Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

/, Bilgilendirme/Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

Anlaşmalı boşanmanın şartları nelerdir ve bu şartlar yerine getirilmezse ne olur? Bu ve benzeri soruların yanıtlarını, hukuk büromuz tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu makalede bulabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun düzenlemiş olduğu genel boşanma sebeplerinin arasında yer almaktadır. Ayrıca bu boşanma türü, yine 4721 sayılı kanun tarafından belirlenen mutlak boşanma sebepleri arasında da yer alır. Kanun koyucunun belirlemiş olduğu şekilde şartlar yerine getirilirse eğer, anlaşmalı boşanma davaları kısa sürede sonuca ulaşır. Peki, burada şartlandırılan unsurlar nelerdir? Bu sorunun yanıtını maddeler halinde belirtecek olursak;

 1. Evlilik birliğinde 1 yıllık süre dolmalıdır: Belirtilen bu süre, aynı ev içerisinde geçirilmek zorunda değildir. Taraflardan biri diğeri ile aynı evde yaşamak istemiyorsa, ortak ev hayatı sonlandırılır. Fakat evlilik tarihinden 1 yıl sonra anlaşmalı boşanma davası süreci başlatılabilir.
 2. Taraflar boşanmayı kabul etmelidir: Anlaşmalı şekilde boşanmanın gerçekleşmesi için, kadın ve erkeğin boşanmayı kabul etmesi gerekir.
 3. Boşanmanın maddi sonuçlarında anlaşma sağlanmalı: Boşanmanın maddi sonuçları arasında; maddi tazminat, manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı, mal paylaşımı, nafaka ve diğer maddi ölçütler yer alır.
 4. Boşanmanın manevi sonuçlarında anlaşma sağlanmalı: Boşanmanın manevi sonuçları arasında ise, müşterek çocuğun velayet hakkı, kadının soyadı kullanımı ve tarafların karşılıklı olarak diğer istekleri yer alır.
 5. Taraflar iradelerini serbest şekilde beyan edebilmeli: Taraflar protokol maddeleri hazırlanırken ve boşanma kararını verirken hiçbir baskı altında olmadan, kendi hür iradeleri ile karar vermelidir.
 6. Kusur araştırması yapılamaz: Bu dava şeklinde tarafların kusur oranları araştırılmaz. Çünkü boşanmanın sonuçlarına dair verilmesi gereken bütün kararları, taraflar kendi arasında anlaşarak verirler. Kusur araştırması, çekişmeli boşanma davalarında geçerli olan bir unsurdur.
 7. Gerekli başvuru yapılmalı: Taraflar arasında resmi protokol hazırlanmalı, anlaşmalı boşanma davası dilekçesi yapılmalı ve Adliyeye başvuru yapılarak resmi süreç başlatılmalıdır. Bu başvuruyu taraflar birlikte yapabileceği gibi, davayı temsil eden avukatta gerekli başvuruları yapabilir. Ayrıca taraflardan biri boşanma davası açar ve diğer taraf bu durumu kabul ederse eğer, anlaşmalı şekilde boşanma gerçekleşebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

Anlaşmalı boşanmanın şartları arasında yer alan bir unsurda, kanun çerçevesinde hazırlanan protokol olmaktadır. Protokol taraflar arasında düzenlenir ve boşanmanın kabulü, boşanmanın şartları bu resmi evrak içerisinde yer alır.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken;

 • Protokolün sunulacağı ilgili mahkeme belirtilir
 • Tarafların isim, soy isim, T.C. Kimlik Numarası ve ikametgâh adresleri belirtilir
 • Vekil avukat varsa bilgileri açıklanır
 • Taraflar arasında yapılan bütün anlaşma maddeleri açık şekilde beyan edilir

Taraflar iş bu protokol hazırlığı yapılırken, birbirlerinden bazı taleplerde bulunabileceği gibi, hiçbir talepte bulunmayabilir. Buradaki seçim, evlilik birliği içerisinde yer alan taraflara yani kadın ve erkeğe ait olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi yani işlemlerin bu şekilde başlatılabilmesi için, protokol kesinlikle olmalıdır. Protokol düzenlenmeden açılan dava, çekişmeli boşanma davası sayılır.

Anlaşmalı Boşanmada Bir Taraf Vazgeçerse

Anlaşmalı boşanma davasında taraflardan biri, boşanmadan vazgeçebilir mi? Bu sorunun yanıtını “evet” şeklinde verebiliriz. Fakat bu vazgeçme eylemi yapılırken dikkat edilmesi gereken belli başlı unsurlarda olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasından, boşanmanın kesinleşme süresine kadar vazgeçme hakkı vardır. Her iki tarafta bu hakkı kullanabilir. Bu hakkın kullanımı;

 • Dava günü öncesi uygulanabilir
 • Dava günü mahkemede beyan edilebilir
 • Dava sonrası, kesinleşme süresi dolana kadar yapılabilir

Yukarıda belirttiğimiz maddelerden en çok merak edilen, kesinleşme süresi olmaktadır. Açıklamak gerekirse: Mahkemede taraflar, hâkime karşı; Boşanma davasını kabul ettiklerini ve hazırlanan protokolde yer alan maddeleri onayladıklarını belirtirler. Hâkim tarafların boşanmasında bir sakınca görmez ise, boşanmaya karar verir. Bunun sonrasında geçerli olan 2 haftalık süre başlar. Bu iki haftalık sürede ise, boşanmadan vazgeçen taraf resmi işlem çerçevesinde bu durumu beyan edebilir.

Boşanmadan vazgeçen bir taraf olursa, dava reddedilmiş sayılır ve evlilik birliği devam eder. Eğer ki, karşı taraf evliliğin devam etmesini istemiyorsa, şartlar kapsamında çekişmeli boşanma davası açabilme hakkına sahip olur. Yani anlaşmalı boşanmanın şartları yerine getirilmediği için, çekişmeli boşanmanın şartları uygulanır.

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; boşanma davasında belirttiğimiz süreler içerisinde her iki tarafta aynı anda vazgeçebilir. Bu durumda da davadan feragat edilmiş olur ve evlilik birliği devam eder.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Boşanma davası ücretleri ve diğer dava ücret belirlemelerinde en yetkili birim, Baro olmaktadır. Baro her yıl yapmış olduğu düzenleme gereği, taban ve tavan fiyat uygulaması yapar. Yani avukatlara dava ücreti olarak alabilecekleri, en az ve en yüksek fiyatları belirler. Belirlenen bu fiyatlar şehirlerarasında ve dava konuları arasında değişikliğe uğramaktadır.

Baro fiyat uygulamasını yaparak, avukatlar arasında oluşması muhtemel olan haksız rekabeti de önlemektedir. Çünkü avukatlar belirlenen fiyat aralığı haricinde, dava ücreti belirleyemez. Baroya bağlı görev yapan özel avukatlar, her dava için müvekkilden ücret talep etmekle yükümlüdür. Bunun karşılığında da, müvekkil ile yapılan anlaşma gerekliliğince resmi işlemler başlatılır.

Türk hukuk sistemimize göre, her dava sürecinde avukatla çalışma yapılması zorunlu değildir. Kanun koyucunun belirlemiş olduğu avukat zorunluluğu olan davalar, belli başlı şartlarda ceza davaları için geçerli olmaktadır. Yani aile hukuku kapsamında yer alan davalar, bu zorunluluk kapsamında yer almaz. Avukat, hukuk insanı olduğu için tarafın haklarını korur ve mağduriyet yaşamasına engel olur. Bu sebeple de, karar yetkisi tamamen kişiye ait olmaktadır.

Peki, davasını hem avukatla ilerletmek isteyip, hem de bunu karşılayacak maddi gücü olmayan kişi ne yapmalı? Devlet, bu durumda kişilere belli başlı haklar tanımıştır. Maddi olanağı olmayan kimseler, Baronun atama yaptığı avukat eşliğinde dava süreci ilerletebilir. Belirlenen evraklarla kişinin, maddi olanaklarının olmadığı ispatlanır ve bunun sonrasında, Devlet tarafından ücreti ödenen avukatın ataması, dava dosyasına yapılır ve dava süreci başlatılır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası nasıl açılır sorusunun yanıtını incelerken, konuyu üç kısma ayırmamız gerekmektedir. Çünkü hukuk sistemimize göre 3 şekilde boşanma başvurusu yapılabilir. Bunlar; anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davası. Maddeler halinde bu durumları açıklayacak olursak;

Anlaşmalı boşanma davası başlatılması: Bunun için ilk olarak, anlaşmalı boşanmanın şartları yerine getirilmelidir. Anlaşmalı boşanmanın en temel şartlarını belirtecek olursak; Evlilik birliği 1 yıl sürmüş olmalı, taraflar boşanmayı kabul etmeli, taraflar boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında anlaşma sağlamalıdır.

Çekişmeli boşanma davasının başlatılması: Bu şekilde açılması istenilen boşanma davası için, karşı tarafın kusurunun olması gerekir. Ayrıca mahkemeye belirtilecek olan kusurun, kanun koyucunun belirlediği ölçütlerde yer alması gerekir. Çünkü kanunlarımız gerekliliğince her sebep, boşanma davasının açılması için uygun olmamaktadır. Örneğin; akıl hastalığı nedeni ile boşanma davası geçerli bir sebep olurken, kişinin başka şekilde olan hastalığı geçerli bir boşanma sebebi sayılmaz.

Eylemli ayrılık nedeni ile boşanma davası: Eylemli ayrılık ile boşanma davası için, açılmış bir davanın mahkeme tarafından reddedilmiş olması gerekir. Ayrıca reddedilen davanın sonrasında, 3 yıl taraflar arasında ortak hayatında kurulmamış olması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

…… Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne

Davacı:

TC Kimlik No:

İkametgâh Adresi:

Davalı:

TC Kimlik No:

İkametgâh Adresi:

Davanın Konusu: Anlaşmalı boşanma dilekçesinin gerekçeleriyle birlikte sunumundan ibarettir

Açıklamalar:

1.Davalı ile…….. Tarihinde evlendik.

 1. Bu evliliği birçok sebepten dolayı yürütememekteyiz. Bir arada yaşamamız artık imkânsız bir hale gelmiştir.

3.Evliliğimiz temelinden sarsıldığında boşanma davası açma konusunda hem fikiriz. Bu nedenle boşanmak için Sayın Mahkeme’ye başvurmuş bulunmaktayız.

Deliller: Nüfus kayıt örneği.

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı evlilik birliğinin anlaşmalı boşanma ile sona ermesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ediyoruz.

Davacı Adı-Soyadı                                                                                                         Davalı Adı-Soyadı

İmza                                                                                                                                   İmza

Yukarıda belirttiğimiz dilekçe örneği, avukatsız ilerletilecek davalarda kullanılabilir. Avukat ile ilerletilecek olan dava süreçlerinde ise, avukatın bilgileri ve imzası da dilekçede yer alacaktır. Ayrıca dava vekili ataması yapıla avukat, boşanma dilekçesini hazırlamakla da yükümlüdür.

Anlaşmalı Boşanma Ne Demek

Anlaşmalı boşanma, hukuk sistemimiz içerisinde yer alan boşanma türlerinden birisidir. Tarafların en kısa sürede boşanmalarını sağlayan tür bu şekilde açılan davadır. Anlaşmalı boşanmanın şartları yerine getirildiği zaman, avukat eşliğinde ilerletilen davalar ortalama 1 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Eğer bu süreci avukatsız ilerletmek isterseniz, ortalama 6 ay sürecektir.

Türk Medeni Hukukunda yer alan, anlaşmalı davalar tarafların mahkeme sürecini oldukça kısaltmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları avukatlı şekli itibarı ile 1,5 yılda sonuçlanırken, avukatsız ilerletilecek şekli ise 3 yıl ya da daha fazla sürmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar, maddi ve manevi her türlü unsurda anlaşma sağlayacakları için, tek celsede mahkeme sonuçlanacaktır. Tek celsede boşanmanın gerçekleşebilmesi için, koşul anlaşmalı boşanma davasının açılması ve sonuçlanması olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma davasının şartları, Kanun koyucu tarafından belirlenmiştir. Kanunen belirlenen bütün şartlar yerine getirilirse, bu şekilde açılan boşanma davası sonuçlanabilir. Aksi olan durumlarda dava reddedilir yani boşanma gerçekleşemez. Anlaşmalı boşanma davası için gerekli olan unsurları yazımızın ilk kısmında da belirtmiştik. Kısa maddeler halinde belirtecek olursak;

 • Resmi geçerli sayılan evlilik birliği kurulmuş olmalı
 • Taraflar boşanmayı kabul etmeli
 • Boşanmanın maddi ve manevi bütün sonuçlarında anlaşma sağlanmalı
 • Boşanma talepli başvuru yapılmalı

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; Taraflardan birinin açmış olduğu davayı, karşı taraf kabul ederse anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir. Fakat bu unsur, davanın açılma sebebi ile alakalıdır. Yani her boşanma sebebinde bu şekilde bir uygulama yapılamaz.

Özel boşanma sebeplerinden birine dayalı olarak açılmış olan boşanma davasının devamı sırasında davalının davanın herhangi bir safhasında davayı kabul etmesi ile taraflar anlaşmalı boşanmayı gerçekleştirebilir mi? Bu sorunun yanıtını “hayır” şeklinde vermekteyiz. Fakat usulüne uygun şekilde yapılan ıslah halinde bu duruma olanak sağlanır.

Y2HD, 02.04.2007, 16638-54045

“…Davacı koca terk sebebine dayanarak boşanmalarına karar verilmesini istemiş. Mahkemece davalının 26.5.2006 tarihli oturumdaki “davayı kabul beyanına dayanılarak Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesi gereğince tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesi ancak Medeni Kanunun 166. Maddesine dayalı davalarda gerçekleşebilir. Türk Medeni Kanununun 166. Maddesine dayalı açılmış bir dava olmadığı halde ve Türk Medeni Kanununun 184/3, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 95/2 maddeleri uyarınca kabulün hukuki sonuç doğurmayacağı gözetilmeden boşanma hükmü tesisi doğru değildir. Mahkemece taraf delilleri toplanarak Türk Medeni Kanununun 164. Maddesi çerçevesinde değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken bu yön gözetilmeden yazılı şekilde Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesi uyarınca hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.”

Anlaşmalı boşanmanın şartları başlıklı yazımızın son kısmında, danışanlarımızın sıklıkla yönelttiği sorulara yer vereceğiz.

Avukata Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanmada ne yapılır?

Anlaşmalı boşanma davasında resmi işlemler sonrasında, mahkemenin belirlediği gün ve saatte taraflar mahkemede hazır bulunurlar, davanın gerçekleşme usulü bu şekilde olabilir.

Anlaşmalı boşanmada taraflardan biri gelmezse ne yapılır?

Anlaşmalı davalarda taraflardan biri mahkemeye gelmezse, boşanma davası reddedilir. Diğer taraf davaya devam etmek isterse, çekişmeli boşanma davası açmalıdır.

Anlaşmalı boşanma kaç gün sürer?

Bu dava avukat eşliğinde 1 ayda sonuçlanırken, avukatsız olarak ortalama 6 ay sürmektedir.

Karşılıklı boşanma kaç gün sürer?

Karşılıklı açılan boşanma davası yan, çekişmeli boşanma davasıdır. Bu dava türü avukat eşliğinde ilerletilirse ortalama bir buçuk yıl sürer. Fakat avukatsız ilerletilirse ortalama üç yıl veya daha fazla sürebilir.

Anlaşmalı boşanma davasında hâkim ne sorar?

Anlaşmalı davalarda hâkim taraflara; boşanmayı ve protokolde yer alan maddeleri kabul edip etmediklerini sorar. Ayrıca hâkim takdir yetkisine dayanarak, boşanmaya dair başka sorular sorma yetkisine de sahiptir.

Tek celsede boşanmak için ne yapmalı?

Tek celsede boşanma davasının gerçekleşebilmesi için, anlaşmalı boşanma davası yapılmalıdır.

Anlaşmalı boşanmada nafaka ödenir mi?

Anlaşmalı boşanma davalarında ödenecek nafaka miktarına, taraflar karar vermelidir. Aksi olan durumda boşanma olamaz. Ayrıca tarafların talebi üzerine, yoksunluğa düşecek taraf nafaka hakkından feragat edebilir. Bu dava türünde önemli olan tarafların baskı ve kandırılma gibi unsurlar altında olmadan, karar verebilmeleridir.

Anlaşmalı boşanmanın şartları ve boşanma davalarına ilişkin detaylı görüşme taleplerinizde, hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

By |2021-02-13T21:29:55+03:00Şubat 13th, 2021|Aile Hukuku, Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment