Hakaret Suçunda Kovuşturma

/, Ceza Hukuku/Hakaret Suçunda Kovuşturma

Hakaret Suçunda Kovuşturma

Hakaret Suçunda Kovuşturma

Hakaret suçunda kovuşturma aşamasında neler olmaktadır? Ceza davasının başlayabilmesi için ilk önce belirli görevli mercilere şikâyet yapılır. Yapılan şikâyet sonrasında Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatılır. Soruşturma evresinde gerekli olan bütün deliller incelenir ve suç unsurunu oluşturan etkenler olursa, sürece kovuşturma evresine geçilerek devam edilir.

Soruşturma evresi, şikâyetten sonraki ilk evre olmaktadır. Eğer yetkili merciler bu evrede, kovuşturmaya yer yoktur kararı verirlerse, dava açılmaz ve dosya kapatılır. Dosyanın kapatılmasına dair yani takipsizlik kararı verilirse, tarafın isteği üzerine bu karara itiraz edilebilmektedir. Yapılan araştırmalar sonrasında, elde edilen deliller incelenir ve hakaret suçunda kovuşturma evresine karar verilirse de, dava süreci başlatılmış olur.

Hakaret Suçunda Aleniyet

Hakaret suçunda aleniyet teriminden ne anlaşılmalıdır? Türk Ceza Hukuku belirli terimlere dayatılmaktadır. Bu terimler hakkında yeterli bilginiz yoksa söylenilen ya da yapılan her eylem hakkında yanlışlığa düşerek, hak kaybı yaşamanız mümkündür.

Hakaret suçunun içerisinde aleniyet durumunun yaşanılması için; Fiilin herhangi bir sınırlama olmaksızın herkese açık olan yerde yapılması gerekmektedir. Yani hakaret topluma açık alanda yapılmış olmalıdır. Hakaret suçu, kişinin yüzüne karşı yapılabileceği gibi, kişinin bulunmadığı ortamda da yani gıyabında yapılabilir. Mağdur olan kişinin yokluğunda yapılan hakaretin en az 3 kişi tarafından duyulması gerekir. Kanun koyucu 3 kişi şartını kesin olarak belirtmektedir.

Hakaret suçunda kovuşturma başlıklı makalemizin son kısmında ise, bedduanın hakaret sayılıp sayılmayacağı konusunda açıklama yapacağız.

Beddua Hakaret Sayılır mı?

Beddua hakaret sayılır mı? Ülkemizde de kişiler sıklıkla tartışma esnasında, beddua içeren sözler söylemektedirler. Peki, beddua niteliğinde olan cümleler, hakaret sayılabilir mi ve eylemi gerçekleştiren kişinin ceza almasına sebep olur mu? Hakaret içeren bütün sözler, belli başlı kapsamlar neticesinde değerlendirilir ve hükümler o şekilde belirlenir.

Ceza davalarını oluşturan bütün unsurlar, Türk Ceza Kanunlarına göre mahkemeler tarafından değerlendirilir ve bunun sonrasında ceza hükmüne karar verilir. Konu hakkında Yargıtay kararlarından yola çıkarak belirtmemiz gerekir ki; Ülkemizde verilen Yargıtay kararlarınca, tartışma esnasında edilen pek çok beddua, hakaret niteliğinde yer almamaktadır.

Hakaret suçunda kovuşturma ve diğer ceza davası hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Bilişim Suçuna Teşebbüs yayınımızı incelemek için tıklayınız.

By |2020-08-18T12:32:51+03:00Temmuz 13th, 2020|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment