Hakaret Suçunda Zamanaşımı

Anasayfa » Tüm Yazılar » Hakaret Suçunda Zamanaşımı

Hakaret Suçunda Zamanaşımı

Hakaret Suçunda Zamanaşımı

Hakaret suçunda zamanaşımı süresi nasıl işlemektedir? Bu ve benzeri sorularınızın yanıtını almak için, internet sayfamızda yer alan makalelerden ve hukuk büromuzdan yardım alabilirsiniz. Konu hakkında birkaç madde belirtecek olursak;

  • Kovuşturulması şikâyete bağlı olan bütün suçlarda zamanaşımı süresi vardır
  • Zamanaşımı sürelerini Kanun koyucu belirler
  • Kanun koyucunun belirlediği sürede, dava açılmazsa zamanaşımı süresi işler ve dava hakkı yitirilir
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 73/1 maddesi, hakarete dayalı olan suçlardaki zamanaşımı sürelerini açıklar
  • Hakarette zamanaşımı süresi, suçun işlenmesinden başlayarak altı ay olmaktadır

Suç işlenirken, kişinin ismi kullanılmasa da, kendisine ithafken yapıldığı ortada olan suçlar, hakaret kapsamı içerisinde yer alır. Hakaret suçunda zamanaşımı sürelerini belirttikten sonra, sıklıkla yaşanılan bir durum olan karşılıklı kötü söz söyleme yani hakaretten bahsedeceğiz.

Karşılıklı Hakaret

Karşılıklı hakaret suçunun işlenmesi durumunda, olayın etkenlerine göre, taraflardan her ikisi ya da biri hakkında verilecek ceza üçte bir oranına kadar indirilebileceği gibi, ceza verilmekten de vazgeçilebilmektedir. Bu konuda TCK madde 129/3’ün uygulanması için 3 etken vardır. Bunlar;

1-) Karşılıklı olarak işlenen suçların hakaret olması gerekmektedir

2-) İlk olarak hakaret suçunu işleyen kişinin haksız olması

3-) Hakaretin karşılıklı olması ve aralarında nedensellik ilişkisi bulunması gerekir.

Karşılıklı hakaret yaşanması durumunda, tarafların ceza alıp almayacağı konusunda, takdir yetkisi mahkemede olmaktadır. Hakaret suçunda zamanaşımı başlıklı makalemizin son kısmında, bu suçta kovuşturma süreci hakkında bilgi vereceğiz.

Hakaret Suçunda Kovuşturma

Hakaret suçunda kovuşturma kural olarak şikâyete bağlıdır. Bu nedenle de TCK madde 73 maddesi gereğince uzlaşma kapsamındadır. Bununla birlikte eğer kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret edilmiş ise kovuşturma re’sen yapılır. Bunun nedeni, burada bir taraftan kamu görevlisinin şeref ve onurunun, diğer taraftan da kamu yönetiminin itibarının korunmasının amaçlanmasıdır. Fakat burada kamu yönetiminin itibarı daha öncelikli olduğu için, suçun kovuşturması şikâyete bağlı tutulmuştur.

Şikâyet hakkına sahip olan kişi, hakarete maruz kalan kişidir. Suça maruz kalan kişi, şikayet etmeden ölür veya bu suçlar ölmüş bir kişinin hatırasına karşı işlenmiş olursa, ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri de şikayette bulunabilir.

Hakaret suçunda zamanaşımı ve diğer ceza davalarınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Ceza Avukatı ile görüşebilirsiniz.

By |2019-10-10T10:53:46+00:00Ekim 10th, 2019|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment