Genel Affın Özellikleri

/, Ceza Hukuku/Genel Affın Özellikleri

Genel Affın Özellikleri

Genel Affın Özellikleri

Genel affın özellikleri ve özel affın özellikleri birbirinden farklı olmaktadır. Türk Ceza Kanunu madde 65’te af konusuna yer verilmektedir. Genel af, kamu davasının düşmesi ya da ceza mahkûmiyetinin tamamen ortadan kalkması durumunda ortaya çıkan bir unsur olmaktadır.

Genel olarak yapılan af, belirli bir tarihe kadar işlenen suçlara getirilen af olmaktadır. Af kurulu yetkilileri tarafından belirlenen süreler ve suçlar kapsamında af ilan edildiği zaman, mahkûm olan yani tutuklu olan kişiler, serbest bırakılırlar. Özel af ise, kesinleşen hapis cezasının hapiste çekilmesinden vazgeçilmesi ya da cezaevinde infaz edilecek olan sürenin azaltılması durumunda gerçekleşir. Ayrıca özel affın kapsamında hapis cezası, adli para cezasına da çevrilebilir. Ayrıca genel affın özellikleri ve özel affın özellikleri birbirinden farklı nitelikte olmaktadır.

Genel Affın Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Genel affın hukuki sonuçları nelerdir? Bu sorunun yanıtı hakkında birkaç madde belirtmek gerekirse;

  • Savcılık soruşturmaları hakkında takipsizlik kararı verilir
  • Ceza mahkemelerinde açılan ve devam eden davalar düşürülür
  • Kesinleşmiş olan ceza hükümleri bozulur
  • Af kapsamına giren bütün cezalar, adli sicil kayıtlarından silinir
  • Genel aftan faydalanan suçlu, tekrar suç işleme eyleminde bulunursa tekerrür kapsamında yargılanmaz
  • Af sonrasında suça karışan kişi için, cezanın ertelenmesi uygulaması yapılabilir. Fakat hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulaması kararı verilemez
  • Memur vb. görevliler affa uğrarsa, disiplin cezaları ortadan kaldırılır

Genel affın özellikleri başlıklı yazımızın son kısmında ise, özel affa dair birkaç unsurdan bahsedeceğiz.

Özel Affın Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Özel affın hukuki sonuçları nelerdir? Yazımızın bu kısmında açıklayacağımız bu konu hakkında, birkaç madde belirtecek olursak; Bu şekilde olan affın kapsamının 3 şekilde incelenmesi gerektiğini belirtmemiz gerekir. Bunlar;

  • Ceza mahkûmiyetinin infaz süresinin azaltılması
  • Hapis cezasının, adli para cezasına çevrilebilmesi
  • Suçun cezasının, ceza evinde yerine getirilmesinin sona ermesi

Ayrıca belirtmemiz gereken bir hususta şöyle olmaktadır; Özel affın kapsamı kişiye özel yapılabileceği gibi, toplu olarak uygulama yapılabileceğidir.

Genel affın özellikleri ve diğer ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz. Kuracağınız iletişim sonrasında, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız Hakaret Suçuna Teşebbüs makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2020-08-18T14:08:40+03:00Mayıs 20th, 2020|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment