İşe İade Davası

Anasayfa » Tüm Yazılar » İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe iade davası nedir ve nasıl bu dava açılmalıdır? Bu ve benzeri olan sorularınız için, hukuk büromuzdan ve internet sayfamızdaki makalelerden bilgi alabilirsiniz.

İşe iade, işçinin haksız fesihle işten ayrılması sonucunda geçerli olan bir durumdur. Haksız fesih hakları kapsamı, Kanun koyucunun belirlediği maddelerde yer almaktadır. (Bakınız: Haksız fesih hakları nelerdir?) 4857 sayılı İş Kanununda iş ilişkisinin devamının sonlandırılması açık şekilde belirtilmiştir. Fakat işveren bu kuralların kapsamı dışında işçinin iş akdini sonlandırırsa, işçi işe iade hakkını kullanabilir. Ayrıca bilinmesi gereken bir durumda; yapılan haksız fesih de, işçiye gerekli olan tazminat haklarının ödenmesi olmaktadır. İşveren Kanunun belirlediği bu yükümlülükleri yerine getirmek durumundadır. Fakat işe iade davası açılması için belli başlı prosedürler yerine getirilmelidir.

İşe İade Davasının Açılma Süresi

İşe iade davasının açılma süresi bulunmaktadır. İş anlaşmasının, işveren tarafından haksız şekilde sonlandırılmasından sonra otuz gün içerisinde bu dava açılmalıdır. Belirtilen bu süre içerisinde dava açılmazsa, dava hakkı ortadan kalkar. Ayrıca bu dava, otuz ya da daha fazla işçi çalıştıran işverene karşı açılabilir.

Dava süresi içerisinde açılacak dava için, ilk olarak gerekli dilekçe yazılmalı ve Adli işlemler yapılmalıdır. Eksik ya da yanlış yapılan işlemler davanızın reddine ve hak kaybı yaşamanıza sebep olur. Davanın kabulü ile birkaç celse sonrasında dava süreci karar ile sonlanır. İşe iade davası sonuçları nasıl olabilir sorunuzun yanıtı için, makalemizi okumaya devam ediniz.

İşe İade Davasının Sonuçları

İşe iade davasının sonuçları İş Kanunları tarafından belirlenir. Kabul edilen ve işçinin haklı bulunması ile sonlanan bu davada; İşçiye 4 aya kadar boşta geçirdiği süre için ücret ödemesi ve diğer bütün sosyal haklarının ödemesi yapılmasına karar verilir. Ayrıca işçinin işe tekrardan alınmaması halinde ödenecek tazminatlar belirlenir.

İşçi mahkemenin kesinleşen kararından itibaren 10 gün içinde işe tekrar başlamak için, işverene gerekli şekilde başvurmalıdır. İşçinin işe iade talep başvurusu herhangi şartlara bağlı olarak hazırlanmak zorunda değildir. Ayrıca bu başvuru noter aracılığı ile gönderilen bir ihtarname ile yapılmalıdır.

İşe iade davası ve diğer iş davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilir, danışmanlık ve avukatlık görüşmesi talep edebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız İşçi Hakları Kapsamı yayınımızı inceleyebilirsiniz.

By |2020-08-26T11:28:57+00:00Ağustos 29th, 2019|Bilgilendirme, İş Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment