Evlilik Tazminatı

//Evlilik Tazminatı

Evlilik Tazminatı

Evlilik Tazminatı ne anlama gelmektedir? Evlilikten dolayı oluşan tazminat hakkı, iş dünyasında yer alan kadınlar için geçerlidir. Kadın işçi sıfatında yer alan kişilerin, evlilikten sonra işten istifa ederek tazminat alma hakları vardır. Fakat bu hakkın oluşması için, geçerli olan bazı unsurlar vardır. Bunlara örnek birkaç madde ve konu hakkında birkaç detay belirtecek olursak;

– Evlilik tazminatı sadece kadın işçiye verilen bir tazminattır
– İşyerinde en az 1 yıllık işçi olunması gerekir
– Evlilik birliğinde 1 yıldan az süre olmalıdır
– Çalışan işçi sgk kapsamında personel olmalıdır
– İstifanın tam önlem kapsamında olması için, Noter onaylı yapılması tavsiye edilebilir
– Dilekçe içerisinde mutlaka evlilikten dolayı işten ayrılma koşulu belirtilmelidir
– Kadın işçi sadece kıdem tazminatı alabilir
– Kadın işçinin, bu sebeple işten ayrılmasında ihbar süresini beklemesine gerek yoktur
– Tazminat hakkı olan işçiye, işveren tazminat hakkını vermezse, işçinin hukuki süreç başlatma hakkı oluşur

Evlilik Tazminatı Yeni Yasa

1475 sayılı iş kanunu madde 14. İçeriğinde, kadın işçinin evlilik sonrası işten ayrılması ve bu ayrılıştan dolayı tazminat alabilmesine yer verilmektedir. Bu madde hükmüne göre “…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan fazla olan sürelerde de, aynı şekilde uygulama yapılarak kıdem tazminatı ödemesi belirlenir.

Kadın işçinin resmi nikâhının olması ile birlikte bu hakkı oluşur ve 1 yıl boyunca da bu hakkı devam eder. Kadın işçi bu bir yıllık süre içerisinde, istediği zamanda bu hakkından faydalanabilir. Ayrıca işçi bu sebepten dolayı işten ayrılırken, ihbar süresinde çalışmaz ve çalıştırılamaz.

Kadın işçiye kıdem tazminatı hakkının ödenmesi gerekir. İşveren kadın işçinin bu hakkını ödemezse eğer, kanuni süreç başlatılabilir. Burada bilinmesi gereken en önemli detaylardan biri de; İş kanunları gerekliliğince kıdem tazminatını alamayan işçi, dava açmadan önce arabuluculuk sistemine başvurmalıdır. Arabuluculuk görüşmelerinde işçi ve işveren anlaşma sağlayamazsa, bunun sonrasında dava açma hakkı oluşur.

Kadın işçi kıdem tazminatını alamadığı koşulda, arabuluculuğa başvurmadan dava açarsa eğer, mahkeme davanın reddini gerçekleştirir. Kadın işçi, arabuluculuk sistemine başvururken de bu nedenle dava açarken de, işyerinden diğer alacakları hakkında da talepte bulunabilir.

Evlilik Tazminatı Hesaplama 2021

Evlilikten kaynaklı olarak belirlenen tazminatın hesaplanması nasıl olur? Bu sebeple işten ayrılan kadın işçinin kıdem tazminatı alma hakkı ve diğer alamadığı ücretlerini alma hakkı vardır. Sadece ihbar tazminat hakkını alamaz işçi.

Kıdem tazminatının hesaplanması da, işçinin çalışmış olduğu yıla orantılı olarak yapılır. Yani her yıl için, 30 günlük ücret verilmelidir. Eğer işçi birden fazla yıl çalışmışsa da, hesaplama aynı şekilde çalışılan yıla göre yapılır. Ayrıca belirtmek gerekir ki; Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin son maaş ücreti göz önünde bulundurulur ve hesaplama buna göre yapılır.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi

Evlilikten dolayı işten ayrılan işçi, dilekçesini mail yoluyla işverene iletebileceği gibi, Noter aracılığıyla da iletebilir. Durumun kesin işverene bildirilmesi ve diğer etkenler hakkında işçinin kendini savunabilmesi adına, iş bu dilekçenin noter aracılığıyla işverene iletilmesini tavsiye edebiliriz.

Dilekçenin içeriğinde mutlak suretle, kadın işçinin evlilikten dolayı işten çıktığını belirtmesi gerekir. Aksi olan durumlarda işçi, kıdem tazminatı hakkını alamayabilir.

Evlilik Tazminatında Gerekli Evraklar

Evlilikten dolayı kıdem tazminatı alınabilmesi için; Resmi nikâh belgesi olan evlilik cüzdanı fotokopisi ve bu nedenden dolayı hazırlanan dilekçenin olması gerekir. Kadın işçinin düzenlediği belgeleri sunmasıyla, işten ayrılma dönemi başlamış olur. Belgeler sunulduktan sonra, kadın işçi ihbar süresini beklemez ve bekletilemez.
Evlilik tazminatı ve diğer iş davaları konuları hakkında, detaylı görüşme yapmak için hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

By |2021-09-21T10:58:21+03:00Eylül 21st, 2021|Genel|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment