Anlaşmalı Boşanma Protokolü

/, Bilgilendirme/Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşmesi için olmazsa olmaz koşulardan biridir. Çünkü bu belgenin içeriğinde, tarafların boşanmanın sonuçlarına dair olan maddi ve manevi her konuda anlaşma sağladıkları beyan edilir ve imzalanır.

Anlaşmalı boşanma davası, Türk Hukuk sistemindeki en hızlı boşanma davasıdır. Fakat bu davanın gerçekleşebilmesi için, kanun koyucunun da belirtmiş olduğu bütün koşullar uyum içerisinde olmalıdır. Kural kapsamında var olan bir tane unsur konusunda bile, uzlaşma sağlanamazsa anlaşmalı boşanma gerçekleşemez.

Protokol içerisinde yer alan bütün beyanlar, boşanma sonrasında yapılması gereken yükümlülükleri belirtir. Bu beyanlarda değişiklik yapılabilmesi için, kanun tarafından da onaylanan kapsamların gerçekleşmesi gerekir. Bütün bu konular düşünülerek, protokol hazırlığı yapılmalı ve mahkemeye sunulmalıdır.

Hazırlanan protokol ve anlaşmalı boşanma davası dilekçesiyle, adliyeye gerekli başvurular yapılır ve süreç başlatılır. Tarafların, mahkemede de, protokolde yer alan bütün maddeleri kabul ettiklerini beyan etmeleri gerekir. Aksi olan durumlarda, anlaşmalı boşanma davası gerçekleşemez.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması konusunda, avukat desteği alabileceğiniz gibi, kendinizde bu konuda düzenleme yapabilirsiniz. Aynı durum anlaşmalı boşanma davası içinde geçerli olmaktadır. Dava sürecini, avukatla ilerletmek gibi bir zorunluluk söz konusu değildir.

Avukatlar, mağduriyet yaşan kişi ya da kişilerin kanuni hak savunucusudur. Bu nedenle de, kanun süreçlerini, yapılması gereken işlemleri, talep edilmesi gereken hakları, usul ve esasları, kanuna dair olan bütün detayları bilirler. Bildikleri bilgiler doğrultusunda da, kişi veya kişilerin hak kaybı yaşamasına engel olurlar.

Kanun koyucu avukatla çalışma zorunluluğu belirtmemiş olsa da, hak kaybı yaşamak istemeyen kişilerin mutlaka avukat ile görüşme yapmalarını tavsiye etmekteyiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki; Avukatla çalışma ilerletecek maddi olanağınız yoksa Baro davanız için ücretsiz avukat ataması yapmakla yükümlüdür. Adliyeye başvuru yaparak, ücretsiz olan bu hakkınızdan faydalanabilirsiniz. Fakat bu başvuru için, maddi gelirin olmayışı ispatlanır şekilde olmalıdır.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Protokol hazırlanırken her konu maddeler halinde açık şekilde belirtilmelidir. Bu maddelere örnek verecek birkaç unsur belirtmek gerekirse;

– Taraflar arasında yapılan bu protokol gerekliliğince, taraflar boşanmayı kabul etmişlerdir

– Müşterek çocuğun velayet hakkı, … (anne veya baba) olmaktadır

– Müşterek çocuğun …(velayet almayan taraf bilgisi) kişisel ilişki kurma zamanları… şeklinde olacaktır. (Hafta sonu tatilleri gün ve saat şeklinde, yıllık izin zamanları vb. bilgiler)

– Müşterek çocuk için…miktarında nafaka her yıl düzenli olarak % artışla uygulanacaktır. Her ayın… günü … taraftan bu ödeme alınarak … tarafa iletilecektir

Nafaka ödemesi, ev eşyalarının bölüşülmesi, malların bölüşülmesi ve diğer bütün talepler bu şekilde düzenleyici ve açıklayıcı olarak belirtilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Ücretsiz

Anlaşmalı boşanma dilekçeleri avukat eşliğinde de yazılsa diğer görevliler dâhilinde de yazılsa, belirli bir miktar ücret karşılığında bu işlem yapılır. Bu işlemi ücret ödemeden yaptırmak isteyen kişinin, gerçekten yoksulluk kapsamında olması gerekir. Yoksulluk kapsamında olan kişiye baro tarafından atama yapılan vekil avukat, bu işlemi ücretsiz şekilde yapabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet

Velayet, evlilik birliğinde anne ve babaya ait olmaktadır. Fakat boşanma davasının başlaması ile birlikte bu durumda değişiklik olur. Boşanma davası açıldıktan sonra, anne ya da babaya tek taraflı olarak velayet hakkı yapılabileceği gibi, ortak velayet hakkı da kullanılabilir.

Ebeveynler, boşanma gerçekleşse bile çocuklarına yönelik olan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ebeveynlerin yükümlülüklerinden biride, müşterek çocuğun nafaka ödemesidir. Nafaka, velayet almayan tarafın maddi gücü oranında çocuğun giderlerine maddi katkıda bulunmasıdır.

Anlaşmalı boşanma davalarında, protokol içeriğinde; velayet hakkı kime tanınacak, müşterek çocuğun nafaka ödemesi ne kadar olacak ve yıllık artış oranı nasıl olacak, kişisel ilişki düzenlemesi nasıl olacak ve çocuğa dair diğer bütün kapsamlar yer almalıdır.

Boşanma Protokolü Yargılama Giderleri

Yargılama giderlerinin içerisinde; Avukatlık ücreti, dava dosyasının masrafları ve diğer giderler yer alır. İş bu protokol içerisinde bütün bu ödemeleri de, hangi tarafın yapacağı beyan edilebilir.

Nafakasız Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma davasında, taraflar karşılıklı olarak nafaka talep etmemeye karar verebilirler. Bu koşulda da, protokol içerisinde; “Tarafların karşılıklı olarak ivedi şekilde nafaka talep etmemektedir” şeklinde bir madde yazılması gerekir.

Anlaşmalı boşanma protokolü hakkında ve anlaşmalı boşanma davası hakkında detaylı bilgi edinmek için, internet sayfamızdaki iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzdan randevu talep edebilirsiniz.

By |2021-09-30T14:58:17+03:00Eylül 30th, 2021|Aile Hukuku, Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment