Doğum İzni Dilekçesi

/, İş Hukuku/Doğum İzni Dilekçesi

Doğum İzni Dilekçesi

Doğum izni dilekçesi nasıl yazılmalıdır? İş Kanunları gerekliliğince, doğum izni hakkı kadına tanınan haklar arasında yer almaktadır. Kadın işçinin doğum öncesinde ve doğum sonrasında, resmi şekilde bu izinleri kullanma hakkı vardır ve işveren bu haktan işçinin feragat istemesini talep edemez. Kadın işçi, doğum iznine başlamadan önce işyerine dilekçe eşliğinde izin bildirimini sunmalıdır. Dilekçe hazırlığını örnek olması için belirtecek olursak;

İŞÇİ ÜNVANI :

ADI SOYADI :

KURUM SİCİLİ :

T.C. KİMLİK NO :

(ÇALIŞILAN KURUM BİLGİSİ BAŞLIK ALANINA YAZILIR)
İş kanunları gerekliliğince belirtilen doğum öncesi ve doğum sonrası analık (doğum) iznimi …/…/… Tarihinden itibaren aşağıda belirtmiş olduğum adreste kullanacağım.

Bilgilerinizi arz ederim.

Tarih ve İmza

İzni geçireceği adres :

Doğum İznine Ayrılma Dilekçesi

Doğum izni dilekçesi, kadın işçinin doğum öncesinde işyerine sunması gereken bir dilekçe türüdür. Kadın işçinin gebelik durumu ile birlikte, doğum öncesi ve doğum sonrası izin hakları da oluşur. İş kanunlarınca belirlenen bu süreleri kadın işçi izinli yani raporlu olarak geçirir. İşveren bu konuda işçinin haklarını kullanmamasını talep edemez. Eğer kadın işçi kendi isteği doğrultusunda doğum iznini daha kısa süre kullanmak istiyorsa, bu konu hakkında kesinlikle doktor raporunun alınması gerekir. Raporu olmayan kadın işçi bu sürede çalıştırılamaz.

İşyerine iletilmesi gereken doğum izni dilekçesi yazımızın üst kısmında belirttiğimiz örnekteki gibi düzenlenebilir. Dilekçe hazırlığını yapan kadın, dilekçesini yetkili kişiye ileterek bunun sonrasında da dilekçede belirtmiş olduğu sürelerde iznini kullanabilir.

Kadın İşçinin Süt İzni

Doğum izni dilekçesi başlıklı yazımızın bu kısmında, kadınların süt izni haklarından bahsedeceğiz. 4857 sayılı İş Kanununun 74. Maddesi ile kadın işçileri gebelik ve analık halinde koruyucu hükümler düzenlenmiştir. Söz konusu hükümler Avrupa Birliğinin 92/85 sayılı yönergesine de uygun şekilde düzenlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliğinde kadın işçilerin süt iznine dair düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler doğrultusunda kadınlara verilen bu haklar, işveren tarafından karşılanmalıdır. Düzenlenen kanun maddesine göre; Kadın işçilere bir yaşından küçük bebeği emzirebilmeleri için günlük toplam 1,5 saatlik izin hakkı tanınmıştır. Kadın işçi belirlenen bu süreleri gün içerisinde istediği saatlerde kullanma hakkına sahiptir.

Süt izni mutlak şekilde işçiye kullandırılmalıdır. Bu hakkın ücrete dönüştürülmesi kanunen yasal değildir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi neticesinde, işveren kanuna aykırı işlem yapılmış sayılır. Bütün bu unsurlar göz önünde bulundurulması gerektiği için, kadın işçinin süt izin haklarını kullanması ispatlanır şekle getirilmelidir.

Doğum izni dilekçesi ve diğer iş hukuku alanlarına ait konular hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 

By |2022-01-07T17:26:50+03:00Ocak 7th, 2022|Bilgilendirme, İş Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment