Anlaşmalı Boşanma Ücreti

/, Bilgilendirme/Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Anlaşmalı boşanma ücreti ne kadar olmaktadır? Evlilik, kadın ve erkeğin resmi işlemler sonrası ortak hayatı kurmasıyla başlayan bir olgudur. Evlilik birliğinde tarafların karşılıklı olarak, birbirlerine ve müşterek çocuklarına sorumlulukları vardır. Taraflardan biri bu sorumluluğu tamamen ya da kusur sayılacak ölçüde yerine getirmezse, ortak hayatın çekilmezlik unsuru oluşur.

Ortak hayatın çekilmezlik unsuru oluştuktan sonra, taraflar resmi şekilde evliliğin sonlandırılmasını talep ederler. Bu koşulda da boşanma davasının açılması gerekir. Boşanma davası 3 şekilde gerçekleşebilir. Bunlar;

Anlaşmalı boşanma davası

Çekişmeli boşanma davası

Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davası

Yukarıda belirttiğimiz 3 boşanma şekli içerisinde en kısa sürede yani tek celsede boşanma seçeneği sadece, anlaşmalı boşanma davasında olmaktadır. Fakat bu şekilde boşanmanın gerçekleşmesi içinde kanun koyucunun belirlediği bazı uygunluk kuralları vardır. Kanun koyucunun belirlediği bu kurallar;

– Evlilik birliği 1 yılı doldurmuş olmalı

– Taraflar boşanmayı kabul etmeli

– Taraflar boşanmanın maddi sonuçlarında anlaşma sağlamalı

– Taraflar boşanmanın manevi sonuçlarında anlaşma sağlamalı

Bütün bu koşulla gerçekleştikten sonra, anlaşmalı boşanma davası açılmasına dair resmi işlemler başlatılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti 2021

Anlaşmalı boşanma davalarının ücreti her yıl değişmektedir. Boşanma davalarının ücretleri, boşanma davasının şekline göre her yıl, Barolar Birliği tarafından belirlenir. Barolar Birliği, boşanma ve diğer bütün davalar için her yıl, alt taban ve üst taban fiyat belirlemesi yaparlar. Bu fiyatlar yaşanılan şehre göre ve davanın türüne göre değişikliğe uğrar.

Baro tarafından belirlenen bu miktar arasında, avukatın dava ücreti talep etmesi gerekir. Belirlenen miktarın daha azını ya da daha fazlasını istemek, haksız rekabete yol açacağı için usullere uygun olmamaktadır.

Kanun koyucu bazı dava türlerinde avukatla çalışma zorunluluğu belirlemiştir. Fakat anlaşmalı boşanma davası, bu tarz dava konuları içerisinde yer almamaktadır. Bu sebeple de, dava sürecini avukatsız ilerletme hakkınız vardır. Tabii bu konuda dikkat edilmesi gereken pek çok usul v esas kuralları vardır. Bu kısımlardan herhangi birinde eksik işlem yapılması veya hatalı işlem yapılması kişinin mağduriyet yaşamasına neden olur.

Eğer avukatla çalışma yapacak maddi olanağınız yoksa Barolar Birliği size ücretsiz vekil avukat ataması yapar. Fakat bunun olabilmesi için, gerçek ve ispatlanabilir şekilde maddi yoksunluğunuzun olması gerekir.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Avukatsız anlaşmalı boşanma davasının açılabileceği bilgisini, yazımızın içeriğinde de belirtmiştik. Bu şekilde ilerletmek istediğiniz dava için, sadece harç ödemelerinizi yapmanız gerekmektedir. Harç ödemeleri; Tebligat gönderilmesi, dosya hazırlanması, mahkemeye evrak sunulması vb. işlemler için gerekli olan ödemelerdir. Bahsi geçen bu ödemeler, davanın açılacağı Adliyeye yapılmaktadır.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma

Avukatsız şekilde, anlaşmalı boşanma davası açma taleplerinizde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Yazımızın bu kısmında hususlardan bahsedeceğiz. İlk olarak taraflar arasında anlaşmalı dava protokolü hazırlanmalıdır. Bu protokolün içeriğinde; Tazminat ödemesi ve yıllık artış oranı, nafaka ödemesi ve yıllık artış oranı, çocuğun nafaka ödemesi ve yıllık artış oranı, velayet hakkı, kişisel ilişki kurma zamanları, ev eşyalarının bölünmesi, mal paylaşımı ve diğer bütün talepler yer almalıdır.

Taraflar arasında bahsettiğimiz protokol hazırlanır ve imzalanır, bunun sonrasında da bu protokolünde kabul edildiğini beyan eder şekilde, anlaşmalı boşanma davası dilekçesi hazırlanır. Hazırlanan dilekçe ve protokol ile adliyeye başvuru yapılarak, gerekli harç ödemeleri ödenir. Bu şekilde dava süreci başlatılmış olur ve sonrasında mahkeme taraflara dava günü ve saati belirler. Taraflar belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır olur, hâkime karşıda protokol ve dilekçede yer alan hususları kabul ettiklerini beyan ederler.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma ücreti araştırması yapan kişilerin bir diğer merak ettikleri konuda, anlaşmalı boşanma dilekçesidir. Bu konuda örnek teşkil edebilecek bir dilekçeyi aşağıda belirteceğiz.

…NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI : Davacının; İsim, soy isim, ikametgâh adresi ve TC Kimlik Numarası bilgileri bu alanda yer alır.

VEKİLİ :   AV. MERVE ARI

Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. Ekinoks Rezidans E2 Blok K:2 D:17 Beylikdüzü/İSTANBUL

DAVALI : Davalının; İsim, soy isim, ikametgâh adresi ve TC Kimlik Numarası bilgileri bu alanda

KONU : Müvekkilimizin anlaşmalı boşanma protokolü uyarınca boşanmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir.

İZAHI :

1-) Müvekkil ile davalı .. yılında evlenmişlerdir. Tarafların işbu evlilik birliği içerisinde doğmuş olan ..doğumlu olan ve ..doğumlu isimli 2 tane müşterek çocukları bulunmaktadır.

2-) Müvekkil evlilik birliğinin başlangıcından bu yana davalı ile sürekli sorunlar yaşamıştır.

3-) Söz konusu evliliği sürdürmek müvekkil için çekilmez hale gelmiştir zira evlilik fiilen bitmiştir ve kanunen de söz konusu evliliğin bitmesini talep etmek zorunluluğumuz doğmuştur.

4-) Evliliğin devam ediyor olması müvekkil için telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır.

Bu nedenlerle dava dilekçemiz ile birlikte taraflar arasında iradi olarak imzalanan ve dilekçemiz ekinde sunulan anlaşmalı boşanma protokolü ışığında tarafların boşanmalarına karar verilerek evlilik birliğinin sonlandırılmasını istememiz elzem olmuştur.

SONUÇ

VE TALEP : Yukarıda açıklanan sebeplerle ekli boşanma protokolü de göz önünde bulundurularak davanın kabulüne ve tarafların BOŞANMALARINA karar verilmesini, yargılama ve vekâlet ücretinin de karşı tarafa bırakılmasını saygılarımla kabul ederim.

TARİH DAVACI VEKİLİ

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı boşanma ücreti ödemeye maddi gücü olmayan kişiler, ücretsiz şekilde bu işlemi nasıl yapabileceklerini araştırmaya başlarlar. Fakat önemle belirtmek isteriz ki; Evet bu boşanma davasını tek başınıza iletebilirsiniz, ama bu durumda hak kaybı yaşamanız da olası durumlar içerisindedir. Bu nedenle de, avukattan en azından danışmanlık alarak, süreç hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için;

– Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemesi (Taraflarca imzalanmış şekliyle)
– Anlaşmalı boşanma dilekçesi (Taraflarca imzalanmış şekilde)
– Adli harç ödemeleri
– Dosya düzenlemesi

Anlaşmalı boşanma davaları, tek celsede sonlanan davalardan olmaktadır. Bu davanın ortalama bitiş süresi avukat eşliğinde ve avukatsız olduğunda farklılık gösterir. Şöyle ki; Avukat eşliğinde ilerletilen anlaşmalı boşanma davası ortalama 1 ay veya daha az sürede sonlanır. Avukatsız başlatılan ve devam ettirilen anlaşmalı boşanma davası ortalama 6 ay ile 1 yıl arasında sürebilir.

Anlaşmalı boşanma ücreti bilgileri ve diğer boşanma davası bilgileri hakkında, detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

By |2021-10-04T13:52:16+03:00Ekim 4th, 2021|Aile Hukuku, Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment