Beylikdüzü Vergi Avukatı

//Beylikdüzü Vergi Avukatı

Beylikdüzü Vergi Avukatı

Beylikdüzü vergi avukatı tarafından hazırlanan yazımızın içeriğinde, danışanlarımızın sıklıkla bilgi edinmek istedikleri vergi konularına yer vereceğiz. Vergi konusunda merak edilen bir konuda, vergi indirimleri olmaktadır. Kimler vergi indiriminden faydalanabilir ve bu hakkı kullanmaya hak kazanır, sorularının yanıtını öğrenmek için yazımızın içeriğinden faydalanabilirsiniz.

Çalışma gücünün asgari %80’lik kısmını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derecede sakat, %60’lık kısmını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derecede sakat, %40’lık kısmını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır. Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde, asgari geçim indirimi uygulaması yapılır. Asgari geçim indirimi; Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının, mükellefin kendisi için %50 oranı olmaktadır. Ayrıca çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için %10, çocukların her biri için ayrı şekilde olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5 diğer çocuklar için ise %5 şeklindedir.

Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarı esas alınır. İndirimin uygulanmasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile anne veya babasını kaybetmiş torunlar) 18 yaşını ya da eğitim hayatı devam eden 25 yaşını doldurmamış çocukları kapsar. Eş tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişiyi kapsar.

Beylikdüzü İş Hukuku Avukatı

Beylikdüzü vergi avukatı olarak görev yapan hukuk büromuz, iş davalarında da danışanlarına ve müvekkillerine hukuki destek vermektedir. İş davaları, işçi ve işveren arasında yaşanan uyumsuzluklar neticesinde, taraflar arasında anlaşma sağlanmazsa başlatılır. İş Kanunlarında belirlenen maddeler; İşçinin çalışma alanındaki yükümlülüklerini ve işverenin de işçiye bu hizmet karşılığında yapması gereken yükümlülükleri belirtir. Taraflardan biri, belirtilen yükümlülükleri yerine getirmezse, karşı tarafın kanun çerçevesinde oluşan hakları vardır.

İşçi ve işveren arasında yaşanan olumsuzluklar neticesinde, açılan iş mahkemeleri uzun süre devam ettiği için, kanun koyucu arabuluculuk sisteminin uygulanmasına karar vermiştir. Arabuluculuk sisteminde, taraflar toplantı şeklinde görüşme yapar ve anlaşıp anlaşmama kararına varırlar. Bu görüşme de anlaşma sağlanamazsa, dava açma yoluna gidilir.

Danışanlarımızın da sıklıkla bilgi edinmek istedikleri bir konu, hangi unsurlarda arabuluculuk sistemine başvuru yapılmasının zorunlu olduğudur. Bu etkenleri maddeler halinde belirtecek olursak;

 • Kıdem tazminatı
 • İhbar tazminatı
 • Kötü niyet tazminatı
 • Ücret (maaş) alacağı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin alacakları, genel tatil ücretleri, milli ve dini bayram ücretleri
 • İşe iade davası
 • İşçi ve işverenin birbirine hakaret etmesinden kaynaklı açılabilecek davalar öncesinde, bu sisteme başvuru yapılması gerekmektedir.

Beylikdüzündeki Hukuk Büroları

Beylikdüzü vergi avukatı başlıklı yazımızın bu kısmında ise, genel hukuk bürolarından bahsedeceğiz. Hukuk Bürolarının çalışmaları, Baroya bağlı şekilde olmaktadır. Hukuk büroları için bilinen bir yanlış da, tek dava çeşidine bakabilecekleri şeklindedir. Yani kısaca açıklayacak olursak; Avukatlar, bilgi sahibi oldukları bütün hukuk alanlarında, görev yapma yetkisine sahiptirler. Buradaki tercih hakkı tamamen avukata ait olmaktadır. İsterse tek dava konusu hakkında süreç ilerletebilir, isterse de bilgi sahibi olduğu dava konularında süreç ilerletebilir.

Avukat Merve Arı olarak, Beylikdüzü avukatları arasında görev yapan hukuk büromuz da çeşitli davalara bakmaktadır. Bu davalar içerisinde;

 • Aile hukuku davaları
 • Boşanma davaları
 • Nafaka davaları
 • İddet süresinin kaldırılması davası
 • Nişandan ayrılma davası
 • Velayet davaları
 • Çocuk haklarının korunması davaları
 • Maddi tazminat davaları
 • Manevi tazminat davaları
 • İş davaları
 • Ceza davaları
 • Vergi davaları
 • Gayrimenkul davaları
 • Tüketici hakları davaları
 • Şirket sözleşmeleri ve davaları
 • Diğerleri

Beylikdüzü vergi avukatı başlıklı yazımıza devam ederken, boşanma davalarından bahsedeceğiz.

Avcılar Boşanma Avukatı

Türk Hukuk Sistemine göre, resmi olarak geçerli olan evliliğin sonlandırılması için, resmi şekilde işlemler yapılması gerekir. Bu resmi işlemlerin bütününe, boşanma işlemleri denilmektedir. Boşanma davası açılmadan önce, ilk olarak davanın şekli belirlenmelidir. Çünkü boşanma davaları işlemleri, çeşitlerine göre yapılır. Örneğin; Çekişmeli boşanma davası açılabilmesi için, ilk kural kanun ölçütlerinde geçerli bir sebebin olmasıdır.

TMK’ya göre geçerli olan boşanma davası konularına örnekler verecek olursak;

 • Zina sebebiyle boşanma davası
 • Hayata kast sebebiyle boşanma davası
 • Pek kötü davranış sebebiyle boşanma davası
 • Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası
 • Suç işleme sebebiyle boşanma davası
 • Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası
 • Terk sebebiyle boşanma davası
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası

Yukarıda belirttiğimiz maddelerden, en geniş kapsama ait olanı “Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası” olmaktadır. Bu maddenin içeriğinde;

 • Duygusal şiddetle evlilik birliğinin temelinden sarsılması
 • Ekonomik şiddetle evlilik birliğinin temelinden sarsılması
 • Cinsel şiddetle evlilik birliğinin temelinden sarsılması
 • Fiziksel şiddetle evlilik birliğinin temelinden sarsılması
 • Sosyal şiddetle evlilik birliğinin temelinden sarsılması
 • Görsel şiddetle evlilik birliğinin temelinden sarsılması konuları yer alır.

Kanun sistemimize göre, geçerli olan bir sebebe dayanmayan çekişmeli boşanma davası, mahkeme tarafından reddedilir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise, taraflar boşanmayı kabul etmeli ve boşanmanın bütün sonuçlarında anlaşma sağlayabilmelidir. Aksi olan durumlarda, anlaşmalı boşanma davası da reddedilir. Boşanma davasının reddedilme sebeplerinden biri de, resmi işlemlerde yani usul ve esas işlemlerinde yapılabilecek yanlış veya eksik işlemlerdir.

Beylikdüzü vergi avukatı ile iletişime geçmek için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

By |2021-05-25T14:47:03+03:00Mayıs 25th, 2021|Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment