İşverenin Yükümlülükleri

Anasayfa » Tüm Yazılar » İşverenin Yükümlülükleri

İşverenin Yükümlülükleri

İşverenin Yükümlülükleri

İşverenin yükümlülükleri nelerdir ve işveren bunları yerine getirmezse, işçinin hakları neler olmaktadır? İşçi ve işveren, iş anlaşması gerekliliğince; birbirine karşı belli başlı sorumlulukları vardır. Taraflardan birisi, sorumluluklarını yerine getirmezse, yaşanılan olumsuzluktan dolayı iş akdinin feshi gerekebilir veya daha farklı sonuçları oluşabilir. Yazımızda ilk olarak işverenin işçiye karşı olan yükümlülüklerini belirteceğiz.

 • Çalışanların sağlığının ve güvenliğinin sağlanması
 • Mesleki eğitim sağlanması
 • Ücret ödeme yükümlülüğü
 • Çalışanlara eşit davranma ilkesi kurallarını yerine getirme
 • Çalışanların haklarına önem verme
 • Birimler arası koordinasyonun sağlanması
 • İşveren olarak bireysel gelişime önem verilmesi
 • Risk değerlendirmelerinin yapılması
 • Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirlerin alınması vb. durumlar işverenin sorumlulukları arasında yer almaktadır.

İş Kanunlarında İşverenin Sorumlulukları

İş kanunlarında işverenin sorumlulukları nelerdir? 4857 sayılı iş kanunu işçi ve işverene karşılıklı sorumluluk vermiştir. Sorumluluğunu yerine getirmeyen taraf hakkında belli başlı işlemler yapılmaktadır. İşveren ve işçi karşılıklı olarak, iş sözleşmesi maddeleri kurallarına göre uyumlu çalışmalıdır. Bunun yanı sıra işverenin yükümlülükleri şöyle olmaktadır;

 • Çalışma belgesi verme
 • Hafta tatili kullandırma
 • Yıllık ücretli izin ve mazeret izni kullandırma
 • Ücreti tam ve zamanında verme
 • İş arama izni verme
 • Emzirme ve süt izni kullandırma
 • Ara mola saati verme
 • İşçi özlük dosyası düzenlemek
 • Diğerleri

İş mahkemeleri son yıllarda yapılan düzenlemeye göre görev yapmaktadır. Yapılan yeni düzenlemeye göre ise, birçok dava söz konusu olup açılmadan önce, arabuluculuk sistemine başvurulmalıdır. İşverenin görevleri başlıklı makalemizin son kısmında, bu yükümlülüğün bir bölümünden bahsedeceğiz.

İşverenin İş Sağlığı Güvenliği Yükümlülükleri

İşverenin iş sağlığı güvenliği yükümlülükleri nelerdir sorusunun yanıtını, makalemizin bu kısmında bulabilirsiniz. İş güvenliği maddeleri, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda yer almaktadır. İş yerinde alınması gereken güvenlik önlemleri, işverenin yükümlülüğünde olmaktadır. Konu hakkında birkaç madde belirtecek olursak;

 • Gerekli her türlü önlemi alma yükümlülüğü
 • Bilgilendirme ve eğitim verme yükümlülüğü
 • Sağlık gözlemi ve denetim yükümlülüğü
 • Örgütlenme yükümlülüğü
 • Denetleme yükümlülüğü
 • Kayıt ve bildirim yükümlülüğü işverene ait olmaktadır.

İşverenin yükümlülükleri ve diğer iş davalarınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, Avcılar İş Hukuku Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2019-11-13T14:20:00+00:00Kasım 12th, 2019|Bilgilendirme, İş Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment