Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu

Anasayfa » Tüm Yazılar » Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu

Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu Türk Ceza Kanunu madde 1342te yer almaktadır. Özel hayatın gizliliğini kapsayan bütün Kanun maddeleri, kişilerin özel hayatlarını korumayı amaçlamıştır. Kişinin hayatıyla ilgili belli başlı konuların, yazıların, resimlerin, videoların ve bazı diğer durumların herkese ilan edilmesi durumu ile bu suç işlenmiş olur.

Belirtmemiz gereken bir hususta şöyledir; Kişinin konut içinde geçen yaşamı da özel yaşam alanına girmekle birlikte, konuta girme veya girdikten sonra çıkmama biçiminde gerçekleşen ihlaller, TCK madde 134 değil, konut dokunulmazlığını ihlal suçunu düzenleyen TCK madde 116 kapsamında ele alınır. Buna karşılık girme ve çıkmama dışında kalan konut dokunulmazlığına yönelik tüm ihlaller, konut içindeki yaşam da özel hayatın gizliliğinin ihlal suçu kapsamından ayrı düşünülmeyeceğine göre, TCK madde 134 kapsamına girecektir.

Özel Hayatın Gizliliğinde Suça Teşebbüs

Özel hayatın gizliliğinde suça teşebbüs nasıl olur? Bu suç, salt hareket suçu olduğu için ancak icra hareketleri bölünebiliyorsa teşebbüs söz konusu olur. Buna karşılık, kaydedilen görüntü ve sesin mağdurun durumu anlaması sebebiyle sildirilmesi veya geri alınması sebebiyle hiç kullanılmamış olması gibi durumda, suç yine tamamlanmış olur.

Uygulamada özellikle ikinci fıkra açısından teşebbüs gündeme gelebilir. Örneğin, kayda alınan bir görüntünün, çıkar karşılığında basına satılmak istenmesi, fakat ihbar üzerine failin yakalanması durumunda, filin madde 134/1’den değil, madde 134/2’den teşebbüsten cezalandırılması yapılabilir. Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu başlıklı makalemizin son kısmında, bu suçun nitelikli halinden bahsedeceğiz.

Özel Hayatın Gizliliğinde Suçun Nitelikli Hali

Özel hayatın gizliliğinde suçun nitelikli hali ne demek ve bu unsur nasıl meydana gelir? Suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak görülmektedir. TCK madde 137 uyarınca, bu suçun;

  • Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle
  • Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Bir diğer açıdan bakacak olursak; Elektronik haberleşme kanunu uyarınca, elektronik haberleşme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş bulunan işletmecilerin personelinin, Türk Ceza Kanununda düzenlenen, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçları işlemesi halinde, haklarında bu bölümde öngörülen cezalara hükmolunur. Ancak 137. Maddeye göre yapılacak artırım bir kat olarak uygulanır.

Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu ve diğer ceza davalarınızla ilgili bilgi almak için, Beylikdüzü Ceza Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Saklı Paylı Mirasçıların Tenkis Davası hakkında bilgi almak için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

By |2020-08-21T12:09:57+00:00Aralık 5th, 2019|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment