Beylikdüzü Avukat Numaraları

/, Bilgilendirme/Beylikdüzü Avukat Numaraları

Beylikdüzü Avukat Numaraları

Beylikdüzü avukat numaraları bilgilerine nasıl ulaşabilirim? Hukuk davaları konusunda, bilgi edinmek için kişilerin internet üzerinde en çok yaptıkları aramalardan biri de bu şekildedir. Konu hakkında öncelikle belirtmek isteriz ki; Bu şekilde bir arama yapmanız için, konusunda uzman olan bir avukatın isim-soy isim ve bağlı bulunduğu hukuk bürosunun adını bilmeniz gerekmektedir. Dava konunuzla ilgilenmesini istediğiniz özel bir avukat seçeneğiniz yoksa da, avukatın ilerletmiş olduğu davalar ve bilgisi gibi detaylı konularda görüşme yapmak için araştırma yapmalısınızdır.

Avukatlar, almış oldukları eğitim ve donanım doğrultusunda her davaya bakma hakkına sahiptir. Fakat her avukatın her davaya bakma şartı da olmamaktadır. Yani buradaki seçim hakkı avukata aittir. Avukat, hangi konuda kendi alanında uzmanlık edinmiş ise, o tarz davalara bakma hakkına sahiptir.

Bilgilendirme amaçlı yazımızı düzenleyen Arı hukuk bürosu; Aile hukuku davaları, miras davaları, iş hukuku davaları, ceza davaları, arabuluculuk, vatandaşlık alınması süreçlerini ilerletmektedir. Hukuk büromuz randevu sistemiyle görüşmeler yaparak, danışanına dava süreci hakkında detaylı bilgi aktarımını gerçekleştirir. Bunun sonrasında da, danışanın talebi ile avukata vekâletname çıkartılır ve hukuki süreç başlatılır. Vekâletname. Noter aracılığıyla yapılan bir düzenlemedir. Düzenlenen bu resmi evrakla, kişi avukatının dava sürecini başlatması ve ilerletmesi talebini onaylamış olur.

Beylikdüzü Avukat Büroları

Beylikdüzü avukat büroları ve Beylikdüzü avukat numaraları bilgilerine, internet aracılığıyla ulaşılabileceği gibi, baro kayıtlarından da ulaşılabilir. İstanbul barosuna kayıtlı olan hukuk büromuz, sadece bu şehirde değil tüm şehirlerde de görev yapmaktadır.

Hukuk büromuzda ilerletilen dava başlıklarından biri de; Aile hukuku davaları olmaktadır. Aile hukuku içeriğinde yer alan konu başlıklarını belirtmek gerekirse;

– Boşanma davası
– Velayet davası
– Nafaka davası
– Boşanmaya dair maddi tazminat
– Boşanmaya dair manevi tazminat
– Ziynet alacağı davası
– İddet süresinin kaldırılması davası
– Soy bağının kurulması davası
– Soy bağının kaldırılması davası
– Nişandan oluşan zarar davası
– Kadına ve çocuğa karşı uygulanan şiddetten kaynaklı davalar
– Aileye dair diğer bütün konular

Büyükçekmece Avukatlar Listesi

Büyükçekmece avukatlar listesi içeriğinde yer alan hukuk büromuz, iş davaları ve arabuluculuk konularında da uzman şekilde hizmet vermektedir. İş hukuku davaları, işçi ve işveren arasında gerçekleşen anlaşmazlıklar neticesinde meydana gelir. İşçi ve işverenin, iş akdinin başladığı günden itibaren karşılıklı olarak birbirlerine sorumluluklar oluşur. Bu sorumlulukları yerine getirmeyen taraf için, kanun koyucunun belirlediği ölçütte hukuki süreç başlatılır.

İş mahkemelerinin yaşamış olduğu yoğunluk nedeniyle, iş davaları oldukça uzun süre devam etmekteydi. Medeni hukuk kapsamında yapılan yeni düzenleme sayesinde, arabuluculuk sistemi geliştirildi ve bu sürenin kısalması sağlandı.

Arabulucuya başvuru yapılması ile arabuluculuk süreci başlatılır. Bunun sonrasında arabulucu olarak görev yapan avukat, taraflar için toplantı düzenlemesi yapar. Yapılan toplantılar ve görüşmeler sonrasında taraflar anlaşma yoluna giderse, anlaşmanın sağlandığına dair bir tutanak düzenlemesi yapılır. Taraflar şartlarda anlaşma sağlayamazsa, bu şekilde tutanak düzenlemesi yapılır ve bir sonraki uygulama olarak dava açma hakkı kullanılır.

İş hukuku kapsamında birçok konu, arabulucuyla görüşülmeden dava açma hakkından yoksun bırakılmıştır. Bu uygulamadaki en temel amaç, tarafların en kısa sürede sonuca ulaşabilmesidir. Taraf, arabulucu görüşmesine sadece kendi katılabileceği gibi, kendisine vekil tayin ettiği avukatta bu görüşmeye katılabilir.

Esenyurt Avukat

Beylikdüzü avukat numaraları ve Esenyurt avukat olarak yapılan internet araştırılmalarından, hukuk büromuza ulaşma imkânınız olmaktadır. Hukuk büromuzun uzmanlık alanında olan bir diğer konuda, miras hukukudur. Miras hukuku içeriğinde pek çok kapsamı barındırır. Bu konulara birkaç örnek verecek olursak;

– Yasal mirasçılıktan doğan haklar
– Atanmış mirasçılıktan doğan haklar
– Mirasın paylaşımı
– Vasiyetname düzenlenmesi
– Vasiyetnamenin geri alınması
– Mirastan feragat
– Reddi miras
– Mirasçılıktan çıkartma
– Saklı pay hakları
– İptal davaları
– Diğer miras konuları

Miras hukuku, miras bırakan dediğimiz bir kişinin, ölümü ile sona ermeyen, intikal edebilir hak ve borçlarıyla diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini düzenleyen kuralların tümüdür. Miras, bir kişinin ölümüyle mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin tümünü kapsar, bu uygulamaya tereke de denilir. Mirasçı ise; Miras bırakanın terekesi üzerinde külli halef sıfatıyla hak sahibi olan kişinin sıfatıdır. Mirasçı yasaların belirlediği şekilde kan bağı olan kişi veya eş olabileceği gibi, miras bırakanın mirası hakkında pay vermek istediği atanmış mirasçıda olabilir.

Özel Avukat Numaraları

Özel avukat numaraları ile dava ilerletilmek istenen avukatın bilgilerine ulaşılabilir. Avukatlar, hukuki süreçler hakkında eğitim almış ve bu iş alanında tecrübe sahibi olan kişilerdir. Bu nedenle de, herhangi bir dava sürecini avukat eşliğinde ilerletmek kişinin hak kaybı yaşamasına engel olur.

Dava süreçlerinin başlatılmasında, ilerletilmesinde ve sonrasında yapılması gereken resmi işlemler vardır. Konu hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmayan kişi, davasını kendi ilerletmek istediği zaman işlem sırasında yanlışlık yapabilir. Yapılan yanlış uygulama hak kaybına neden olabileceği gibi, mahkeme tarafından davanın reddine de neden olabilir.

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı olarak yapacağınız internet araştırmasında, Beylikdüzü avukat numaraları aracılığıyla hukuk büromuza ulaşabilirsiniz. Hukuk büromuz boşanma davalarında uzman bir kadroya sahiptir ve müvekkilinin hak kaybı yaşamasına da bu sayede engel olmaktadır.

Boşanma avukatları, aile hukukuna dair olan bütün davalarda avukatlık yapma yetkisine sahiptirler. Resmi şekilde başlatılan boşanma davasıyla, ortak hayatın sonlandırılma isteği de yapılmış olur. Evliliğin yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve kanun koyucunun geçerli olarak gördüğü nedenler sonrasında, bu davanın açılma işlemleri başlatılabilir.

Beylikdüzü Boşanma Avukatı

Beylikdüzü boşanma avukatı olarak belirtmemiz gerekir ki; Boşanma davasının süresini, boşanmanın şekli belirlemektedir. Anlaşmalı boşanma davası, tel celsede sonuca ulaşan bir dava türüdür. Fakat çekişmeli davasında bu süre daha fazladır. Avukat eşliğinde ilerletilen çekişmeli davalar, ortalama olarak 2 yıl sürerken avukatsız bu davalar daha fazla sürmektedir.

Dava süresinin bir diğer uzama nedeni de, mahkemenin vermiş olduğu karara karşı tarafın itiraz etmesidir. Çekişmeli boşanma davalarında, her konuda karar verme yetkisi hâkime aittir. Fakat verilen karara, süresi içinde karşı tarafın itiraz hakkı vardır. Mahkemenin belirtmiş olduğu itiraz süresi, hak düşürücü süredir. Yani bu süre içerisinde taraf, karara itiraz etmezse kararı kabul etmiş olur.

İnternette yapacağınız Beylikdüzü avukat numaraları araştırması ile Arı hukuk bürosuyla iletişime geçebilirsiniz. Boşanma davası, iş hukuku davası, miras hukuku davası, ceza davası hakkında detaylı görüşme yapmak için, hukuk büromuzdan randevu talep edebilirsiniz.

By |2021-09-08T11:08:39+03:00Eylül 8th, 2021|Aile Hukuku, Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment