Ayıplı Malda Zamanaşımı

/, Tüketici Hukuku/Ayıplı Malda Zamanaşımı

Ayıplı Malda Zamanaşımı

Ayıplı Malda Zamanaşımı

Ayıplı malda zamanaşımı süresi var mıdır? Türk Medeni Hukukumuz pek çok dava konusunu birbirinden ayrı tutarak düzenlemiştir. Kanun Devleti olan Ülkemiz, yaşanılan mağduriyetlerin mahkemeler aracılığı ile düzeltilmesi konusunda oldukça hassas düzenlemeler yapmıştır. Buradaki en temel amaç, kişilerin hak ve yaşam tarzlarının korunmasıdır. Fakat Kanun koyucu dava süreci başlatılması muhtemel olan pek çok konu hakkında da, zaman aşımı süresi belirlemiştir.

Zamanaşımı süreleri hak düşürücü süredir ve süresi içinde başvuru yapmayan kişilerin dava açma hakları ortadan kaldırılır. Tüketici ve satıcı arasında yapılan sözleşmelerde daha farklı bir süre yazılmamışsa eğer, ayıplı maldaki zamanaşımı süresi 2 yıl olmaktadır. Bu süre ayıplı malda zamanaşımı düzenlemelerine göre, konut ya da taşınmaz için 5 yıl olmaktadır.

Ayıplı Mal Davası Mahkemesi

Ayıplı mal davası mahkemesi nasıl olmaktadır? Tüketici Hukuku Kanun konuları arasında yer alan bu dava konusunda, Kanun koyucunun belirlemiş olduğu miktara göre dava açılmasına ya da Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılmasına karar verilir.

Taraflar arasında gerçekleştirilen satış sonrasında verilen hizmet ya da satışı yapılan malın vaat edilen şekilde olmaması koşulunda, satıcının tüketiciye karşı bunu telafi etmesi gerekir. Aksi olan durumlarda ise, yasal yollara başvuru yapılır. Ürünün ücret değerlendirmesi Kanunda belirtilen meblağdan daha düşük ise, Bölge Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılır. Taşınmaz vb. mali değeri yüksek olan mağduriyetler içinde ayıplı malda zamanaşımı süresi dâhilinde, Tüketici Mahkemesine başvuru yapılabilir.

Ayıplı Malda Ücret İadesi

Ayıplı malda ücret iadesi durumu yapılabilir mi? Üretici ve tüketici arasında yapılan satış sonrasında, malın ayıplı olması durumunda tüketicinin mağduriyetlerini gidermek için, belli başlı teknikler uygulanabilir. Bunlardan biride ürünün karşılığında alınan meblağın, tüketiciye tekrar iade edilmesi koşulu olmaktadır.

Üretici ve tüketici kendi aralarında yaptıkları ücret iadesi anlaşması sonrasında, karşılıklı olarak alışveriş sonlandırılmış olur. Yapılan bu uygulamanın sonrasında ise, taraflar arasında her hangi bir anlaşmazlık kalmamış olur ve konu hakkında yasal işlem uygulaması yapılması Kanunlar gerekliliğince uygun olmaz.

Ayıplı malda zamanaşımı ve diğer dava konuları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

By |2020-08-18T12:52:28+03:00Haziran 17th, 2020|Bilgilendirme, Tüketici Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment