Boşanma Davasında İtirazın Usulü

Anasayfa » Tüm Yazılar » Boşanma Davasında İtirazın Usulü

Boşanma Davasında İtirazın Usulü

Boşanma Davasında İtirazın Usulü

Boşanma davasında itirazın usulü nasıl yapılabilir? Boşanma davasının süreci başladıktan sonra mahkeme belli başlı kararlar vermekle yetkili olan mercidir. Mahkeme bu süreçte;

  • Yaşanılan ortak evin tahsisi
  • Velayet hakkı
  • Nafaka miktarı
  • Maddi tazminat miktarı
  • Manevi tazminat miktarı
  • Malların paylaşımı
  • Diğer haklar konusunda kararlar verir.

Mahkemenin vermiş olduğu bütün kararlara, tarafların itiraz hakkı bulunmaktadır. Fakat bunun usulüne uygun şekilde yapılması gerekir. Aksi olan durumlarda itirazlar geçersiz sayılır ve reddedilir. İtiraz hakkının kullanılması için, karardan sonra mahkemenin belirlediği zaman içerisinde, itiraz dilekçesi hazırlanarak mahkemeye sunulur. Hazırlanan itiraz dilekçesinde; Karara neden itiraz edildiği ve geçerlilik sebepleri belirtilmelidir. Boşanmada itirazın usulü uygun olmalı ve delillerle birlikte bu itiraz yapılmalıdır.

Boşanmada Velayet Kararına İtiraz

Boşanmada velayet kararına itiraz edilirken, çocuğa dair olan bütün etkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Velayet kararı verilirken çocuğun yaşam tarzı ve geleceğine dair olan bütün detaylar incelenir ve gerekli olan bilirkişi raporları değerlendirilir. Burada bahsi geçen bilirkişi raporları çocuk pedagogları ve psikologlar tarafından hazırlanır.

Velayet hakkı tanınmayan taraf, karara itiraz edebilir. Fakat bu itirazı yapan tarafın geçerli olan sebepleri olmalıdır. Örneğin; Velayet hakkı tanınan taraf çocuğun çıkarlarını gözetmeksizin davranışlarda bulunuyorsa ya da çocuğa kötü davranışlar sergiliyorsa, karara itiraz edilebilmektedir.

Boşanma davasında itirazın usulü başlıklı makalemizin son kısmında ise, nafakanın itirazından bahsedeceğiz.

Boşanma Davasında Nafaka Kararına İtiraz

Boşanma davasında nafaka kararına itiraz edebilme hakkı, her iki tarafa da ait olmaktadır. Tarafların dava öncesinde ve dava sırasında en sık uzlaşamadığı unsur nafaka miktarı olmaktadır. Bu sebeple de nafakanın miktarı ve ödenme şekli mahkeme tarafından belirlenir.

Mahkemenin nafaka ödemesine hükmettiği kişi bazı durumlarda, nafaka miktarının daha az olmasını talep edebilir. Şöyle ki; Mahkemenin belirlemiş olduğu miktarda nafakayı ödemeye yetecek kadar maddi gücü olmayan kişi, bu durumu mahkemeye itiraz dilekçesi ile beyan edebilir. Ayrıca itiraz yapılan dilekçenin içerisinde, bu karara neden itiraz edildiğine dair delillerde belirtmelidir.

Boşanma davasında itirazın usulü ve diğer öğrenmek istedikleriniz hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Genel Affın Özellikleri için tıklayınız.

By |2020-05-20T15:43:48+00:00Mayıs 14th, 2020|Aile Hukuku, Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment