Boşanma Davası

/, Bilgilendirme/Boşanma Davası

Boşanma Davası

Boşanma davası açılma istemi ile birlikte, ortak hayatın sonlandırılması için gerekli işlemlerde başlatılmış olur. Hukuk sistemimize göre, kanunen evlenmesi yasaklı olmayan kadın ve erkek gerekli resmi başvuruları yaptıktan sonra, evlilik birliğinin kurulmasını sağlar. Hukukumuza göre evlenmesi kesinlikle yasak olan kişileri belirtecek olursak;

 • Üstsoy ile altsoy arası
 • Kardeşler arasında
 • Amca, dayı, hala, teyze ve yeğenler arasında
 • Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu ya da alt soyu arasında (Kayın hısımlığı evlilik birliği ile oluşan eşin alt soy ve üst soyudur)
 • Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında evlilikler, Türk Medeni Hukukunda yasaklı olmaktadır.

Hukuk sistemimize göre, boşanmanın sebep olduğu belli başlı ilkeler vardır. Devletler, hukuk politikasında boşanma sebeplerini belirlerken dayanacağı ilkeleri kendi toplumunun özelliklerini temel alarak düzenlemektedir. Boşanma hukukuna yön veren temel ilkeler beş grupta toplanmaktadır. Bunları açıklayacak olursak;

İrade ilkesi: İrade ilkesine göre boşanmak için eşlerin istekleri yeterlidir. İrade beyanı tek taraflı olursa, belirli sebeplere dayanılarak dava açılabilir.

Kusur ilkesi: Kusur ilkesine göre genel sebeple boşanmaya karar verilebilmesi için eşlerden birinin mutlaka kusurlu olması gerekmektedir. Boşanma davasını açma hakkı kusursuz ya da az, eşit veya daha fazla kusurlu olan eşin hakkıdır. Fakat boşanmaya karar verilebilmesi için, diğer tarafın az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır.

Evlilik birliğinin sarsılması ilkesi: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması ilkesine göre, boşanmak için kusur zorunlu değildir. Taraflardan biri veya ikisi kusurlu olabileceği gibi, her ikisi de kusurlu olmayabilir.

Elverişsizlik ilkesi: Elverişsizlik ilkesine örnek olabilecek durumları belirtmek gerekirse; akıl hastalığı, iktidarsızlık, cinsel sapkınlık, kısırlık, bulaşıcı ve iğrenç hastalık, gelecek soylar için tehlikeli hastalıklar, alkolizm durumlarını örnek gösterebiliriz.

Eylemli ayrılık ilkesi: Eşler sürekli ve eylemli olarak uzun süredir bir araya gelmemişlerse boşanmaya hükmedilir. Eşlerin bu biçimde yaşaması birlikte yaşama istek ve inancının kalmadığının bir göstergesidir. Eşlerin ayrı yaşama süreleri ise, onların yeni bir yaşamı başlatma olanağını ortadan kaldırmayacak uzunlukta olmalıdır.

Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma davaları açılırken, davanın açılma şekline uygun olarak dilekçe düzenlenmesi gerekir. Boşanma davası kendi içinde iki şekle ayrılır ve bu ayrıma göre dava dilekçesi oluşturulur. Çekişmeli boşanma davalarında uygulanması gereken, dilekçe örneği şu şekilde olmalıdır.

BÜYÜKÇEKMECE NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI               : Bu kısma davayı açan tarafın isim soy isim, T.C. Kimlik Numarası ve ikametgâh adresi yazılır)

VEKİLİ                   : AV. MERVE ARI

Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Ekinoks Rezidans E2 Blok K:4 D:17                                        Beylikdüzü/İSTANBUL

DAVALI                                : Bu kısma dava açılan kişinin isim soy isim, T.C. Kimlik Numarası ve ikametgâh adresi yazılır

DAVA KONUSU                : Bu alana Türk Medeni Hukukunda geçerliliği olan dava sebebi yazılmalıdır

İZAHI                                     : Bu kısma maddeler halinde evlilik birliğinde yaşanılan ve boşanma talebinin oluşmasına sebep olan etkenler yazılmalıdır. Bu alan hazırlanırken hukuki danışmanlık almanız, dilekçenizin doğru hazırlanması için oldukça önemlidir.

HUKUKİ SEBEPLER:  M.K VE ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Maddeler halinde davanızın içeriğinde yer alacak olan deliller ve şahitler bu alana yazılmalıdır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan sebeplerle;

1-) Öncelikle DAVAMIZIN KABULÜNE

2-)Tarafların BOŞANMALARINA

3-) Talep edilen maddi tazminat

4-) Talep edilen manevi tazminat

5-) Müşterek çocuk hakkında velayet talebi

6-) Mal paylaşımı hakkında belirlenen talep

7-) Diğer talepler

Tarih                                                                                                                   Vekil

Anlaşmalı boşanma davalarında kullanılabilecek dava dilekçesi örneği alt kısımda olmaktadır.

BÜYÜKÇEKMECE AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI               :

VEKİLİ                   : AV. MERVE ARI

Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. Ekinoks Rezidans E2 Blok K:4 D:17                                   Beylikdüzü/İSTANBUL

DAVALI                                :

KONU                   : Müvekkilimizin anlaşmalı boşanma protokolü uyarınca boşanmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir.

İZAHI                    :

1-) Müvekkil ile davalı …..yılında evlenmişlerdir. Tarafların bu evlilikten olma müşterek çocukları bulunmamaktadır. (Tarafların müşterek çocukları varsa doğum tarihleri ve isim bilgileri ile yazılmalıdır)

2-) Müvekkil evlilik birliğinin başlangıcından bu yana davalı ile sürekli sorunlar yaşamıştır.

3-) Söz konusu evliliği sürdürmek müvekkil için çekilmez hale gelmiştir zira evlilik fiilen bitmiştir ve kanunen de söz konusu evliliğin bitmesini talep etmek zorunluluğumuz doğmuştur.

4-) Evliliğin devam ediyor olması müvekkil için telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır.

Bu nedenlerle dava dilekçemiz ile birlikte taraflar arasında iradi olarak imzalanan ve dilekçemiz ekinde sunulan anlaşmalı boşanma protokolü ekiyle tarafların boşanmalarına karar verilerek evlilik birliğinin sonlandırılmasını istememiz elzem olmuştur.

SONUÇ VE TALEP            : Yukarıda açıklanan sebeplerle ekli boşanma protokolü de göz önünde bulundurularak davanın kabulüne ve tarafların BOŞANMALARINA karar verilmesini, saygılarımla talep ederim.

DAVACI VEKİLİ                                                                                                               TARİH

Boşanma Davası Nasıl Açılır 2019

Boşanma davaları açılırken dikkat edilmesi gereken birçok işlem olmaktadır. Bu sebeple de, boşanma talebiniz oluştuysa konusunda uzman bir avukattan destek almanız maddi ve manevi kayıp yaşamanıza engel olacaktır. Boşanma davalarında uygulanan esaslar ve usuller 2019 ve 2020 yıllarında bir farklılığa uğramamıştır. Söz konusu dava açılmadan önce, kanun maddelerinde veya yapılması gereken işlemlerde herhangi bir değişiklik olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Tasarlanan kanun maddesinin içerisindeki en ufak değişikliği takip etmezseniz, hak kaybı yaşamanız muhtemel bir durumdur.

Boşanma davası açılırken, davanın şekli ve buna uygun hazırlanan dilekçesi en önemli kısımlardandır. Evlilik birliğinin sonlandırılması için açılan bu davaların en temel unsuru dilekçe olmaktadır. Dilekçe hazırlığı bittikten sonra, gerekli işlemlerin yapılması aşamasına geçilebilir. Dava sürecinizi Beylikdüzü Avukat eşliğinde ilerletecekseniz eğer, dava dilekçenizin hazırlığı ve diğer bütün resmi işlemleri avukatınız sizin adınıza gerçekleştirebilir. Fakat dava sürecinizi avukatsız ilerletecekseniz, çok dikkat etmeniz gereken usuller olmaktadır.

Adliyede yapılması gereken işlemleri kişiler bilmediği için, yanlış işlem yapılmasına sebep olabilirler. Süreçte yapılan her yanlış veya eksik işlem kişiye hak kaybı yaşatır. Örneğin; Dava dosyanız için ödenmesi gereken harçlar olmaktadır. Harç ödemesinin yapılmasıyla birlikte, dava karşı tarafa bildirilir. Ancak bu ödeme gerçekleştirilmezse karşı tarafa dava tebligatı çıkartılamaz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için, öncelikle tarafların bu dava isteminde bulunabilme şartlarına uygun olması gerekir. Türk Medeni Hukuku anlaşmalı boşanmanın olabilmesi için belli başlı şartların yerine getirilmesi gerektiğini, düzenlediği kanun maddeleri ile açık şekilde belirtmiştir. Kanun maddelerinde yer alan uygunluk etkenlerini belirtecek olursak;

 • Taraflar evlilik birliği içerisinde 1 yıllık zorunlu süreyi doldurmuş olmalıdır
 • Taraflar boşanmayı kabul ediyor olmalı
 • Boşanmanın maddi ve manevi bütün sonuçlarında (Nafaka, tazminat, velayet, evin tahsisi, mal paylaşımı, soyadı ve diğer)taraflar anlaşma sağlamalıdır

Yukarıda belirttiğimiz bütün etkenler taraflarca kabul edildikten sonra, taraflar arasında bu maddeleri açık şekilde belirten protokol ve boşanma dilekçesi hazırlanmalı. Hazırlanan bu iki resmi evrakla birlikte, Adliyede yapılması gereken işlemler yapılamaya başlanılabilir.

Boşanma Davası Ücreti

Boşanma davanızı avukat eşliğinde ilerletecekseniz eğer, yapılacak işlemler için avukata belli bir miktar ödeme yapmanız gerekmektedir. Davalar hakkında yapılan ücret belirlemesini yapma konusunda, Baro kuruluşu yetkilidir. Baro her yıl yapmış olduğu düzenlemeyle bütün davalar ve adli işlemler için, alınabilecek en düşük ve en yüksek ücret hakkında fiyat belirlemesi yapar. Davalar hakkında fiyat çizelgesini oluşturulurken, davalar arasında ve şehirlerarasında fiyat farklılıklar da olur.

Avukat, yapmış olacağı işlemler dâhilinde belirlenen fiyat aralığında ücret talep etme hakkına sahiptir. Belirlenen ücretten daha az fiyata ya da daha yüksek fiyata, avukat-müvekkil anlaşması yapılamaz. Baro tarafından belirlenen fiyat çizelgesinin amacı, avukatlar arasında gelişmesi muhtemel olan haksız rekabeti önlemektir. Bunun yanı sıra, avukat ile dava ilerletmek zorunda kalan müvekkillerinde sorun yaşamasını önlemek olmaktadır.

Türk Medeni Hukuku sistemine göre, her dava sürecini avukat ile ilerletmek gibi bir zorunluluk yoktur. Bu zorunluluk sadece ceza davalarının belirli bir kısmında geçerlidir. Kanun koyucunun belirlediği zorunluluk içerisinde boşanma davası yer almıyor. Yani taraflar boşanma kararı verdikleri zaman, bu süreci avukatsız da ilerletebilirler. Avukatla çalışma yapan kişinin en büyük avantajı ise, hak kaybı yaşama ihtimalinin ortadan kalkmasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun düzenlediği genel boşanma sebeplerindendir. Anlaşmalı boşanma aynı zamanda mutlak boşanma sebeplerinden de olmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda irade ilkesi geçerli değildir. Başka bir anlatımla eşlerin hâkim kararı olmaksızın mahkeme dışında evlilik birliğine son vermeleri olanaksızdır.

Türk Medeni Kanunu madde 166 f. III hükmüne göre; “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 166 f. III hükmünde anlaşmalı boşanma için kanun koyucunun gerçekleşmesini istediği koşulları belirtecek olursak;

 • Evlilik süresi yeterli olmalıdır
 • Başvurma gerçekleşmelidir
 • Taraflar dinlenmelidir
 • Tarafların iradelerini serbestçe açıkladığına kanaat getirilmeli
 • Düzenleme uygun bulunmalı
 • Kusur araştırması yapılmamalı
 • Düzenlemeye yönelik isteklerde bulunulabilir

Anlaşmalı boşanma davasında taraflardan birinin vesayet altına alındığı anlaşılmakta ise, vasinin iradesini boşanma yönünde açıklamış olması ile boşanma kararı verilemez. Bu gibi durumlarda vasi ile diğer tarafın gösterecekleri deliller toplanıp TMK Madde 166 f. I-II hükümlerine göre düzenlemeler yapılarak bir karar verilmelidir.

Erkeğin Boşanma Davası Açması

Hukuk sistemimize göre, boşanma talebinde bulunacak tarafın kadın ya da erkek olmasının bir farkı olmamaktadır. Dava açılırken önemli olan husus, usulüne uygun şekilde davanın açılmasıdır. Usulüne ve esasına uygun olarak açılan davalar, mahkeme tarafından kabul görür. Türk Medeni Hukuku düzenlemelerinde, kadının ve erkeğin birbirinden farklılığı olmamaktadır. Kanun koyucu mahkemeye vermiş olduğu karar yetkilerinde, kusur araştırması yapılmasına ve buna göre değerlendirme yapılmasına izin vermektedir.

Halk arasında bilinen yanlışlardan biri de, boşanma davasındaki nafaka ödemeleri hakkındadır. Genel olarak yaygın olan bilgiye göre, erkek kadına nafaka ödemesi yapar. Fakat bu ödemenin kararı verilirken, cinsiyet göz önünde bulundurulmaz. Tarafların maddi olanakları ve maddi yoksunluğa düşme oranları göz önünde bulundurulur.

Boşanma davası hakkında bilinen yanlış bilgilerinden biri de, velayet hakkı olmaktadır. Anlaşmalı boşanmalarda, taraflar velayet hakkı için kendi aralarında anlaşma sağlarlar. Çekişmeli davalarsa ise, hâkim velayet hakkının hangi tarafa verileceğine karar verir. Bu kararı verirken de çocuğun pek çok özelliğine bakılır. Çok küçük yaşta olup annenin özel bakımına muhtaçlığı olan bebeğin velayet hakkı anneye tanınabilir. Fakat kanun uygunluğu olmazsa baba da velayet hakkına sahip olur. İleri yaşlarda olan çocukların velayet kararı verilirken, pedagog görüşmeleri ve belli yaşlarda olan çocukların kendi istekleri de önemlidir. Bütün bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra mahkeme, velayet hakkını babaya verirken nafaka ödemesi yapma yükümlülüğünü de anneye verebilir. Bu konuda verilen karar cinsiyet ayrımına göre değil, çocuğun çıkarlarına göre yapılır.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davaları, kanunlarımıza göre belli başlı şartlara göre açılmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir;

 • Taraflar evlilik birliğinde 1 yıllık süreyi doldurmadıysa
 • Taraflar boşanmanın maddi sonuçlarında uzlaşma sağlayamadıysa
 • Taraflar boşanmanın manevi sonuçlarında uzlaşma sağlayamadıysa
 • Taraflardan biri boşanmayı istemiyorsa

Türk hukuk sistemimize göre, çekişmeli boşanma olarak açılması talep edilen davalar belli başlı sebeplere dayanmalıdır. Kanun koyucunun belirlemiş olduğu sebeplere uygun sebebi olmayan davalar ve ispat kuralına uyulmayan davalar, mahkeme tarafından reddedilmektedir. Kanunlarımıza göre geçerliliği olan boşanma sebeplerini maddeler halinde belirtecek olursak;

 • Zina: Yaşanılan eylem karşı cinsle ve tarafın kendi isteği ile olmalıdır. Tecavüz, sarkıntılık vb. davranışlar sonunda kurulan cinsel birliktelik kavramları, zinanın içerisinde yer alamaz.
 • Hayata kast: Tarafın eşinin hayatını tehlikeye atacak davranışlarda bulunması ya da bu eylemi direkt olarak uygulamaya çalışması gerekir. İspat yükümlüğü davacı tarafa aittir.
 • Haysiyetsiz hayat sürme: Tarafın haysiyetsiz davranışlarda bulunmasının, sürekliliği olmalıdır.
 • Pek kötü davranış: Kötü davranışta, kusur araştırması yapılır. Bu davranış eşe yönelik yapılmalıdır. Bedensel olabileceği gibi, ruhsal kötü davranışlarda olabilir.
 • Onur kırıcı davranış: Taraflar arasında kusur araştırması yapılarak, onur kırıcı davranışın varlığına kanaat getirilir. Kişiye yönelik yapılan bu davranış, affa uğramadan süresi içerisinde dava açılmalıdır.
 • Suç işleme: İşlenen suçun, mahkeme tarafından onaylanması gerekir. Yani mahkeme tarafından açık şekilde, uygunluğu olmayan hükmen cezası verilmeyen durumlarda bu sebebe dayanılarak dava açılamaz.
 • Terk: Eş, evi terk etmeye mecbur bırakılmamalı. Örneğin; Eşe yönelik yapılan fiziksel şiddetten sonra eşin evi terk etmesinden dolayı, bu dava sebebine dayanılarak boşanma talep edilemez.
 • Akıl hastalığı: Akıl hastalığı, doktor kurulu tarafından rapor halinde onaylanmalıdır. Kanunlarımıza göre boşanma için, tek geçerli hastalık sebebi akıl hastalığıdır.
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması: Bu boşanma davası sebebinin içeriğinde pek çok ayrıntılı sebep yer almaktadır. Bu grubun içerisinde yer alan dava sebepleri, ortak hayatın çekilmezlik unsurunu oluşturmalı ve ispat edilmelidir.

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşma Nasıl Olur

Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarının en belirgin fark ayrımı, davanın sonuçlanma süresi olmaktadır. Anlaşmalı davalar tek celsede biterken, çekişmeli davalar da bu süre çok daha uzun olmaktadır. Çünkü mahkeme başvuru yapılırken anlaşmalılarda her konuda tarafların uzlaşma sağladığı beyan edilir. Fakat çekişmeli davalarda taraflar birden fazla konuda uzlaşma sağlayamaz veya taraflardan biri boşanmayı kabul etmeyebilir. Bu sebeple de, karar verme yetkisi hâkime bırakılır. Hâkim bu dava türünün içerisinde; Nafaka, velayet hakkı, maddi tazminat, manevi tazminat, mal paylaşımı, evin tahsisi, soyadı değişikliği ve diğer talepler hakkında karar verir.

Çekişmeli boşanma davaları, mahkeme salonunda başlamadan önce taraflar karşılıklı olarak dilekçe yazarlar ve mahkemeye sunarlar. Hazırlanan dilekçelerin içeriğinde tarafların boşanmaya sebep olan vakıaları ve bunların ispat beyanları yer alır. Önemle bilinmesi gerekir ki; dilekçe içerisinde karşı tarafa hitaben iddia edilen bütün olaylar, delil ve şahit eşliğinde mahkemeye ispatlanabilir olmalıdır. İspat edilemeyen her olgu, davada hak kaybına ve hatta davanın reddine sebep olur.

Karşılıklı dilekçe düzenlemelerinin bitmesiyle birlikte, mahkeme ilk dava gününü belirler. Yapılan ilk oturum ön inceleme duruşması olmaktadır. Ön inceleme duruşmasına taraflar katılabilecekleri gibi, vekil avukatları varsa avukatları da katılabilir. Avukatın katılmış olacağı bu dava aşamasına, taraf katılmak zorunda değildir. Fakat dava sürecinizi ilerleten bir Beylikdüzü Avukat yoksa mahkemenin isteyecekleri ve diğer bilgiler için tarafların duruşması katılması oldukça önemli bir unsurdur.

Ön inceleme duruşmasında, taraflar ilk defa mahkemeye katılım sağlamış olur. Hâkim dosya incelemesini yapar ve dosyada oluşan eksiklik varsa bunların giderilmesi için bilgi verir. Ayrıca dosyaya eklenmesi gereken resmi evrak varsa, mahkeme gerekli kurum ve kuruluşlara yetki yazısı yazarak, belgelerin dosyaya eklenmesini sağlar. Hâkim dosyaya sunulan bilgileri yetersiz bulursa, taraflardan ek bilgi isteme yetkisine de sahiptir.

Sık Sorulan Sorular

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açılırken, davanın açılma şekline göre uygun olan işlemler yapılmalıdır. Konuyu örnek vererek açıklayacak olursak;

Anlaşmalı boşanma davaları açılırken; Taraflar arasında hazırlanan protokol ve boşanma dilekçesi ile birlikte Adliyeye başvuru yapılmalıdır. Yapılan başvuru mahkeme tarafından değerlendirildikten sonra, davanın kabulü gerçekleşebilir.

Boşanma Davası Açmak İçin Avukat Şart mı?

Türk Medeni Hukuku Kanun maddeleri gerekliliğince, boşanma davalarının avukat eşliğinde ilerletilmesi zorunlu tutulmamıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi, taraf ya da taraflar isterlerse avukatsız dava sürecinin ilerletilmesini sağlama hakkına sahiptirler.

Boşanma Davası Açan Kadın Nafaka Alabilir mi?

Boşanma davası açan her kadın, nafaka alamaz. Nafaka alınabilmesi için belli başlı şartlar olmaktadır. Bunların en başında, kadının maddi yoksunluğa düşecek olması uygunluğu gelmektedir. Eğer kadın ortak hayatın sonlandırılmasıyla birlikte, maddi olarak sıkıntıya düşecekse hâkimin kararı ile nafaka alabilir. Ayrıca, anlaşmalı boşanmalarda da taraflar nafaka konusunda kendi aralarında uzlaşmalıdır.

Boşanma Dilekçesi Ücreti Ne Kadar 2020?

Boşanma süreci için, avukat ile anlaşma yapılırsa yapılan ücret anlaşmasının dâhilinde bütün dilekçelerinde yazılma işlemi yapılır. Fakat dava süreci için anlaşma yapılmadıysa ve dilekçe yazılması gerekiliyorsa, konusunda uzman birinden destek alınması en uygun çözümdür. Her avukatın dilekçe yazma işlemi, dilekçenin içeriğine göre farklı ücret kapsamında olmaktadır.

Avukata Sıklıkla Sorulan Sorular

Boşanma Dilekçesi Ücreti Ne Kadar?

Boşanma dilekçesi, davanızın en temel unsurudur. Çünkü mahkemenin yetkili kişisi olan hâkim, mahkemeye sunulan dava dilekçesi eşliğinde dava hakkında bilgi sahibi olur. Dava ücretlerini, dilekçe yazılma işlemlerini ve diğer hukuki işlemlerin ücretlerini her yıl Baro kurumu taban fiyat ve tavan fiyat olarak belirler. Avukatlarda bu çizelge doğrultusunda fiyat belirler ve her avukatın yapılan işlem için talep edeceği ücret bu sebeple değişikliğe uğrayabilir.

Boşanma Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık ücretleri her ne kadar Baro tarafından belirlense de, Baro belirli miktar aralığı oluşturduğu için, avukat bu çizelgede ücret talep edebilir. Ayrıca davanızın anlaşmalı ya da çekişmeli olması durumunda da, dava ücretinde fiyat değişikliği meydana gelmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Para?

Baro kuruluşunun 2020 yılı çekişmeli boşanma davalarında belirlemiş olduğu taban yani en az fiyat 10.000TL olmaktadır. Bu ücretin içeriğinde sadece boşanma olmaktadır. Bunun yanı sıra dava içerisinde talep edilen diğer haklar (Nafaka, tazminat vb.) ek ücrete tabii olmaktadır. Avukatlar, haksız rekabetin önlenmesi için belirlenen ücretten daha aşağı olacak şekilde dava ilerletemez.

Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti Nedir 2020?

Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak iki kısma ayrılır. Dava açılırken yapılması gereken işlemlerde davanın şekline göre belirlenir. Anlaşmalı dava açılırken sadece protokol ve boşanma dilekçesi düzenlemesi yapılır, bunun sonrasında da Adliyedeki resmi işlemlere başlanılabilir. Çekişmeli boşanma davasında ise, davanın açılma sebebine uygun şekilde ve sebepleri oluşturan vakıaların yer aldığı dilekçe düzenlemesi yapılır, bunun sonrasında Adli işlemler başlatılabilir.

Erkeğin Boşanma Davası Açması hakkında bilgi için tıklayınız.

By |2020-09-21T15:42:05+03:00Eylül 15th, 2020|Aile Hukuku, Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment