Tutukluluğa İtiraz

Anasayfa » Tüm Yazılar » Tutukluluğa İtiraz

Tutukluluğa İtiraz

Tutukluluğa İtiraz

Tutukluluğa itiraz kanun maddeleri gerekliliğince yapılabilecek bir durum olmaktadır. Genel olarak, her türlü hâkim kararlarına karşı itiraz, mahkeme kararlarına karşı ise istinaf veya temyiz yoluna başvurulabilir. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde mahkeme karalarına karşı da itiraz yoluna gidilebilir.

Tutuklamaya ilişkin her türlü karar, ister sulh ceza hâkimi isterse mahkeme tarafından verilmiş olsun, itiraza tabi kararlardandır. İtiraz mercileri kanunda belirtilmiştir. Cumhuriyet savcının tutuklama talebi reddedildiğinde, şüpheli veya sanık derhal serbest bırakılır. Ret kararını veren hâkim veya mahkemeye Cumhuriyet savcısı tarafından itiraz edilebilir. Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme itirazı yerinde görürse kararı düzeltir. Ret kararı üzerine şüpheli veya sanık serbest bırakılmış olacağından ve tutuklama kararı verilemeyeceğinden, buradaki tutukluluğa itiraz düzeltmesi ancak yakalama emri düzenlenmesi biçiminde olabilir.

Tutukluluğun İncelenmesi

Tutukluluğun incelenmesi nasıl olmaktadır? Bir koruma tedbiri olarak tutukluluk durumu süreklilik arz etmez. Ayrıca, Kanunda öngörülmüş bulunan tutukluluk sürelerinin de tamamının kullanılması gerekmez. Ancak şartları gerçekleştiğinde başvurulabilen bu koruma tedbirine, şartlar ortadan kalktığı anda derhal son verilmesi gerekir.

Soruşturma evresinde tutukluluk durumu istem üzerine incelenir. BU evrede tutukluluk durumunun incelenmesi Cumhuriyet savcısı tarafından istenilebileceği gibi, şüpheli tarafından da istenilebilir. Kovuşturma evresinde tutukluluğun devam edip etmeyeceğine hâkim veya mahkeme re’sen inceleyerek karar verir. Bu inceleme her oturumda yapılabileceği gibi, koşullar gerektirdiğinde oturumlar arasında ya da otuzar günlük süreler içinde de yapılabilir. Tutukluluğa itiraz başlıklı makalemizin son kısmında, tutukluluk süresi hakkında bilgilendirme yapacağız.

Tutukluluk Süresi

Tutukluluk süresi, uyuşmazlığın ağır cezalık olup olmadığına göre farklı düzenlenir. Buna göre, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluğun süresi en fazla 1 yıl olup, zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek suretiyle 6 ay daha uzatılabilir.

Ağır ceza mahkemelerinin görevine giren işlerde tutukluluk süresi en çok 2 yıldır. BU süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam 3 yılı geçemez. Böylece, ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçlarda süre 5 yıla çıkabilmektedir. Ancak ikinci fıkranın, 252/2 madde ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tutukluluğa itiraz ve ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Avcılar Ceza Avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2020-08-21T10:51:45+00:00Aralık 13th, 2019|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment