Hakaret Suçu Nedir

Anasayfa » Tüm Yazılar » Hakaret Suçu Nedir

Hakaret Suçu Nedir

Hakaret Suçu Nedir

Hakaret suçu nedir ve bu suçun cezası var mıdır? 765 sayılı Türk Ceza Kanunu maddesi, şerefe yönelik olan saldırıları, mağdura “mahsus madde” isnad edilip edilmemesine de hakaret ve sövme olarak ayrımlar yapmıştır. Fakat bu iki suçun cezasında TCK, ayrım yapmamıştır ve her iki belirttiğimiz suçu da hakaret kapsamında tutmuştur.

Türk ulusunu, Cumhuriyeti veya Devletin anayasal kuruluşlarını aşağılama ile hakaret suçu, birbirinden ayrı olarak dava konusu olmaktadır. Türk Ceza Kanunu madde 125’den yola çıkarak belirtebiliriz ki; “Suçun oluşması için mağdurun sıfatı önemli değildir. Bununla birlikte mağdur kamu görevlisi olup, hakaret onun yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmişse, bu suçun nitelikli halini oluşturmaktadır.

Hakaret suçu nedir sorusunun yanıtını verdikten sonra yazımıza, bu suça teşebbüs hallerini belirterek devam edeceğiz.

Hakaret Suçuna Teşebbüs

Hakaret suçuna teşebbüs suçun tamamlanmamış halidir. İhtilatlı hakarette, kanunun aradığı asgari sayıdaki son kişinin hakareti öğrenmesiyle birlikte suç ta tamamlanır. BU yüzden suç, teşebbüse elverişli değildir. Yine huzurda hakaret durumunda mağdurun bizzat hakaret oluşturan sözü duyması ile birlikte suç da tamamlanmış sayılır. Bu suçta, ancak huzura eşit sayılan durumlarda yazılı araçlardan biri kullanılmışsa, teşebbüs söz konusu olabilir. Çünkü ancak bu olasılıkta icra hareketlerinin bölünebilmesi mümkündür.

Fail, aynı suç işleme kararıyla aynı kişiye yönelik olarak değişik zamanlarda birden fazla hakaret suçu işleyecek olursa zincirleme suç kuralları uygulanır.

Hakaret suçu nedir başlıklı makalemizin son kısmında, bu suçta ceza artırımına sebep olacak durumlardan bahsedeceğiz.

Hakaret Suçunda Cezanın Ağırlaştırılması

Hakaret suçunda cezanın ağırlaştırılması için olması gereken nitelikli haller, Türk Ceza Kanunu madde 125/3 ve 125/4’te yer almaktadır. Söz konusu nitelikli hallerden birisi gerçekleştiği zaman, uygulanan cezanın 1 yıldan aşağı olmayacağı öngörülmektedir. Fakat adli para cezasına ilişkin bir düzenleme getirilmemektedir. Nitelikli haller söz konusu olduğunda hapis cezasına tek başına hükmedilmesi gerekeceği için sonuç olarak hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına veya diğer seçenek tedbirlere çevrilmesine, Türk Ceza Kanunu maddeleri hükümlerinin gerekliliğince bir engel olmamaktadır.

Hakaret suçu nedir konusu hakkında danışmanlık ve avukatlık görüşmesi talepleriniz için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Beylikdüzü Ceza Avukatı ile görüşebilirsiniz.

İş kazası tazminatları hakkında bilgi sahibi olmak için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

By |2019-10-07T16:11:37+00:00Ekim 4th, 2019|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment