Cinsel Şiddette Cebir

Anasayfa » Tüm Yazılar » Cinsel Şiddette Cebir

Cinsel Şiddette Cebir

Cinsel Şiddette Cebir

Cinsel şiddette cebir eyleminde verilen cezaların oranlarında farklılıklar meydana gelmektedir. Türk Ceza Kanunu madde 108’e göre; Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur. Buna göre cebir, bir kişiye karşı fiziki güç kullanarak, onun veya üçüncü bir kişinin iradesi ve davranışları üzerinde zorlayıcı bir eki meydana getirmektedir.

Cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüz birbirinden farklı olan eylemler ve terimler olmaktadır. Türk ceza Kanunları gerekliliğince de bu durumların hepsi birbirinden kesin çizgilerle ayırt edilmiştir. Bu sebeple de cinsel şiddette cebir uygulaması da, cezanın arttırılması ile sonuçlanır.

Cebirde Koşul

Cebirde koşul nasıl olmalıdır ve yaşanılan her mağduriyette cebir uygulamasından bahsedebilir miyiz? Cebir suçunun oluşması için mağdurun iradesine aykırı olarak belirli bir davranışa zorlanmış olması gerekir. Zorlama için başvurulan araç ile bu yolla ulaşılmak istenen sonuç arasında nedensellik ilişkisi bulunmalıdır.

Konu hakkında örnek vermek gerekirse; Failin, dükkânının önüne aracını park etmesini istemediği mağduru bu sebeple yumruklaması durumunu belirtebiliriz. Eğer mağdur fail tarafından cebire başvurulmuş olmasaydı dahi, yine aynı yönde davranacak olsaydı, bu takdirde neden sonuç ilişkisinden söz edilemezdi. Yapılması ya da yapılmaması istenen şeyin aynı zamanda haksız olması da gerekir.

Cinsel şiddette cebir başlıklı makalemizin son kısmında, suçtaki nitelik hallerinden bahsedeceğiz.

Suçun Nitelikli Olması

Suçun nitelikli olması durumunda, uygulamada verilecek olan ceza oranında da artış meydana gelir. TCK Madde 108, bu suç için ayrıca bir nitelikli hale yer vermemiş, yalnızca kasten yaralama suçundan verilecek cezanın arttırılacağını öngörmüştür.

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; Ceza davaları içerisinde yer alan suçun nitelikli halleri pek çok davada yer almaktadır. Suçun nitelikli halleri, dava dosyasının içeriğine göre de değişiklik gösterebilmektedir. Bu sebeple de her ceza davasında nitelikli hal olacak diye bir öngörüde bulunulması kesinlikle yanlış olmaktadır. Suçun nitelikli olarak işlenmesi durumunda ise, arttırılacak olan ceza, suçun içeriğine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Cinsel şiddette cebir ve diğer ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Esenyurt Ceza Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan, Memurların Süt İzni makalemizi inceleyiniz.

By |2020-08-18T16:21:12+00:00Nisan 10th, 2020|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment