Şufa Hakkının Kullanılamaması

Anasayfa » Tüm Yazılar » Şufa Hakkının Kullanılamaması

Şufa Hakkının Kullanılamaması

Şufa Hakkının Kullanılamaması

Şufa hakkının kullanılamaması hangi koşullarda gerçekleşmektedir? Şufa hakkının bir diğer terimi ön alım olmaktadır. Yazımızın içeriğinde de, kanunen onaylanmış bu iki terim yer alacaktır. Yasal olarak önalım hakkı, tapuda kayıtlı olan müşterek mülkiyet hükümlerine bağlı taşınmazlarda paydaşlardan birinin payını üçüncü kişiye satmasında ortaya çıkan durumdur.  Satıştaki pay alıcıya ne kadar ücrete mal olmuşsa, o miktar belirli bir sürede satın alma yetkisi veren ve yenilik oluşturan bir hak olmaktadır.

Önalım hakkının kullanılabilmesi belli başlı bir sözleşmeye tabii tutulmaktadır. Bu sözleşme gerçek bir satış sözleşmesi olmaktadır ve resmi şekilde hazırlanmalıdır.

Şufa Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

Şufa hakkının kullanılamayacağı durumlar yani şufa hakkının kullanılamaması için bazı olguların olması gerekir. Bunlara maddeler halinde açıklık getirecek olursak;

 • Bağışlama şeklinde önalım hakkı olamaz
 • Trampa halinde önalım hakkından faydalanılamaz
 • Paydaşlar arasında yapılan sözleşmede, bu haklar geçerli değildir
 • Cebri arttırmayla yapılan satışlarda, şufa hakkından bahsedilemez
 • Elbirliği mülkiyetine bağlı taşınmazlarda önalım hakkı yoktur
 • Yasal önalım hakkı menkul satışlarda geçerli değildir
 • Tapuda paydaş olmayan kişiler şufa hakkından yoksundur
 • Paydaşlar arasında fiili taksim durumu uygulanmışsa önalım hakkı olmaz
 • Dürüstlük kurallarına aykırı durumlarda, bu haktan faydalanılamaz
 • Paydaşların paylarını hep birlikte üçüncü kişiye devretmesi durumunda, şufa hakkı olmaz
 • Ölüme bağlı tasarruflarda önalım hakkı kullanılamaz

Şufa (Ön alım) Hakkının Kullanılması

Şufa (Ön alım) hakkının kullanılması nasıl olmaktadır? Bu hakkından yararlanmak isteyen paydaş kişi, satışın kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içerisinde bu hakkı kullanabilir. Ayrıca satış, paydaş olan kişiye bildirilmemişse satış tarihinden itibaren iki yıl içerisinde bu hakkını payın alıcısına dava açmak şekliyle kullanabilir. Önalım hakkı, dava dışı irade bildirimleriyle kullanılamaz. Konu hakkında dava açılması gerekmektedir. Şufa hakkının kullanımına ilişkin olan süreler hak düşürücü sürelere tabii tutulmaktadır. Kanun koyucunun belirlemiş olduğu bu hak düşürücü süreler içerisinde, dava açılmadığı takdirde, paydaş olan kişi ya da kişilerin dava açma hakkı son bulmaktadır.

Şufa hakkının kullanılamaması ve diğer davalarınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Avcılar Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan İş Akdinin Sonuçları makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2020-06-01T08:02:20+00:00Mayıs 28th, 2020|Bilgilendirme, Gayrimenkul Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment