • İlk suçun arkadan gelecek diğer suç ya da suçlara imkân verebilmesi için, ilk suçun tamamlanmış olması gerekir.

Bileşik suçta maddi unsur konumuzu açıladıktan sonra, bu suçtaki şikâyetten bahsedeceğiz.

Bileşik Suçta Şikâyet

Bileşik suçta şikâyet süresi, her bir suçun işlenmesinde değil, bileşik suçun işlenmesinden itibaren başlayacaktır. Bileşik suçta ağırlaştırıcı neden olarak yer alan bağımsız bir suçun, soruşturma ve kovuşturma açısından takibi şikâyete bağlı kılınması, kanun koyucunun bileşik suçun bölünebileceğini kabul etmesi anlamına gelmektedir.

Takibi şikâyete bağlı suç için şikâyet yapılmadığı takdirde, bileşik suç da oluşmayacaktır. Geriye kalan suç için uygulanacak ceza, zaman aşımı, erteleme vb. bütün diğer yaptırımlar ve ceza muhakemesi hukukuna ilişkin kurumlar bu tek suç üzerinden değerlendirilecektir.

Bileşik suçta maddi unsur başlıklı makalemizin son kısmında, bu suçtan gönüllü olarak vazgeçilmesi ilkesinden bahsedeceğiz.

Bileşik Suçtan Gönüllü Vazgeçme

Bileşik suçtan gönüllü vazgeçme nasıl olmaktadır? Konut dokunulmazlığı ihlal edilerek gerçekleştirilen yağma suçunda, fail konuta girdikten sonra, cebir ya da tehdit kullanıp, mağdurdan para alma imkânı doğmasına rağmen vazgeçerse ortada o ana kadar yapılan hareketler, konut dokunulmazlığını ihlal ve cebir ya da tehdit suçu olduğundan, bileşik suç unsuru oluşmayacaktır. Çünkü cebir ya da tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal suçunun ağırlaştırıcı nedeni olmamaktadır.

Bileşik suç kapsamında yapılan eylemler için, TCK Kanunları her durumda farklı bir ceza durumu belirlemiştir. Suçun teşebbüs halinde kalması, suçtan gönüllü olarak vazgeçilmesi, suçun nitelikli halleri ve diğer etken özellikleri, suçun cezasının belirlenmesinde değişikliğe sebep olmaktadır.

Bileşik suçta maddi unsur ve diğer ceza davalar hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Ceza Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Bileşik Suçta Manevi Unsur makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2020-02-12T15:50:28+00:00Şubat 11th, 2020|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment