Mirasın Hükmi Reddi

Anasayfa » Tüm Yazılar » Mirasın Hükmi Reddi

Mirasın Hükmi Reddi

Mirasın Hükmi Reddi

Mirasın hükmi reddi ne demektir? Mirasın reddini iki kısımda incelemek gerekmektedir. Bunlar; Gerçek ret ve hükmi ret olmaktadır. (Bakınız: Mirasın gerçek reddi) Miras kanunlarına göre hükmi retten anlaşılması gereken durum şöyle olmaktadır; Miras bırakanın ölümü tarihinde, ödemeden aczi açıkça belli olan ya da resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Hükmi redde olması gereken şartları belirtecek olursak;

  • Miras bırakanın ölümü anında borçlarını ödemekten aciz durumda olması ve ödemeden aczinin açıkça belli olması
  • Borçlarını ödemeden aczinin resmen tespit edilmiş olması

Mal ortaklığı rejiminde, eşlerden biri borca batık bir mirası kabul etmek isterse burada diğer eşin onayı aranır. Mirasın hükmi reddi için görevli olan mahkeme asliye hukuk mahkemesi olmaktadır.

Mirasın Reddinin Sonuçları

Mirasın reddinin sonuçları konusu birkaç açıdan incelenmesi gereken durumlardan olmaktadır. Mirasçı, mirası reddedebilir bu tamamen kendi iradesine bağlı olan bir durumdur. Fakat bazı durumlarda da mirası reddetmesinden sonra, bu isteğe itiraz edilebilmektedir. Buradaki itiraz hakkı mirası reddeden kişiye ya da diğer mirasçılara ait değildir. Buradaki itiraz hakkı, mirasçının borçlu olduğu kişiler olmaktadır. Çünkü mirasçı, bazı durumlarda kişisel borçlarını ödememek içinde mirasın reddini talep etmektedir.

Yazımıza devam ederken ilk olarak mirasın reddinde olan sonuçları hangi kısımlara göre incelememiz gerektiğini belirteceğiz. Bunlar;

  • Yasal mirasçıların mirası reddetmesinin sonuçları
  • Atanmış mirasçıların mirası reddetmesinin sonuçları
  • Vasiyet alacaklılarının vasiyeti reddetmesinin sonucu

Mirasın hükmi reddi konumuza devam ederken, yazımızda da bahsettiğimiz mirasın reddine itiraz hakkı kısmından bahsedeceğiz.

Mirasçıların Kişisel Alacaklılarının Korunması

Mirasçıların kişisel alacaklılarının korunması konusu, miras kanunu madde 617’de yer almaktadır. Mal varlığının aktifi, borçlarının karşılamaya yetmeyen bir mirasçı, sırf kendi alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddedecek olursa, alacaklıları ya da hakkında iflas açılmışsa iflas masası yeterli güvence verilmemesi halinde 6 ay içerisinde reddi iptal ettirebilir. Burada belirtilen 6 ay hak düşürücü süre olmaktadır. Bu süre mirasçının mirası reddettiği andan itibaren başlar. Mahkeme reddin iptaline karar verirse, miras resmen tasfiye edilir. Tasfiye sonunda, reddeden mirasçının payına tereke düşerse, bu önce itiraz eden alacaklılara tahsis edilir.

Mirasın hükmi reddi ve diğer miras davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Avukat ile görüşebilirsiniz.

İşe İade Davasının Sonuçları hakkında bilgi için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

By |2020-03-18T16:29:51+00:00Mart 17th, 2020|Bilgilendirme, Miras Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment