İflasın Ertelenme Şartları

Anasayfa » Tüm Yazılar » İflasın Ertelenme Şartları

İflasın Ertelenme Şartları

İflasın Ertelenme Şartları

İflasın ertelenme şartları konusunu iki ana başlık halinde incelemek gerekmektedir. Bunlar; Maddi ve şekli koşullardır. İflasın ertelenmesi, asliye ticaret mahkemesi tarafından borca batıklığa saptanmış olan bir sermaye ortaklığı ya da kooperatifin, sunulan iyileştirme proje çerçevesinde iflasının açılmasını önlemeyi ve mali durumunun iyileştirilmesini amaçlayan, iflas yargılaması içerisinde bir hukuksal kurumdur.

İflasın ertelenmesi, konkordato ve uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma gibi, mali durumu bozulmuş olan bir şirketin maddi hukuk ilişkileri üzerinde etkili olan ve şirketin iyileşmesi için ortam sağlayan başlı başına bir yöntem değildir. Yalnızca iyileştirme yöntemlerinin ya da tedbirlerinin uygulanabilmesine ortam sağlayan geçici bir koruma önlemi olmaktadır.

Yazımıza deva ederken, iflasın ertelenme şartları konusunun içeriğinde yer alan diğer konuları inceleyeceğiz.

İflasın Ertelenmesinde Maddi Koşullar

İflasın ertelenmesinde maddi koşullar konusunu 3’e ayırmamız gerekir. Bunlar;

Borca Batık Olma: İflasın ertelenmesine karar verilebilmesi için öncelikle erteleme isteminde bulunan şirketin borca batık durumda olduğunun saptanması gerekir. Borca batıklığın saptanmasında bilançodaki aktif değerin değil, aktifin rayiç değerinin dikkate alınması gerekir.

Mali Durumun İyileştirilebilir Olması: İflasın ertelenebilmesi için ortaklığın ya da kooperatifin mali durumunun düzeltilebileceğine, mahkeme tarafından kanaat edilmelidir.

Alacaklıların Haklarının Korunması: İflasın ertelenmesi alacaklıların durumunu iflasın açılmasına oranla daha kötü bir duruma sokmamalıdır. İflasın ertelenmesi sonucunda alacaklıların katlanacakları zarar, iflas kararı verilmesi durumunda katlanacakları zarara göre daha fazla ise iflasın ertelenmesi istemi mahkemece reddedilmelidir. Bunun sebebi de iflasın ertelenme şartları konusunun yerine getirilmemiş olması olur.

İflasın Ertelenmesinde Şekli Koşullar

İflasın ertelenmesinde şekli koşullar hakkında birkaç açıklayıcı madde belirtecek olursak;

  • İflasın ertelenmesi kararı, istem üzerine verilmektedir
  • İflasın ertelenmesi istemi, borca batıklık bildirimi ve iflas istemiyle birlikte yapılabileceği gibi, bu istem hakkında incelemenin sonuna kadar her zaman da yapılabilir
  • Ortaklık ya da kooperatifin yılsonu ve borca batıklık bilançosunu mahkemeye sunması gerekmektedir
  • Olağanüstü mühlet, olağan üstü durumlarda özellikle sürekli ekonomik krizlerde Bakanlık Kurulu kararıyla belirlenen yerlerde icra mahkemesince borçluya süre tanınmasıdır

İflasın ertelenme şartları ve diğer icra-iflas davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Beylikdüzü Avukat ile görüşebilirsiniz.

Boşanma Davasında Hakim Boşamazsa Ne Olur? Sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

By |2020-08-20T14:07:34+00:00Ocak 20th, 2020|Bilgilendirme, icra hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment