Bilişim Gizliliğini İhlal Suçu

/, Ceza Hukuku/Bilişim Gizliliğini İhlal Suçu

Bilişim Gizliliğini İhlal Suçu

Bilişim Gizliliğini İhlal Suçu

Bilişim gizliliğini ihlal suçu ve konuya dair farklı bilgi edinmek için, makalemizden yararlanabilirsiniz. Hukuk büromuz tarafından hazırlanan makaleler reklam amaçlı ve içerikli değildir, sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Bu suç, teknolojik aletler aracılığı ile yapılmakta ve kendi içerisinde birçok tanımlama ve şekle ayrılmaktadır. Bunların bazılarını belirtecek olursak;

  • Bilişim sistemiyle özel hayatın gizliliğinin ihlali
  • Bilişim sistemine girme suçu
  • İzinsiz ses ve video görüntüsü alma ve yayma
  • Banka kartlarını, kredi kartlarını kötü amaçlı olarak kullanma
  • Yasak cihaz ve program kullanma suçu
  • Yazılım sistemine dair olan bilişim gizliliğini ihlal suçu olarak belirtebiliriz.

Bilişim suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 243 ve 245 maddeleri arasında belirtilmiştir. Ayrıca bu maddelerde suçun nitelik halleri ve cezası da belirtilmiştir.

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu

Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu Türk Ceza Kanunları arasında oldukça geniş bir yere sahip olmaktadır.

Anayasanın 20. maddesinde ‘herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz’ hükmü yer almaktadır. Anayasal güvence altına alınan bir hakkın ihlâl edilmesi hâlinde anayasal bir suç işlenmiş olacağını söylemek mümkündür. Bir diğer özel durum ise hakkın AİHS 8/1 hükmünde yer alması ile uluslar arası bir statü kazanması ve buna bağlı olarak uluslar arası hukukta da bir yargılama yapılabilme imkânı tanımasıdır.

Bilişim gizliliğini ihlal suçu başlıklı makalemizin, son kısmında bu suçun çocuklara dair uygulanması hakkında bilgi vereceğiz.

Çocuklarda Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

Çocuklarda özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu ile karşılaşılması maalesef ki, Ülkemizde de karşılaşılan bir durumdur.

Bilişim suçlarının çocuklara karşı olan kısmını iki şekilde incelemek mümkündür. Bunlar; On beş yaşını tamamlamış ve daha küçük olan çocuklar olmaktadır.

  • On beş yaşını tamamlamamış çocukların özel hayatlarının gizliliği ve korunması hakkı niteliği itibariyle üzerinde mutlak surette tasarruf edebilecekleri bir hak olmadığından, özel hayatlarının gizliliği ve korunması hakkının ihlaline yönelik olarak gerçekleştirilen eylemlerle ilgili gösterdikleri rıza, bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilemeyecektir.
  • On beş yaşını bitirmiş olup da on sekiz yaşını tamamlamamış çocuklara yönelik olarak işlenen suçlarda ise; mümeyyiz olmaları halinde rızaları hukuka uygunluk nedeni olabilecektir.

Bilişim gizliliğini ihlal suçu hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için, Beylikdüzü Avukat ile iletişim kurabilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Boşanma Protokolü makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2020-08-31T10:15:29+03:00Mayıs 24th, 2019|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment