Avukatsız Boşanma Davası Ücreti

/, Bilgilendirme/Avukatsız Boşanma Davası Ücreti

Avukatsız Boşanma Davası Ücreti

Avukatsız boşanma davası ücreti ne kadar olmaktadır? Boşanma davalarında, kanunen avukatla çalışma zorunluluğu belirtilmemiştir. Fakat hak kaybı yaşamak istemeyen kişiler, bu süreci avukat eşliğinde ilerletmekten yana olmaktadırlar. Çünkü davanın açılma sürecinden başlayarak, sonlanma aşamasında ve hatta sonrasına kadar yapılması gereken resmi işlemler olmaktadır. Bütün bu işlemler içerisinde yapılacak olan eksiklik ya da yanlışlık davanın reddedilmesine veya hak kaybı yaşanmasına sebep olur.

Vekil olarak avukat tayin edilmeden ilerletilecek olan dava sürecinde, bütün işlemleri taraf kendisi yapmakla yükümlüdür. Ayrıca belirtmek isteriz ki; Beylikdüzü Avukat ile çalışmak için maddi olanağı olmayan kişiler, Baro sistemine başvuru yaparak ücretsiz avukat tayin edilmesini talep edebilirler. Boşanma davasında avukat ücreti ödemek istemeyen taraf, sadece Adliyede yapılması gereken resmi işlemler için ödeme yapmakla yükümlü olur. Adliyede yapılması gereken resmi işlemler arasında harç ödemeleri yer alır. Harç ödemeleri eksiksiz şekilde yapılmazsa, işlemler hatalı olur ve davanın ilerlemesi gerçekleşemez. Ödenen harçlarla dava açılır ve davanın açıldığı karşı tarafa tebliğ edilir. Harç ödemeleri davanın türüne göre de değişiklik gösterir. Örneğin; anlaşmalı boşanma davası kısa bir süreç olacağı için, daha az tebligat ve farklı evraklar daha az hazırlanacağından dolayı ödenecek harç ücreti de, daha az olacaktır. Fakat çekişmeli boşanma davaları oldukça uzun bir süreç olduğundan dolayı ve taraflar arasında karşılıklı yapılan işlemler daha fazla olduğu için, harç ödemesi de daha fazla miktarda olmaktadır.

Danışanlarımızdan gelen bir soru da şu şekilde olmaktadır; “Avukatsız hazırlanan boşanma dilekçesi mahkeme tarafından geçerli sayılır mı?” Bu sorunun yanıtını “Evet” olarak belirtebiliriz. Eğer ki dava sürecinizi avukatsız ilerletecekseniz hazırlanması gereken dilekçeler ve mahkemenin diğer bütün isteyeceği evrakları hazırlama görevi tarafa ait olur. Avukat tayini yapılmayan davalarda en sık yaşanılan sorunda hazırlanması gereken dilekçeler olmaktadır. Çünkü dava dilekçesi, mahkemeye sunulan en resmi evraklardan birisidir ve yaşanılan bütün boşanma sebepleri de, bu dilekçede yer almalıdır. Ayrıca dilekçe hazırlanırken yazım ve talep üsluplarına da oldukça dikkat edilmelidir.

Boşanma davası için dilekçe hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Hazırlanan dilekçenin içeriğinde olması gerekenleri belirtmek gerekirse;

 • Tarafların ikametgâh bilgileri
 • Tarafların T.C. Kimlik bilgileri
 • Boşanmanın sebebi olan olaylar
 • Boşanma sebebine neden olan olgulara şahit olabilecek kişiler
 • Boşanmanın içeriğinde talep edilecek olan maddi ve manevi unsurlar (Nafaka, velayet, evin tahsisi, mallara tedbir koyulması vb.)
 • Boşanma sonrası talep edilebilecek olan haklar (Nafaka, maddi tazminat, manevi tazminat, malların paylaşımı vb.)

Avukatsız boşanma davası ücreti ödemelerinden bahsettikten sonra, yazımıza devam ederken avukatsız boşanma davalarından bahsedeceğiz.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma

Hukuk sistemimize göre boşanma davası, anlaşmalı ya da çekişmeli şekliyle açılabilir. Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların en kısa sürede sonuca ulaşarak boşanmalarını sağlar. Fakat bu davanın açılabilmesi için, bütün şartların kanun koyucunun belirlediği şekilde olması şarttır. Aksi olan durumlarda, boşanma davası çekişmeli olarak açılabilir. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için, kanun koyucunun belirlemiş olduğu şartlar şu şekilde olmaktadır;

 • Evlilik birliğinde 1 yıl geçirilmiş olmalı
 • Taraflar, boşanmayı kabul etmeli
 • Taraflar boşanmanın maddi sonuçlarında uzlaşma sağlamalı
 • Taraflar boşanmanın manevi sonuçlarında uzlaşma sağlamalı
 • Taraflar arasında, boşanmanın sonuçlarında anlaşma sağlandığını kanıtlayan protokol hazırlanmalı ve imzalanmalı

Türk Medenisine göre, belli başlı davalarda tarafların avukatla çalışma yapması zorunlu tutulmaktadır. Fakat boşanma davaları için, bu durum geçerli değildir. Anlaşmalı boşanma davası yapılabilmesi için, koşullar yerine getirilebiliyorsa avukat olmadan da dava açılabilir. Anlaşmalı boşanma davasında protokol hazırlığı yapılırken oldukça dikkatli bir çalışma ilerletilmelidir. Aksi olan durumlarda tarafın hak kaybı yaşaması muhtemel olmaktadır. Çünkü bu evrakta hazırlanan her şey taraflarca kabul edilmiş sayılır ve sonradan telafisi yapılamayabilir. Bu sebeple de, hak kaybı yaşanılmaması için, avukat desteği almak her zaman avantaj sağlayacaktır.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Ücreti 2020

Medeni hukukun kişilere tanımış olduğu haklardan biri de, boşanmadır. Kadın ve erkek resmi işlemler sonrasında evlenerek, ortak hayatlarını kurmuş olurlar. Ortak hayatın kurulmasından sonra, tarafların karşılıklı olarak yükümlülükleri oluşur. Taraflardan birisi ya da ikisi de bu yükümlülükleri yerine getirmezse eğer, ortak hayatın içerisinde sorunlar meydana gelir. Hukuk sistemimiz bu koşullarda taraflara, ortak hayatın sonlandırılması için, boşanma davası açma hakkını tanımaktadır.

Boşanma davasının açılabilmesi için, taraflar arasında resmi olarak geçerli olan evlilik birliği olmalıdır. Taraflar şartlar dâhilinde uzlaşmaya varırsa eğer, anlaşmalı boşanma davası açma hakkına sahip olurlar. Boşanma davası açılırken avukatsız da, dava ilerletme hakkı kişilere tanınmıştır. Dava açılırken vekil avukat ataması yapılırsa, adli işlemler ve diğer bütün işlemleri avukat vekâletname yetkisi ile yapabilmektedir. Fakat avukatsız ilerletilen davalarda, işlemler ve ödemelerle ilgili bütün yükümlülükler taraflara ait olmaktadır.

Avukatsız şekilde boşanma davası açmak isteyen kişinin, adliyede ödemesi gereken harçlar ve giderler vardır. Adliyede yapılması gereken bu işlemlerin kişiye ortalama maliyeti 500 TL civarı olmaktadır. Harç ödemelerinin fiyat değişikliği yaşanılan şehre ve dava içerisinde talep edilen etmenlere göre değişikliğe uğramaktadır. Bu sebeplerden dolayı da, dava açılması için gider olarak net ücret söylenmesi doğru olmaz. Avukatsız boşanma davası ücreti ödemelerinin eksiksiz ve doğru şekilde yapılması gerekir. Aksi olan durumlarda hak kaybı yaşanması olabileceği gibi, davanın da reddedilmesi muhtemel olabilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası açılırken, davanın türüne göre yapılması gereken işlemlerde değişikliğe uğrar. Hukuk sistemimiz, anlaşmalı boşanma davasının ve çekişmeli boşanma davasının açılma şartlarını birbirinden ayrı olacak şekilde düzenlemiştir. Kanun koyucunun belirlediği ölçütlere göre dava açılması gerekir. Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için, taraflardan sadece birinin bile boşanmayı istiyor olması yeterlidir. Davayı açan tarafın, dava sürecindeki sıfatı davacı taraf olur. Davanın karşı tarafı yani hakkında dava açılan taraf ise, davalı taraf olur. Çekişmeli boşanma davasının açılması ve doğru şekilde ilerletilmesi için gerekli olan unsurları maddeler halinde belirtmek gerekirse;

 • Taraflardan birinin isteği ile çekişmeli boşanma davası açılabilir
 • Boşanma davasının açılma sebebi, kanun koyucunun belirlediği şekilde olmalıdır
 • Davalı tarafın kusurunun olması gerekir. Davalı taraf kusurlu ya da az kusurlu olmalıdır yani kusursuz olan tarafa dava açılamaz
 • Boşanma davasının açılma sebebi, deliller ve şahitler eşliğinde ispatlanabilir olmalıdır
 • Davanın açılma sebebine uygun şekilde, dava dilekçesi düzenlemesi yapılmalıdır
 • Boşanma davası dilekçesinde, evlilik birliğinin sonlandırılma sebepleri ve yaşanılan olaylar beyan edilmeli
 • Boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında talep edilmesi muhtemel olan her şey, dava dilekçesinde belirtilmeli (Müşterek çocuğun velayeti, nafaka, tazminat, mal paylaşımı vb. diğerleri)
 • Adliyede ödenmesi gereken harçlar eksiksiz şekilde ödenmelidir
 • Mahkeme, boşanma davası açma talepli olan dava dosyasını inceler ve eksiksiz olan dosyanın kabulüne karar verir
 • Davalı taraf, dava dosyasına yanıt verdikten sonra yapılan iddialara yönelik olarak cevap dilekçesi hakkı kullanılabilir
 • Davaya ataması yapılmış vekil avukat yoksa taraf duruşmaları takip etmeli
 • Hâkim dava içerisinde taraflardan belli başlı belgeleri ve beyanları hazırlamalarını ister. Hâkimin dava içerisinde süreli istekleri, mahkemenin belirlediği süre içerisinde yapılmalıdır.
 • Süresinde yapılmayan her işlem, hak kaybı yaşanmasına sebep olur

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Avukatsız boşanma davası ücreti konumuz hakkında açıklama yaptıktan sonra, yazımıza devam ederken anlaşmalı olarak açılması talep edilen boşanma davası işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedeceğiz.

Anlaşmalı boşanma davasının şartlarında uzlaşma sağlanabilmesi, her zaman kolay olmamaktadır. Taraflar evlilik birliğini sonlandırırken maddi ve manevi pek çok konuda fikir ayrımları yaşamaktadır. Fakat bütün bu ölçütlerde uzlaşma sağlayan taraflar, anlaşmalı boşanma davası ile kısa sürede ortak hayatlarını resmi olarak sonlandırabilirler. Türk Medeni Hukuku kapsamına göre, anlaşmalı boşanma davasını taraflar kendileri açabileceği gibi, vekil avukat varsa eğer avukatta açabilmektedir. Avukatlar, hukuk sistemi içerisinde yer alan her uygunluğu bildiği için, kişilerin hak kaybı yaşamamasını sağlar. Davasını avukat eşliğinde ilerletmek isteyen kişi, özel avukatla ya da Baronun tayin edeceği avukatla davasını ilerletebilir.

Anlaşmalı boşanma davanızı avukat ile ilerletecekseniz, avukatınıza Noterden vekâletname çıkartmanız gereklidir. Vekâletname, avukatınızın sizin için boşanmaya dair resmi işlemleri yapabilmesini sağlar. Vekâletname işleminin gerçekleştirilmesinden sonra, taraflar ve avukat biraya gelerek protokol ve anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlığı yaparlar. Taraflar arasında verilen kararları, avukat resmi evrak halinde düzenler. Bunun yanı sıra boşanma dilekçesini de hazırlayan avukat, diğer işlemlerin yapılabilmesi için gerekli başvuruları da yapar. Avukatla dava ilerletilmesi hem hak kaybı yaşanmasını önler, hem de davanın kısa sürede sonuca ulaşmasını sağlar.

Boşanma davanızı avukat ücreti ödemeden ilerletmek istiyorsanız eğer, kendiniz gerekli işlemleri yapabilir veya Barodan ücretsiz avukat ataması yapılması için başvuru yapabilirsiniz. Baronun ücretsiz avukat ataması yapabilmesi için, belli başlı şartları da olmaktadır. Bunlardan en başta gelen unsur, maddi olanaksızlar olmaktadır. Maddi olanağı olmayan ve diğer unsurlara uygun olan kişi, Baroya başvuru yapar ve gerekli incelemeler yapılır. İncelemeler sonrasında uygun bulunan kişiye, avukat ataması yapılabilir.

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası sürecini avukat ücreti ödemeden ilerletmek isteyen kişi, Barodan avukat talep edebilir veya kendisi işlemlerini yapabilir. Fakat her iki durumda da, adliyede ödenmesi gereken harç bedelleri ödenmelidir. Çünkü bu harçlar dosyanın açılabilmesi ve taraflara kararların tebliğ edilebilmesi için gereklidir.

Dava sürecinizi avukatsız ve kendiniz ilerletecekseniz eğer yapmanız gereken belli başlı hususlar olmaktadır. Bunları maddeler halinde belirtecek olursak;

Taraflar arasında protokol hazırlanmalı: Protokol içerisinde boşanmanın bütün sonuçlarının yer aldığı maddeler olmalı. Boşanmanın sonuçları; velayet, nafaka, maddi tazminat, manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşılması, evin tahsisi, mal paylaşımı ve taraflar arasında uygulanması istenilen diğer unsurlardan oluşur. Diğer unsurlar arasında, kadının evlilik birliği içerisinde yer alan soyadının, aynen devam etmesi ve diğer bilgiler yer alabilir. Ayrıca bu protokol hazırlanırken nafaka vb. ödemeler yapılacaksa hangi tarih aralığında, hangi miktarda ve yıllık artış oranları da mutlaka yer almalıdır. Taraflar bütün talep ettikleri maddeleri protokole ekledikten sonra, şartları kabul ettiklerine dair kendi imzalarını da eklemelidirler.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi: Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi uzun şekilde tasarlanmaz. Bu dava türünde asıl olan protokol hazırlığıdır. Boşanma dilekçesinin içerisinde; tarafların hangi tarihte evlendiği,  müşterek çocukları ve diğer bilgileri yer alır. Ayrıca dilekçe de, protokol maddelerinin taraflar arasında kabul gördüğü de beyan edilmelidir.

Anlaşmalı boşanma davası açılırken adliye işlemleri: Adliye işlemleri, kesinlikle eksiksiz ve doğru şekilde yapılmalıdır. Bu konuda yapılabilecek en küçük hata, davanın kabul edilmemesine sebebiyet verir. Öncelikle hazırlanan protokol ve dilekçe eşliğinde adliyeye gidilmelidir. Taraflar evlilik birliğinde son 6 ay ikamet ettikleri adliyeye ya da ikamet ettikleri bölgedeki adliyeye başvuru yapabilirler. Bunun sonrasında adliyede ödenmesi gereken harçlar tam olarak ödenmelidir. Dava dosyasının içerisine, hazırlanan protokol ve dilekçe sunulmalıdır.

Yukarıda bahsettiğimiz bütün uygulamalar gerçekleştikten sonra, dava dosyası hâkimin onayına sunulur. Eksiksiz yapılan işlemler sonrasında hâkim, dava dosyasının kabulüne karar verir ve boşanma davası gününü belirler. Bunun sonrasında adliye görevlileri belirlenen dava tarihini, taraflara tebliğ eder.

Baro avukatları da, ücretsiz şekilde kişilerinin haklarını savunmaktadırlar. Bu şekilde görev yapan avukatlar, ödemelerini taraftan değil Devlet desteği ile alırlar. Fakat bu atamanın yapılması için, hazırlanması gereken evraklar vardır. Barodan avukat ataması yapılmasını talep ederken gerekli olan evraklar şunlar olmaktadır;

 • Muhtardan alınacak fakirlik belgesi
 • Muhtardan alınacak ikametgâh belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Dava için gerekli belgelerin fotokopisi

Avukatsız Boşanma Davası Açma Ücreti

Avukatsız boşanma davası ücreti ne kadar olmaktadır? Avukatsız boşanma davası ilerletmenin iki seçeneği vardır. Bunlar; Baro avukatı eşliğinde dava ve kişinin kendi açacağı şekilde davadır. Bu iki şekilde de, boşanma davasının ilerletilmesi kanunen geçerli olan bir durumdur.

Baro avukatı ile veya kişinin kendi davasını açmasıyla ilgili olarak belirtmemiz gerekir ki, her iki durumda da Adliyede ödenmesi gereken harçlar olmaktadır. Harç ödemeleri anlaşmalı boşanma davalarında ortalama 500 TL civarı olurken, çekişmeli boşanma davalarında bu miktar 1,500 TL’ye kadar ulaşabilmektedir. Bu ödemelerde yer alan faktörler hem şehre göre, hem de davanın içeriğinde talep edilen faktörlere göre değişikliğe uğramaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukata Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanmada ücret ödenir mi?

Anlaşmalı boşanma davası için, ücret ödemesi yapılır fakat duruma göre bu ücrette değişiklikler gerçekleşebilir. Örneğin; dava süreci avukat ile ilerletilecekse avukatlık ücreti ödemesi yapılması gerekir. Anlaşmalı boşanma davası süreci avukatsız ilerletilecekse eğer, harç ve diğer gider avans ödemeleri Adliyeye yapılmalıdır.

Avukatsız boşanma davası olur mu?

Türk Hukuk sistemimize göre, ceza davalarının alt sınırı 5 yıl olan hükümlerinde ve davadaki kişilerin yaş sınırlamalarına göre avukatla çalışma zorunluluğu getirilmiştir. Boşanma davasında bu durum geçerli değildir. Yani kişi boşanma davasını avukatsız şekilde ilerletebilir. Ayrıca bilinmesi gerekir ki; davada yer alan kişi, kendini savunamayacak ölçütlerde yer alıyorsa vasisi aracılığı ile davaya avukat ataması yapılması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davasında hâkim ne sorar?

Anlaşmalı boşanma davası tel celsede sonlanır, tabi tek celse içinde geçerli olan kural olmaktadır. Kanunlarımıza göre, taraflar boşanma davası gününde mahkemede hazır olursa ve protokolde yazılan her maddede anlaşma sağlanırsa, boşanma gerçekleşebilir. Hâkim taraflara, protokolde yer alan maddeleri kabul edip etmediklerini, boşanmayı kabul edip etmediklerini sorma yetkisine sahiptir.

Anlaşmalı boşanma davası ne olur?

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar bütün şartlara uyum sağlarsa, ilk mahkemenin sonrasında boşanabilirler. Hâkimin boşanmaya karar vermesinden sonra, kesinleşme süresi beklenir. Kanun koyucunun belirlediği kesinleşme süresi iki haftadır. İki haftalık süre içerisinde her iki tarafta mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz etmezse, boşanma kesinleşir ve resmi olarak kayıtlara işlenir. Boşanmanın kesinleşmesinden sonra, taraflar kimlik değişikliği ve kadınlar soyadı değişikliği işlemlerini yapabilirler.

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı nasıl olur?

Anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşebilmesi için, tarafların boşanmanın bütün sonuçlarında uzlaşma sağlaması gerekir. Uzlaşma konularından biri de, mal paylaşımı olmaktadır. Taraflar evlilik sonlanırken, edinilmiş malların tamamı hakkında mal paylaşımı konusunda mutabakat yapmalı yani anlaşma sağlamalıdır. Aksi olan durumda anlaşmalı boşanma gerçekleşemez.

Anlaşmalı boşanmada ön inceleme duruşması nedir?

Her davanın ilerleme şekli farklı olmaktadır. Birden fazla duruşmada sonlanması muhtemel olan davalarda, ilk duruşma ön inceleme duruşması olarak yapılır. Ön inceleme duruşmasında, hâkim davanın içeriğinde yapılan işlemleri inceler ve eksiklikler varsa eksikliğin giderilmesi için talimatları verir. Fakat anlaşmalı boşanma davası tek duruşmada sonuçlanacağı için, bu dava şeklinde ön inceleme duruşmasından bahsedemeyiz.

Anlaşmalı boşanmada davalı, davaya gelmezse ne olur?

Anlaşmalı boşanma davasında, davalı veya davacı taraf fark etmeksizin her iki tarafta hazır bulunmalıdır. Taraflar, mahkemenin belirlediği gün ve saatte mahkeme salonunda yer almalı, ayrıca hâkime protokolde yer alan bütün maddelerde uzlaşma sağlandığını sözlü olarak da beyan etmeliler. Taraflardan biri mahkemeye gelmezse, anlaşmalı boşanma davası gerçekleştirilemez. Davaya katılan taraf, boşanma davasına devam etmek isterse çekişmeli boşanma davası şartları dâhilinde, dava açabilme hakkına sahip olur.

Duruşmada ön inceleme ne demek?

Hukuk sistemimizde tek celsede biten dava türleri sınırlı sayıda olmaktadır. Birden fazla celse şeklinde ilerleyen her davada, duruşmalar sınıflandırılır. Mahkemede yapılacak ilk duruşma, ön inceleme duruşması olur. Adından da anlaşılacağı üzere bu celsede, hâkim tarafından gerekli incelemeler yapılır. Tarafların eksik yapmış olduğu işlem varsa, bunlar için ek süre belirlenir. Ayrıca hâkim, farklı beyanların dava dosyasına eklenmesine karar verirse, bununla ilgili işlem yapma süresi belirler. Gerekli olan durumlarda da kurum ve kuruluşlara, resmi evrakların mahkemeye ulaştırılması için talimat verir. 

Anlaşmalı boşanmada dava günü ne zaman belli olur?

Anlaşmalı boşanma davasının belirlenmesi için, ilk olarak eksiksiz şekilde bütün resmi işlemler yapılmalıdır. Mahkeme bunun sonrasında duruşma günü belirlenmesine karar verir. Avukat eşliğinde ilerletilen davada, dava günü ortalama 1 ay içerisinde belirlenir. Fakat avukatsız ilerletilen dava süreçlerinde, mahkeme gününün belirlenmesi ortalama 6 ay içerisinde olur.

Anlaşmalı boşanmada taraflar hazır olmalı mı?

Anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşmesi için, belirlenen şartlardan biri de tarafların mahkemede hazır bulunmasıdır. Taraflar, mahkemenin belirlenen gün ve saatinde duruşma salonunda yer almalıdır. Taraflardan biri, mahkemeye katılım sağlamazsa eğer anlaşmalı boşanma davası gerçekleşemez.

Anlaşmalı boşanmada şahit gerekli mi?

Türk Medeni Hukukunda yer alan pek çok davanın ispatlanması gerekir. Dava dilekçesinde yer alan iddiaların ispatlanamaması durumunda, dava dosyası reddedilerek kapatılır. Bunun içinde deliller ve şahitler, dava içerisinde oldukça önemlidir. Fakat anlaşmalı boşanma davasında şahit gösterilmesine gerek yoktur. Çünkü bu dava türünde mahkemeye, taraf hakkında kusur beyanında bulunulmaz. Ortada kusur araştırması durumu olmayacağı içinde, şahit gösterilmesine gerek kalmaz.

By |2020-10-15T22:19:05+03:00Ekim 15th, 2020|Aile Hukuku, Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment