Gasp Suçunun Nitelikli Halleri

Anasayfa » Tüm Yazılar » Gasp Suçunun Nitelikli Halleri

Gasp Suçunun Nitelikli Halleri

Gasp Suçunun Nitelikli Halleri

Gasp suçunun nitelikli halleri nelerdir? Bu sorunun yanıtını Türk Ceza Kanunu madde 149 açıklamış olmaktadır. Bu maddeden yola çıkarak, nitelikli hallerin unsurlarını belirtecek olursak;

  • Suçun silahla işlenmesi
  • Suçun kişinin kendisini tanınmayacak bir halde işlemesi
  • Suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi
  • Suçun yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde işlenmesi
  • Suçun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenmesi
  • Suçun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi
  • Suçun, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla işlenmesi
  • Suçun gece vaktinde işlenmesi durumlarında kanun gerekliliğince, gasp suçunun nitelikli hali gerçekleşmiş olmaktadır.

Gasp Suçunun Silahla İşlenmesi

Gasp suçunun silahla işlenmesi durumunda, suçun nitelikli hali ortaya çıkmış olur ve verilecek olan cezaya bu şekilde karar verilir. Fakat bu konuda bilinmesi gereken önemli hususlarda olmaktadır. Yazımıza devam ederken hangi durumlarda silahın, nitelikli hal kapsamında değerlendirileceğini öğrenebilirsiniz.

Silah ister bu suçun cebir, isterse tehdit unsurunu gerçekleştirmek için kullanılmış olsun her iki durumda da nitelikli halin uygulanması yoluna gidilebilir. Silahla suçun işlenmesinde kullanılması arandığından, failin silahlı olması tek başına nitelikli halin uygulanması için yeterli değildir. Suçun işlenmesinde silahın korkutucu etkisinden yararlanılmış olması da gerekir.

Gasp suçunun nitelikli halleri başlıklı makalemizin son kısmında, suçun birden fazla kişi ile birlikte işlenmesi durumundan bahsedeceğiz.

Gasp Suçunu Birden Fazla Kişinin İşlemesi

Gasp suçunu birden fazla kişinin işlemesi yani gaspı yapanların birden fazla kişi olması durumu ne demektir? Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesinin nitelikli hal sayılması, bunun mağdur üzerinde daha fazla korkutucu etki uyandırdığı düşüncesine dayanmaktadır.

Nitelikli hal için iki kişi yeterli görülmüş, ayrıca bunların silahlı olması gibi bir zorunluluk da aranmamıştır. Bu nitelikli halin varlığı için birden fazla kişinin birlikte fail olarak suçu işlemiş olması gerektiği için, suça azmettirmeye ya da yardım biçiminde katılma durumlarında nitelikli hal uygulama alanı olmaz.

Gasp suçunun nitelikli halleri ve diğer ceza davası konularınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Beylikdüzü Ceza Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Cinsel Suçun Mağduru makalemizi inceleyiniz.

By |2020-08-19T13:08:22+00:00Mart 12th, 2020|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment